Kristne konvertitter udsættes for chikane i asylcentre

Næsten halvdelen af de nytilkomne kristne konvertitter har i deres tid på asylcentre været udsat for trosbaseret chikane. Det viser ny rundspørge. Politikere fra begge fløje vil have undersøgt problemets omfang. Der er dog kun tale om enkelte tilfælde, mener Venstres integrationsordfører

4 ud af 10 kristne konvertitter har oplevet chikane på danske asylcentre, fordi de er kristne. Det viser en ny rundspørge blandt præster, der har stor kontakt med konvertitter.
4 ud af 10 kristne konvertitter har oplevet chikane på danske asylcentre, fordi de er kristne. Det viser en ny rundspørge blandt præster, der har stor kontakt med konvertitter. Foto: Mikkel Østergaard.

Der er 16 kogeplader i køkkenet på det asylcenter i Region Syddanmark, hvor Saman bor. Men han må ikke bruge en eneste af dem.

Hvorfor? Fordi han er kristen.

Gør han det alligevel, bliver han fjernet, og i det hele taget føler han sig som andenrangsborger på centeret. Blot fordi han er kristen, møder han chikane fra muslimer på centret, siger han til Kristeligt Dagblad.

Han er ikke den eneste.

4 ud af 10 kristne konvertitter har oplevet chikane på danske asylcentre, fordi de er kristne. Det viser en ny rundspørge blandt præster, der har stor kontakt med konvertitter. Adspurgt om omfanget blandt de konvertitter, som de har kendskab til, svarer præsterne, at det sammenlagt er 103 ud af de 228 konvertitter, som har følt sig chikaneret på grund af deres tro, mens de var på danske asylcentre.

Rundspørgen får integrationsordførere på tværs af fløjene til at kræve et møde med integrationsminister Inger Støjberg (V).

Det gælder blandt andre regeringens støttepartier Dansk Folkeparti og De Konservative.

”Jeg vil tage det op med integrationsministeren og spørge, om det ikke er tid til at lave en undersøgelse. Lad os få at vide, hvor stort problemet er,” siger integrationsordfører Naser Khader (K).

Dansk Folkepartis integrationsordfører Martin Henriksen vil gå skridtet videre.

”Der er ikke brug for en undersøgelse. Vi kan efterhånden godt konkludere, at der er et problem. Vi vil rette henvendelse til integrationsministeren og få udrettet nogle retningslinjer for, hvad man gør, så man får straffet dem, der laver religiøs chikane,” siger Martin Henriksen.

Også Liberal Alliance og SF vil drøfte den religiøse chikane mod kristne med ministeren og have problemet undersøgt.

”Fra politisk hold skal vi erkende, at der er et problem. Jeg mener, at vi skal igangsætte en større undersøgelse. Hvis der er et problem, må man se på, hvordan man løser det,” siger SF’s integrationsordfører Jacob Mark.

Forfølgelse af kristne på asylcentre er jævnligt blevet beskrevet i medierne, men uden at politikere eller Røde Kors, der driver i alt 19 asylcentre, har taget initiativ til en undersøgelse af, hvor stort problemet er.

Med den nye dokumentation af den hyppige chikane mod kristne og det brede politiske ønske om en kortlægning af omfanget, kan regeringen dog blive tvunget til at tage affære. Det vurderer Hans Raun Iversen, lektor i praktisk teologi ved Københavns Universitet.

Det vil dog ikke ske med regeringens gode vilje, siger Hans Raun Iversen og henviser til vilkårene på asylcentrene i Danmark, som gentagne gange er blevet kritiseret af præster og debattør som uacceptable.

”Regeringen har ingen interesse i at støtte asylansøgerne i deres religiøse identitet, men mener snarere, at det er fint, at mennesker har det så utåleligt som muligt. Dermed sender man det signal, at det ikke er rart at være i Danmark, når man kan blive chikaneret, bare fordi man er kristen,” siger Hans Raun Iversen.

Han påpeger, at Venstre sidder i en klemme, fordi dets støtteparti, Dansk Folkeparti, vil forringe vilkårene på asylcentre, men samtidig sikre de kristne på centrene.

”Til gengæld vil ingen af partierne hjælpe muslimerne, hvad man risikerer at komme til, hvis man giver bedre vilkår for de kristne,” siger Hans Raun Iversen.

Da Venstre sad i opposition , var partiet ellers optaget af problemstillingen og folketingspolitikere som Inger Støjberg, Esben Lunde Larsen og Jakob Engel-Schmidt gav alle i 2015 deres opbakning til, at kristendomsfor-følgelsen på asylcentre blev undersøgt.

Men i regering er sagen en anden. Integrationsordfører for Venstre Marcus Knuth opfordrer nu til at slå koldt vand i blodet.

”Vi tager det meget, meget alvorligt, men der er tale om enkelttilfælde. Jeg tror, det er et par måneder siden, at vi havde samråd om emnet. Og tallene fra denne rundspørge virker misvisende i forhold til de officielle tal, vi får ind fra asylcentrene, ”siger Marcus Knuth.