Uddannelsesminister afviser at uddanne flere teologer

Et forslag, der søger at ændre optagelsesloftet på teologiuddannelserne, blev afvist af uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) som mente, at folkekirken skulle gøre mere for at tiltrække arbejdsløse teologer

Forslaget om at uddanne flere teologer mødte ikke opbakning fra Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), under førstebehandlingen.
Forslaget om at uddanne flere teologer mødte ikke opbakning fra Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), under førstebehandlingen. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix.

Et beslutningsforslag, som er fremsat af Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti, vil sørge for, at der bliver uddannet flere teologer til at at udfylde tomme præstestillinger landet over.

Forslaget, der har været til førstebehandling i Folketinget i onsdags, vil ændre reglerne for optagelsesloftet på teologiuddannelserne. Ideen er, at begræsningen på antallet af uddannede teologer skal fastsættes efter indstilling fra biskopperne, der vurderer, hvor mange præster der er behov for.

Men forslaget om at uddanne flere teologer mødte ikke opbakning fra Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), under førstebehandlingen.

”Jeg hæfter mig som uddannelsesminister ved, at der er for mange færdiguddannede teologer, som i dag skal bruge for lang tid på at finde fodfæste på det danske arbejdsmarked. I gennemsnit var hver fjerde nyuddannede teolog stadig arbejdsløs andet år efter dimission, tilbage i 2018,” sagde ministeren, og henviste til, at regeringen allerede sidste år indførte en lovændring, som skal afhjælpe præstemanglen ved at gøre det muligt for kandidater fra andre studier end teologi at efteruddanne sig til præst med et to og et halvt års forløb på universitetet og et halvt år på pastoralseminariet.

Ministeren udtrykte samtidig, at folkekirken også selv har et ansvar for at afhjælpe præstemanglen:

”I regeringen mener vi, at den rigtige løsning er at komme dimittendledigheden til livs. Derfor vil jeg opfordre folkekirken til at intensivere arbejdet med at tiltrække nyuddannede teologer,“ afsluttede ministeren, hvis afvisning blev gentaget af kirkeordfører Julie Skovsby (S).

Beslutningsforslaget blev imidlertid støttet af Venstre:

”Det er vigtigt, at det stadig primært er teologiuddannelsen, som bidrager til præsterne til vores folkekirke. Derfor ønsker Venstre, at dimensioneringen (der bestemmer loftet, red) på teologiuddannelsen ændres, så vi kan imødekomme efterspørgslen efter præster,“ sagde Jane Heitmann (V) på vegne af partiets kirkeordfører.

Også Kristendemokraternes Jens Rohde så positivt på forslaget om at uddanne flere teologer:

”Jeg synes, man skal give det en chance. For bundlinjen er, hvordan vi end vender og drejer det, at der er præstemangel. Og trods det gode arbejde, der er lavet tidligere, og som har skabt mulighed for andre veje ind i præstegerningen, er det ikke lykkedes at komme præstemanglen til livs. Vi bør i hvert fald diskutere, hvordan vi gør det, og tilgå det med et åbent sind. Derfor er KD umiddelbart til sinds at støtte dette forslag,” sagde Jens Rohde.

Hverken Radikale Venstre, Nye Borgerlige, Enhedslisten eller SF bakkede op om forslaget. Liberal Alliance var ikke til stede. Beslutningsforslaget sendes til udvalgsbehandling i Kirkeudvalget.