Prøv avisen

Ny konfirmandbibel: Unge søger eksistentielle samtaler

”Jeg kan næsten hver gang tænke ’hold da op, tænk, de kan tale om det’," fortæller sognepræst Leise Christensen. Arkivfoto. Foto: Leif Tuxen

I dag står teenagere alene over for flere store valg. Det har skabt en øget interesse for eksistentielle emner, hvilket afspejles i ny bibel til konfirmander

Der var engang, hvor de første teenageår sjældent blev forbundet med de store eksistentielle overvejelser. Man gjorde, som de voksne sagde, gik ofte i sine forældres fodspor og accepterede, at meget i tilværelsen var bestemt på forhånd. Også konfirmationen selv var i højere grad en selvfølge end et personligt til- eller fravalg.

Sådan er det ikke længere. I dag fylder spørgsmål om meningen med tilværelsen og fremtiden meget hos de unge, som i disse uger indleder forberedelsen til konfirmationen.

Den udvikling kommer blandt andet til udtryk i den nye udgivelse ”Bibelen – Til konfirmander”, hvor unge bliver navigeret rundt i bibelfortællinger, der siger noget om temaer som livet, døden og det at træffe valg. Konfirmandbiblen er indstillet til Kristeligt Dagblads Initiativpris. 

Og det er ikke, fordi de temaer ikke var interessante for unge før, siger sognepræst i Skt. Johannes Pastorat i Aarhus Leise Christensen, som har forsket i konfirmander og været konsulent på den nye bibel. Men temaerne har fået større vægt i en tid, hvor alt ikke er givet på forhånd.

”De unge lever i en verden, hvor de hele tiden skal træffe valg, og hvor samfundets forventninger til dem er mere diffuse end tidligere. Flere kommer også fra indviklede familieforhold, hvor der blandt andet kan være nye forældre og nye bedsteforældre at forholde sig til. Derfor har unge allerede i en alder af 13 år mange spørgsmål til eksistensen, som hvad de skal tro på, og hvorfor de skal gøre sådan og sådan. Og de vil danne deres egen mening,” siger hun.

Selv kan Leise Christensen blive overrasket over, hvilke dybe samtaler hun kan have på sine konfirmandhold.

”Jeg kan næsten hver gang tænke ’hold da op, tænk, de kan tale om det’. De har ikke samme skyhed over for det religiøse eller store spørgsmål, og de kan virkelige give en stof til ens egen personlige trosudvikling.”

Teolog Louise Højlund har været med til at udvikle konfirmandbibelens såkaldte eksistentielle ruter, som henviser til forskellige bibeltekster, der blandt andet kan sige noget om tro, valg i livet, venskaber og de fremmede.

”Vi vil, at de unge får øje på, at Bibelens fortællinger har noget med deres liv at gøre, og her er det ikke nok bare at sætte dem i gang med at læse tekst efter tekst. Bibelen er som en hemmelig æske, som vi skal vise dem, hvordan de åbner. Vi skal give dem en indgang til teksterne og en gps, så de kan finde rundt,” siger hun.

Ifølge ungdomsforsker på institut for psykologi på Københavns Universitet Sven Mørch er den nye bibels fokus på det eksistentielle fornuftig.

”Unge i dag er ikke kun optagede af at skabe en identitet, men mere af at finde deres egen livsbane. De tænker mere over, hvad tingene fører til, hvilket er en stor ændring, der er sket de seneste 10-20 år. Det gør, at de står med samme usikkerheder som voksne,” siger han og tilføjer, at de voksne samtidig har trukket sig lidt tilbage, når det handler om at opdrage og bestemme.

”I dag spørger de tit de unge, hvad de selv har lyst til, og det har gjort unge hurtigere til at udvikle selvansvar. Ofte læner de sig op ad deres kammeraters opfattelse af verden, men mange aktører kan generelt spille ind og hjælpe. Også folkekirken.”

Bibelselskabet, som udgiver den nye konfirmandbibel, har længe arbejdet på, hvordan de kunne gøre Bibelen mere relevant for unge, og de har undervejs testet de eksistentielle ruter på konfirmander. Ifølge forlagschef Lisbeth Elkjær Øland er tanken at tage udgangspunkt i de unges livsverden.

”I stedet for at sige, at nu skal I partout lære om jul, påske og pinse, så vil vi gerne starte fra konfirmandernes synsvinkel og derfra vise hen til de bibelske tekster. Konfirmationsforberedelsen er efterhånden det eneste sted, hvor unge i dag taler om eksistens, og det skal vi sørge for at gøre plads til.”