Prøv avisen

Undersøgelse: Kristne diskrimineres mest i Europa

Detail from a French grave.

Kristne udsættes langt oftere for diskrimination end jøder og muslimer

Ifølge en ny undersøgelse er kristne i Europa den mest udsatte gruppe, når det drejer sig om de såkaldte hate crimes (hadefulde overgreb) begået i Europa.

Den østrigske ngo-organisation Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe har lige udsendt en rapport for året 2011 med en række statistikker.

LÆS OGSÅ: De 10 værste kristenforfølgelser i 2011

Vores undersøgelse viser, at 85 procent af alle hadefulde overgreb finder sted imod kristne. Det er en kendsgerning, som ikke må forties i offentligheden, siger Gudrun Kugler, der leder organisationen.

Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe er medlem af et internationalt netværk bestående af flere menneskerettighedsorganisationer, der blandt andet rådgiver EU i spørgsmål vedrørende religion, ytringsfrihed og diskrimination.

Den østrigske organisation har undersøgt 180 konkrete tilfælde, hvor kristne er blevet udsat for intolerance og diskriminering, og derudover har medarbejdere samlet adskillige statistikker over overgreb på kirkegårde og kristne institutioner i flere europæiske lande.

Ifølge organisationen bliver kristne isoleret både socialt og i det politiske liv. Også på arbejdspladserne får de kristne sværere og sværere ved at leve i overensstemmelse med deres samvittighed. Det gælder for eksempel for sygeplejersker, læger og tjenestemænd.

Særlig vanskeligt er det også for lærere, hvis de ifølge deres seksualmoral har en anden holdning til skolernes seksualundervisning end myndighederne.

De kristne indskrænkes i deres religions- og ytringsfrihed, og de må leve med repressalier, og deres symboler udsættes for hærværk.

For eksempel viser undersøgelsen, at 95 procent af alle antireligiøse, voldelige overgreb begået i Skotland fandt sted imod kristne. I overensstemmelse hermed mener 74 procent af kirkegængere i Storbritannien, at kristne oftere udsættes for diskrimination end ikkekristne.

Denne opfattelse genspejles også i flere politiske kommentarer, som den østrigske organisation citerer i sin rapport. For eksempel udtaler den britiske minister med pakistansk indvandrerbaggrund Sayeeda Hussain Warsi, der selv er muslim: Vi er nødt til at skabe et land, hvor folk ugeneret kan være stolte af deres tro, hvor de kan føle, at de ikke er tvunget til at skjule deres tro. Vi skal ikke nedvurdere, men derimod være stolte af kristendommen.

Og Chris Patten, der tidligere var EU-kommissær, klager i rapporten over, hvor intolerante ateister opfører sig over for kristne.

Meget bedre ser det ifølge rapporten ikke ud i andre EU-lande. Ganske vist vækker det ofte størst interesse i medierne, når der begås hærværk mod jødiske eller muslimske institutioner, men i virkeligheden er kristne institutioner langt mere udsatte. I Frankrig går det for eksempel ud over kirkegårde og kirker i 84 procent af de tilfælde, hvor der udøves hærværk imod bestemte trossamfund.

Religionsjournalist ved den tyske avis Süddeutsche Zeitung Matthias Drobinski er ikke overrasket over rapportens indhold.

Flertallet af befolkningen i de fleste europæiske lande er stadigvæk kristne, og derfor er det ikke så underligt, at netop de udsættes for flest overgreb. Når to fulderikker beslutter, at de vil begå hærværk imod gravsteder, så kører de ikke igennem hele byen for at finde muslimske eller jødiske gravsteder, men opsøger derimod den nærmeste kirkegård, og det er nu engang i de fleste tilfælde en kristen kirkegård, siger Matthias Drobinski til Kristeligt Dagblad.

Den tyske katolske avis Die Tagespost vurderer, at der næsten ikke er interesse for overgrebene på kristne i offentligheden. Det samme mener præsten ved en luthersk kirke i den tyske hovedstad, Berlin, som Kristeligt Dagblad har talt med. Hartwig Neigenfind er overbevist om, at antallet af hærværkssager imod kirkebygninger kan være meget højere, end statistikkerne siger.

Kristne diskrimineres nemlig på den måde, at ingen gider interessere sig for dem. Vi har oplevet, at vores kirkemur blev oversmurt med graffiti, men politiet gad ikke gøre ret meget ved sagen. Hvis der havde været tale om en moské eller en synagoge, hvor nogen havde skrevet racistiske paroler, ville myndighederne have indledt store undersøgelser, og pressen ville have skrevet om det, men fordi der var tale om en kirke, hvor nogen havde smurt sataniske symboler på væggen, tog ingen det alvorligt, siger Hartwig Neigenfind.