Mogens uddriver dæmoner: Du er nødt til at have et personligt forhold til Jesus, hvis jeg skal hjælpe

Med bønner, bibelvers og velsignelse har den tidligere sognepræst Mogens Svendsen gennem årene renset mange huse for onde ånder

”Jeg renser jo ikke huse i mit eget navn, men repræsenterer Gud, som har sendt mig. Det er Gud, der suverænt vælger at gøre undere i menneskers liv,” siger tidligere sognepræst Mogens Svendsen. – Privatfoto.
”Jeg renser jo ikke huse i mit eget navn, men repræsenterer Gud, som har sendt mig. Det er Gud, der suverænt vælger at gøre undere i menneskers liv,” siger tidligere sognepræst Mogens Svendsen. – Privatfoto.

Hvad gør man som præst, når en person kommer til en og fortæller, at vedkommendes hus er hjemsøgt?

Gennemgår man folkekirkens vejledninger, ritualer og teologiske refleksioner, er der ikke meget hjælp at hente. Til gengæld har nogle sognepræster efterhånden selv fundet frem til brugbare ritualer og fremgangsmåder. En af dem er tidligere sognepræst i Kølkær ved Herning Mogens Svendsen.

”Jeg har efterhånden været mange steder og velsignet mange huse. Det er sket på forskellige måder, men det vigtige er altid at lære mennesker at beskytte sig selv mod det onde,” siger han.

Selvom hjælpen afhænger af den enkelte situation, har den tidligere sognepræst en form for manual, han går ud fra, når han kaldes ud til et hjemsøgt hus. Som det første sikrer han sig, at personen, der søger hjælp, er troende.

”Jeg plejer at sige, at hvis jeg skal hjælpe dig fri af disse ting, så er du nødt til at have et personligt forhold til Jesus. Det er forudsætningen, ellers har du ikke noget at forsvare dig med. Troen er det eneste holdbare forsvar,” siger han.

Den tidligere sognepræst nævner, at han engang hjalp en yngre mand fri af dæmoner, men dæmonerne endte med at komme tilbage i en meget større flok, da manden ikke valgte at følge Jesus.

”Oplevelsen for den mand, som erfarede, at ånderne vendte tilbage, var så skræmmende, at jeg lovede mig selv, at det skulle ingen udsættes for fremover. De, som ikke følger Jesus, er bedst tjent med ikke at blive sat fri.”

Derudover skal den, der ønsker hjælp, bekende sin egen synd og bede om tilgivelse, renselse og forsoning for de synder, der kan have åbnet for dæmonernes verden, siger Mogens Svendsen. Når alt dette er gjort, bruger han befalingsord, bøn og bibelvers til at påkalde Jesus og sige, at de onde ånder skal forsvinde i Jesu navn. Ordene kan komme fra forskellige skriftsteder i Bibelen. Han nævner som eksempel Salme 91 i Det Gamle Testamente, hvor der blandt andet står, at de, der søger hjælp hos Gud, bliver beskyttet mod ulykker og andet ondt, og at ingen ulykke skal ødelægge vedkommendes hjem.

Mogens Svendsen mærker ikke nødvendigvis selv en dæmonisk tilstedeværelse de steder, han er ude. Men det er heller ikke hans, men Guds kraft, der er virksom, siger han.

”Jeg renser jo ikke huse i mit eget navn, men repræsenterer Gud, som har sendt mig. Det er Gud, der suverænt vælger at gøre undere i menneskers liv,” siger han.

Da tv-programmet ”Åndernes magt” blev sendt i begyndelsen af 2000’erne, oplevede flere præster, at antallet af henvendelser om hjemsøgte huse steg. Af samme grund udgav sognepræsten Ole Skjerbæk Madsen en gør det selv-vejledning i at rense sit hjem for mystiske fænomener, der blandt andet bestod af bibellæsninger, syndsbekendelse, bønner og velsignelse. Vejledningen tog udgangspunkt i et gammelt husindvielsesritual fra den katolske kirke, som også har et officielt ritual for dæmonuddrivelse. I folkekirken mødes de okkulte fænomener primært med skepsis, og Mogens Svendsen er klar over, at hans praksis ikke møder opbakning fra alle sognepræster. Men langt de fleste præstekolleger i det område, hvor han har virket, har udvist en positiv holdning til hans udførte arbejde, siger han og tilføjer, at han stadig finder det vigtigt med mere fokus på området i kirken.

”De fleste, jeg kender, der har været aktive i dette arbejde, er oppe i årene, og selvom behovet er der, oplever jeg ikke, at der gøres meget i kirkelige kredse for at få oplært mennesker i disse ting. Det er et forsømt område, der viser, at der slet ikke er den åndelige vågenhed, der burde være i folkekirken,” siger han.

Derudover mener Mogens Svendsen også, at det er vigtigt, at danskerne tager oplevelserne alvorligt og ikke bare ser de mystiske fænomener som spøgelser af afdøde mennesker.

”Der er ikke tale om neutrale energier eller afdøde personer, men dæmoner. Vi står over for en åndelig verden, som bedrager og forfører, og som man ikke skal stole på. Hele den okkulte verden er mørkets verden,” siger han.