Prøv avisen

Tysk søndagshandel krænker religionsfriheden

Kardinal Georg Sterzinsky (til højre) modtager forfatningsdomstolens nye afgørelse positivt. Her taler han med ærkebiskop Robert Zollitsch ved et møde i Fulda, 21 September, 2009. -- Foto: KAI PFAFFENBACH Denmark

Stik modsat udviklingen i Danmark tvinger Tysklands forfatningsdomstol flere delstater til at genindføre eller fastholde søndagslukning af butikkerne

Denne vinter er den sidste, hvor berlinerne kan købe ind alle fire søndage i advent. Tysklands højeste domstol, Forbundsforfatningsdomstolen, har meddelt, at butikshandel om søndagen krænker kirkernes ret til fri religionsudøvelse.

Berlins kommune tvinges dermed til at lave nye, mere stramme regler på området. Dommen vil også påvirke lovgivningen i adskillige andre tyske delstater, hvor der har været planer om at liberalise butikkernes åbningstider. Nu må politikerne opgive disse planer.

Dermed går det store naboland i en helt anden retning end Danmark, der netop har liberaliseret lukkeloven.

Den katolske og den evangeliske kirke i Berlin har i fællessskab klaget til Forbundsforfatningsdomstolen, og begge kirker er meget tilfredse med dommen.

– Dommen betyder en styrkelse af søndagen som hviledag, og det er godt, fordi samfundet har brug for en ugentlig helligdag, siger Berlins evangeliske biskop Markus Dröge.

Den katolske biskop i byen, kardinal Georg Sterzinsky, er positivt overrasket over dommen.

– Det er den bedste afgørelse, der kunne falde, siger han.

Dommerne begrunder deres afgørelse med, at søndage og helligdage ifølge den tyske grundlov nyder en særlig beskyttelse. Dagene er ikke alene af religiøse grunde arbejdsfrie dage, men har også til formål at give arbejdstagerne mulighed for at komme til kræfter og for at deltage i det sociale liv.

– Butikkernes ønske om mere profit er ikke nok til at retfærdiggøre undtagelser fra reglen, meddeler domstolens præsident, Hans-Jürgen Papier.

Flere fagforeninger, blandt andre den tyske fagforening for handel og kontor, Ver.di, har støttet kirkernes klage til domstolen.

– Afgørelsen er en god nyhed for butikkernes ansatte netop nu, hvor den meget anstrengende julehandel begynder, siger Margret Mönig-Raane, der er næstformand i Ver.di.

De tyske delstater udformer selv reglerne for deres lukkelove. Det er muligt for delstaterne undtagelsesvis at tillade søndagshandel på dage, hvor handelen, som det hedder, "tjener den offentlige interesse".

Af alle delstater har Berlin hidtil haft den mest liberale lov og tilladt butikkerne at have åbent 10 søndage om året. I de fleste andre delstater er det kun muligt at købe ind tre eller fire søndage om året.

Ifølge Forbundsforfatningsdomstolen er det ikke i overensstemmelse med grundloven, når butikkerne har åbent fire på hinanden følgende søndage. Det betyder, at det fremover højst vil være muligt at holde åbent en eller to søndage i advent.

De tyske medier reagerer overvejende positivt på Forbundsforfatningsdomstolens afgørelse. For eksempel skriver avisen Die Welt om dommen:

"Sådan beskytter man den kristne religion. Ikke ved at forbyde muslimske mindretal at bygge minareter, sådan som det er sket i Schweiz, men derimod ved at sikre, at det kristne flertal i befolkningen beholder den prægende indflydelse på livets samfundsmæssige orden. Altså ikke ved at beskære et mindretals religionsfrihed, men derimod ved at bevare det religiøse flertals kultur."

dachs@kristeligt-dagblad.dk