Prøv avisen

Tyske teologiprofessorer skal tro på Gud

Professorer skal selv tro på Gud, hvis de vil undervise teologistuderende i kristendom på de tyske universiteter. - Foto: Arkiv.

Ny dom giver tyske kirker mere medbestemmelsesret på universiteterne

Professorer skal selv tro på Gud, hvis de vil undervise teologistuderende i kristendom på de tyske universiteter. Det er konklusionen af en årelang retssag, som Tysklands højesteret nu har taget stilling til.

I 1998 havde teolog Gerd Lüdemann mistet retten til at undervise teologistuderende i Det Nye Testamente på universitetet i byen Göttingen. Universitetet begrundede fyringen med, at Gerd Lüdemann offentligt havde taget afstand fra kristendommen.

Nu har tysk højesteret givet universitetet medhold i, at Lüdeman ikke bør undervise teologistuderende i kristendom.

Der er grænser for teologiprofessorers videnskabelige frihed, især når det drejer sig om religiøse samfunds ret til selv at bestemme over deres tro, hedder det i dommen. Det betyder med andre ord, at kirkerne selv kan bestemme, hvem der skal undervise teologistuderende i kristendom.

I dommen understreges det, at staten har pligt til at være religiøst neutral og at det derfor ikke er statens opgave at tage stilling til bekendende teologisk lære. Ifølge dommerne vil uddannelsen af fremtidens præster være i fare, hvis ikke engang lærerne selv holder fast i trosbekendelsen.

Striden om Gerd Lüdemann går helt tilbage til 1998. Dengang offentliggjorde professoren bogen Det store bedrageri. Og hvad Jesus virkelig sagde og gjorde. Derudover skrev han en række tekster, hvori han satte spørgsmålstegn ved den historiske sandhed bag mange af Jesusord, og han betvivlede Jesu genopståelse og betegende sig selv som et vantro kirkemedlem. Som reaktion herpå valgte universitetet i Göttingen med kraftig støtte fra den evangeliske kirke at fyre ham.

I de 10 år, der er gået siden den første bog, har Gerd Lüdemann ikke fundet tilbage til kristendommen.

Tværtimod har han så sent som i 2008 skrevet i avisen Welt am Sonntag, at troen på genopstandelsen efter hans mening er en hallucination. I avisen formoder han også, at Jesus ikke var blevet skabt igennem helligånden men derimod at Maria blev voldtaget af en ukendt person.

Højesteretsafgørelsen får en blandet modtagelse i den tyske medieverden. Mens mange teologer roser dommen, skriver den socialistisk prægede avis Frankfurter Rundschau: Det er på højeste tid at afskaffe de teologiske fakulterer. Teologi er ingen videnskab, og uddannelsen af teologer bør være trossamfundenes egen opgave og bør organiseres og betales af kirkerne selv, sådan som det i øjeblikket er tilfældet hos for eksempel mormoner og satanister.

dachs@kristeligt-dagblad.dk