Prøv avisen

Uddannelse bedst til at bryde social arv

Regeringen bag satsning, som skal hindre, at børn af dårligt stillede klarer sig dårligt

Støtte til tobaksafvænning for gravide. Lektielæsning på fritidshjemmet. Mere praktisk-musisk undervisning i folkeskolen og mere personlig vejledning til hver elev i hele uddannelsessystemet. Sådan lyder nogle af Regeringsudvalget om Social Arvs konkrete forslag til, hvordan børn fra de dårligst stillede familier undgår at ryge ud af uddannelsessystemet og måske få sociale eller helbredsmæssige problemer. Regeringen har sat 30 millioner kroner af til en række forskningsprojekter og initiativer, som i den kommende tid skal sættes i gang for at kortlægge og bekæmpe de uheldige følger af den sociale arv. Og ifølge udvalget er uddannelsessystemet et af de mest afgørende steder at sætte ind. Det enkelte barn - Den mest grundlæggende måde at komme ud af problemer med social arv på, er at uddanne sig ud af dem. Derfor vil vi i den kommende reform af efter- og videreuddannelsessystemet forsøge at give dem med de korteste en fortrinsstilling. Det er dem, samfundet skylder mest, erklærer undervisningsminister Margrethe Vestager (R). Hun tilføjer, at skolerne skal være bedre til at tage udgangspunkt i hver enkelt barns stærke sider og ikke kun fokusere på boglig lærdom. - For nogle børn er det fuldt tilstrækkeligt at få at vide, at de skal slå op på side 4 i »Søren og Mette«. For andre børn er det nødvendigt at tage et andet udgangspunkt, som måske er mere praktisk og musisk, siger undervisningsministeren. Problemer går i arv I går fremlagde regeringsudvalget, der ud over Margrethe Vestager består af sundhedsminister Carsten Koch (S) og socialminister Karen Jespersen (S), en rapport fra Socialforskningsinstituttet, som påpeger, at der trods årtiers bestræbelser på at skabe lige muligheder for alle fortsat er en tydelig tendens til, at sociale problemer går i arv fra forældre til børn. Der er en tydelig sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og hvor langt børnene når i uddannelsessystemet. Børn af arbejdsløse bliver hyppigere arbejdsløse end andre børn. Børn af misbrugere bliver oftere misbrugere. Og mest tydeligt er det, at incestramte børn kommer til at stå med et væld af psykiske og sociale problemer som voksne. Men samtidig understreger rapporten, at børn er robuste, og at mange klarer sig godt trods svære odds fra barndomshjemmet. - Vi skal ikke stemple børn ved at gå ud fra, at hvis de kommer fra et hjem med problemer, så er de nok nogle sølle skravl. Men vi skal være bedre til at sætte tidligt ind, når vi får nogle signaler om, at et barn kan have problemer, siger Karen Jespersen, som er formand for regeringsudvalget. Lektier på fritidshjem Den kommende tids initiativer fordeler sig inden for alle tre ministres områder. Sundhedsminister Carsten Koch påpeger, at der er en stigende tendens til, at rygere tilhører de socialt dårligst stillede. Spædbørn født af rygere er typisk mindre og svagere end andre spædbørn, og således kan man tale om en meget konkret social arv. Derfor vil ministeren sætte ind med tilbud om betalt afvænning for gravide. Socialminister Karen Jespersen er blandt andet optaget af, hvordan man i fremtiden sikrer, at daginstitutionerne og skolerne ikke fremmer udstødelsen af de børn, som er anderledes. Og også uden for skolens område skal det være legalt at hjælpe børn fra ikke-boglige hjem med lektierne. - I Brøndby har man det sidste år haft succes med at lade børnene læse lektier i fritidshjemmet. Det viser sig, at børnene klarer sig bedre i skolen nu end tidligere, hvor det tit skete, at de ikke fik læst lektierne, når de kom hjem, siger Karen Jespersen. Regeringsudvalget om Social Arv vil omkring årsskiftet offentliggøre en konkret plan over alle de initiativer, som skal være med til at hindre den negative sociale arv. Men udvalgsformanden understreger samtidig, at problemet ikke alene kan løses gennem politiske initiativer. - Vi siger altid, vi skal behandle de svage bedre. Men når det kommer til stykket, er samfundet blevet mindre og mindre rummeligt. Derfor må hver enkelt være bedre til at tage sig af dem, der er lidt anderledes, siger Karen Jespersen.