Prøv avisen

Unge kristne bryder med konservativt seksualsyn

Rapporten, der er udarbejdet af Indre Missions hjemmeside adamogeva.dk, sætter for første gang tal på de unge kristnes forhold til sex. Og tallene vækker bekymring hos Lars Larsen, landsleder for Luthersk Missions Børn og Unge. Modelfoto Foto: Nima Stock

Mange unge kristne fra missionske og frikirkelige bevægelser har sex før ægteskabet, og de ser det i mindre grad som syndigt, viser undersøgelse. Det er et udtryk for, at Bibelens autoritet smuldrer, mener missionske organisationer, mens andre byder konklusionerne velkomne

Sex hører til inden for ægteskabets rammer. Sådan er den officielle holdning fra de missionske bevægelser. Men en undersøgelse foretaget blandt 1536 unge kristne viser, at dette dogme er under pres.

Blandt de adspurgte i aldersgruppen 11-30 år angiver knap 4 ud af 10, at de har haft sex, og ud af disse har knap 73 procent haft sex før ægteskabet. Over halvdelen af denne gruppe fortryder dog at have haft sex før ægteskabet, men kun 12 procent af disse angiver, at de betragter det som en synd.

Rapporten, der er udarbejdet af Indre Missions hjemmeside adamogeva.dk, sætter for første gang tal på de unge kristnes forhold til sex. Og tallene vækker bekymring hos Lars Larsen, landsleder for Luthersk Missions Børn og Unge.

”Bibelen siger helt klart, at sex hører til i ægteskabet. Rapporten viser jo, at virkeligheden desværre ser anderledes ud. Man kan sige, at syndsbegrebet nærmest er blevet normaliseret,” siger han.

Mange af de respondenter, der har haft sex før ægteskabet, siger, at de gerne ville have ventet til den rette ægtefælle. Men det er altså kun 12 procent, der angiver, at de ser det som en synd.

”Det siger noget om, at Bibelens autoritet er på kraftig retur. Jeg tror, at unge kristnes syn på sex nærmer sig ikke-kristnes, og det skal vi forsøge at ændre på,” siger Lars Larsen.

Synspunkterne møder opbakning hos landsleder i Indre Missions Ungdom Tonny Dall Sørensen.

”For 40 år siden havde flere nok svaret, at de så førægteskabelig sex som en synd. Men forståelsen for synden ebber ud. Det er et problem og en udfordring,” siger han.

Konklusionerne i rapporten blev drøftet til en konference med deltagere fra kristne samfund i slutningen af februar og skal i starten af juni behandles på et møde i Luthersk Mission.

Formålet er at diskutere, hvordan man bedst kan oplyse unge kristne om Bibelens syn på sex.

Den holdning bliver mødt med undren hos professor i sexologi på Aalborg Universitet og tidligere formand for Sex & Samfund Christian Graugaard, der jævnligt blander sig i debatten om seksuel sundhed. Han mener, at de kristne organisationer burde benytte rapporten som anledning til at få et mere åbent og tidssvarende forhold til det seksuelle liv.

”I stedet for at gå i panik og forstene i bitterhed og automatreaktioner vil jeg opfordre de respektive kristne samfund til at fejre, at livet som troende er i evig udvikling og i konstruktiv dialog med det omgivende samfund,” siger han.

Han mener, at det er positivt, at de unge kristne ud-fordrer dogmerne og bygger deres egne broer mellem ungdomsliv og religiøsitet.

”For mig er det livsbekræftende at høre, at de unge udfordrer rammerne for, hvordan man kan være ung og kristen i 2017. Jeg synes, det er en spændende udvikling,” siger Christian Graugaard.

Lars Larsen mener dog ikke, at man reagerer for kraftigt.

”Vi mener udelukkende, at man bør forsøge at efterleve det liv, som Bibelen fortæller om. Hele spørgsmålet er, om Bibelen har autoritet, eller om dens ord kan stå til diskussion,” siger Lars Larsen.

Ifølge tidligere biskop over Viborg Stift Karsten Nissen er en af forklaringerne, at de teologiske og moralske normer ændrer sig hele tiden.

”Vi skal ikke ret langt tilbage, før det var et problem, at en præst blev skilt. Udviklingen går hurtigt,” siger han.

Det er også et spørgsmål om, hvordan det bibelske ord tolkes, mener Karsten Nissen.

”Det lader sig ikke entydigt udlede. Derfor er der tilsyneladende en uoverensstemmelse mellem de voksne og de unge i de kristne samfund. Men det må være op til den enkelte kristne at tage ansvar for sit eget liv,” siger han.

Hen over foråret diskuteres rapportens indhold på konferencer og møder i Indre Mission og Luthersk Mission.