Prøv avisen

Unge gør kirker gule og påskeparate

Elever fra Midtsjællands Efterskole pustede balloner op på Rådhuspladsen og brugte dem til at sprede påskens budskab på Strøget. – Foto: Jens Welding Øllgaard

Et forskningsprojekt skal hjælpe kirkelige ungdomsorganisationer med at blive bedre til at formidle deres værdigrundlag. Det mundede i går ud i gule kirkepladser.

Gule balloner, påskecitater og farvekridt. Det var, hvad 12 københavnske kirkepladser blev udsmykket med i går, da eleverne på Midtsjællands Efterskole lagde vejen forbi hovedstadens største kirkepladser.

”Skal vi ikke give ham Grundtvig en ballon i hånden?”, lød det eksempelvis på den grundtvigske højborg Vartov, da en gruppe på otte elever udså sig en stenstatue af den danske teolog som naturlig bærer af en gul ballon.

Midtsjællands Efterskole deltager i disse dage i et forskningsprojekt, der skal forbedre værdiformidlingen hos kirkelige ungdomsorganisationer. Det er Center for Ungdomsstudier (CUR), der har sat projektet i søen, fordi organisationerne skal rustes til at formidle deres værdigrundlag på en bedre måde.

”Med det her projekt forsøger vi at undersøge, hvilke metoder kirkelige ungdomsorganisationer kan benytte for at formidle deres værdier og samtidig komme ud af kredshuset og samarbejde og lytte til hinanden,” siger Suzette Munksgaard, som både er projektets leder og efterskolelærer for eleverne.

Projektet kaldes ”Det med Gud, men hvordan?”. Det har været i gang siden februar og er sat i spil i 40 kredse af FDF, KFUM-spejderne, De Grønne Pigespejdere og KFUM og K. I sidste ende skal det hjælpe organisationerne til at kunne formidle og forholde sig til begreber som eksempelvis opstandelse, død og lidelse.

”Er vi kun ude på at lave et snobrød, eller handler det om noget større? Det er det, udfordringen handler om. Derfor skal vi have de unge mennesker ud af deres komfortzone og give dem mod til at sprede glæde og få et forhold til påsken,” siger Suzette Munksgaard.

Denne tirsdag i København eksperimenterer eleverne med at dele påskecitater ud, binde balloner og påskeliljer fast samt tegne omridset af hinanden på kirkepladsernes fliser og skrive ”opstandelse” ved siden af. De optjener point ved at tage billeder af udsmykningen, og håbet er, at de opnår viden om påsken, som de efterfølgende kan udbrede og formidle.

Ved pladsen foran Vartov Kirke udgøres elevgruppen af en broget skare af både spejdere, katolikker, præstesønner og ikke-troende. De har alle lært påskens budskaber på efterskolen, så de er klar til dagens prøvelser. Mahamed Hanat Osman Gure går i 10. og er muslim. Han er meget interesseret i at få mere at vide om påsken.

”Fælleskab og kærlighed er jo også vigtigt i islam, men det er interessant at høre om værdierne fra et andet synspunkt. Jeg synes, det er spændende at lære om de kristne værdier, selvom jeg ikke tror på kristendommen,” siger han, mens kammeraterne deler påskecitater ud til forbipasserende ved siden af.

Clara Brask Baseotto, som er katolik og går i niende klasse på efterskolen, supplerer:

”For os handler det meget om at give noget til andre mennesker, så de bliver glade, og man får et smil tilbage. På en måde er det jo også det, påsken handler om,” siger hun.

Projektet ”Det med Gud, men hvordan?” løber indtil sommer, hvorefter Center for Ungdomsstudier vil udgive materialer med succesfulde metoder, som de kirkelige ungdomsorganisationer kan hive op af værktøjskassen næste gang, grundværdierne skal formidles.