Prøv avisen

Tvær-kirkeligt initiativ hjælper studerende med at falde til

”Velkommen til København” hedder et nyt kirkeligt projekt, som løber af stablen fra den 31. august til den 3. september. De mange deltagende menigheder vil blandt andet hjælpe unge med at lappe cykler, arrangere afslapning i Nørrebroparken og fællesspisning i Blågårdsgade. Arkivfoto Foto: Mads jensen

21 kirkelige organisationer står bag et fælles initiativ, der skal få nye studerende til at falde bedre til i København

I søndags var det sidste chance for at sende sin ansøgning til drømmeuddannelsen, og igen i år var ansøgertallet højere end nogensinde.

Hele 92.000 har søgt ind på en videregående uddannelse, og et godt stykke over halvdelen i København.

Mange unge skal derfor flytte til København, og i en ny by skal de ikke være alene. Det vil et bredt kirkeligt initiativ sikre. Både sognekirker, frimenigheder, valgmenigheder og kirkelige organisationer er med i det samarbejde, der skal byde de nye studerende velkommen til hovedstaden.

”Velkommen til København” hedder projektet, som løber af stablen fra den 31. august til den 3. september. De mange deltagende menigheder vil blandt andet hjælpe med at lappe cykler, arrangere afslapning i Nørrebroparken og fællesspisning i Blågårdsgade.

Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) er en del af initiativet, og de ser frem til at kunne hjælpe tilflytterne med at falde til.

”Vi føler også, at det er vores opgave som kirke at hjælpe de studerende i den første tid i en ny by, fordi vi også er en del af det København, de skal bo i de næste år,” siger KFS-sekretær Kristian Kappel, som i øvrigt er en del af projektledelsen.

Flere sognekirker er også med i initiativet, for eksempel Fredens og Nazaret Kirker. De skal være med til at lave et stort folkekøkken i Blågårdsgade, hvor de nye studerende kan få aftensmad for 20 kroner og samtidig lære hinanden at kende.

”Vi vil rigtig gerne være med til at skabe fællesskaber og venskaber med dem, der måske ikke kender særlig mange. Derfor ligger der talekort ved hver plads på de over 100 meter lange borde, så alle, selvom man ikke kender særlig mange, kan få snakken i gang,” siger Frederik Berggren Smidt, sognepræst i Fredens-Nazaret Kirker.

Netop samtalen er noget, der ellers kan være en udfordring, når så mange kirker sammen har skullet stable et fælles projekt på benene.

De mange forskellige kirkelige organisationer har næsten lige så mange forskellige måder at betragte det at være kirke på, men det har ikke kunnet mærkes på deres samarbejde.

”Uanset hvor forskellige vi er, har vi haft et fælles fokus og en fælles drøm for de nye studerende, så de virkelig skal kunne føle sig velkomne, så det både kan ses, høres og mærkes. Vi har holdt os fra at diskutere teologiske uoverensstemmelser. Dem har vi ladet ligge til en anden gang,” siger Frederik Berggren Smidt.

Det kan en af hovedmændene bag projektet, Kristian Kappel, sagtens genkende.

”Det har været meget smertefrit. Vi laver jo noget, der ikke i særlig høj grad handler om os. Vi har en gruppe, vi alle gerne vil i kontakt med, og det giver os noget at arbejde sammen om,” siger han.

Andre læser lige nu