Prøv avisen

Uenighed om flygtningeboliger

Kommunerne skal huse flere flygtninge end først antaget. Nogle kommunalpolitikere mener, det er et problem, andre bagatelliserer sagen

Bestyrelsesmedlemmerne i Kommunernes Landsforening (KL) er uenige om, hvad konsekvenserne bliver af det forhøjede såkaldte landstal for flygtninge for 2001 - dvs. det antal flygtninge, som kommunerne skal finde boliger til. Udlændingestyrelsen hævede forleden det anslåede tal fra 3800 til 5000. Ifølge borgmester Ejgil W. Rasmussen (V), der er næstformand i KL, er der nu fare for, at kommunerne ikke kan blive enige om en frivillig aftale om fordelingen af flygtningene, der har et retskrav på at få en bolig. - Jeg er betænkelig ved forhøjelsen - den tredje, der er sket for året 2001. Indtil nu har vi i KL forsøgt at aftale en fordeling af flygtningene for at undgå, at de store byer, der i forvejen har mange udlændinge, skal tage imod flere. Men det kan blive vanskeligt grænsende til det umulige nu, så Udlændingestyrelsens automatiske fordelingstal må træde i kraft, vurderer KL-næstformanden. Byrådsmedlem Johannes Poulsen (R) fra Herning Kommune, der er formand for KL's miljø- og forsyningsudvalg, er helt uenig. - Jeg tror ikke, det bliver noget alvorligt problem, at antallet er 1200 højere. Her i min egen kommune, Herning, vil det betyde 10 flygtninge ekstra. Jeg tror, at kommunerne vil løse denne opgave frivilligt og ansvarligt som hidtil, siger Johannes Poulsen. Han ser Ejgil Rasmussens udtalelse mere som et udtryk for, at »den partipolitiske tone for tiden skærpes« på flygtningeområdet. Foreningen Det Skæve Danmark, der repræsenterer forskellige mindre, fattige kommuner, har efterlyst statslig finansiering af de ekstra flygtningeboliger, men by- og boligminister Lotte Bundsgaard (S) fastslog i går, at det er kommunernes opgave at skaffe boliger til flygtninge. - Ansvaret for at bygge almene boliger ligger - om de vil det eller ej - hos kommunerne. Det er ikke statens ansvar. Som boligminister er jeg dog opmærksom på, om der er nogle barrierer for kommunerne og en grund til, at de ikke bygger de almene boliger, siger Lotte Bundsgaard og peger på finansieringsvanskeligheder. Karsten Nonbo (V) der er medlem af boligudvalget, er helt uenig. - Hvis kvoten af flygtninge til øges, så skal der følge kompensation med fra staten, siger han. /ritzau/