Unge tror mere end ældre

Religion er på fremmarch blandt unge over hele verden. Men i Europa går udviklingen langsommere end andre steder

Bertelsmannstiftelsens nye globale undersøgelse om unge og tro viser, at unge verden over er mere troende end ældre generationer. - Foto: foto:stock.xchng

Bertelsmannstiftelsens nye globale undersøgelse om unge og tro er fuld af overraskelser. Ikke bare tror unge mere end hidtil antaget. De overhaler også ældre generationer med hensyn til tro. Og så har protestantismen mere kontrol over troendes sexliv end katolicismen har. Det sidste vender vi tilbage til.

Vi begynder med de nye tyske tal, der viser, at unge verden over er mere troende end ældre generationer.

I mange lande går de ældre måske nok oftere i kirke, men til gengæld tror flere unge på et liv efter døden. For eksempel har 41 procent af de unge tyskere i alderen 18 til 29 år angivet, at de både tror på Gud og et liv efter døden. En så høj procent finder vi ikke hos nogen anden aldersgruppe i vores undersøgelser, siger religionspædagog Hans-Georg Ziebertz, der har været med til at udspørge de unge.

I de andre aldersgrupper svarer højst 30 procent af tyskerne, at de både tror på Gud og et liv efter døden.

Det er en ofte hørt påstand, at folks religiøsitet mindskes fra generation til generation, men vores undersøgelse er beviset for den stik modsatte udvikling, selv i industrialiserede lande, siger Martin Rieger, der leder Bertelsmannstiftelsens tænketank.

Han kan henvise til både Israel og Storbritannien, hvor den nye undersøgelse viser, at unge er mere troende end den ældre generation.

Bertelsmannstiftelsen, som er kendt for at udføre socialforskning, er en del af den store mediekoncern Bertelsmann. Stiftelsen er i øjeblikket i færd med at udvikle et såkaldt religionsbarometer, der skal belyse religionernes forskellige dimensioner både i det tyske samfund og set på verdensplan.

Alle store verdensreligioner er repræsenteret i den seneste undersøgelse med de mange bemærkelsesværdige resultater. Foreløbig har den fundet sted i 20 lande.

En række eksperter religonsforskere, sociologer, psykologer og teologer har udspurgt godt 20.000 personer, der alle er blevet udvalgt repræsentativt for befolkningen i de lande, hvor de bor. Det vil sige, at undersøgelsen for eksempel tager hensyn til, at det overvejende flertal af befolkningen er muslimsk i Marokko, og at flertallet af borgerne i Guatemala er katolikker.

Undersøgelsen deler de udspurgte op i tre store grupper: de ikke-religiøse, der slet ikke har noget forhold til religion, de religiøse, der ikke lader religionen have stor indflydelse på deres liv, og de meget religiøse, der lader deres religion fylde en stor del af dagligdagen.

Undersøgelsen viser, at der generelt set er stor religiøsitet i verden, og at Europa er det kontinent, hvor religion spiller den mindste rolle. For eksempel er 25 procent af Europas katolikker meget religiøse, mens tallet på verdensplan udgør 68 procent. Det samme gør sig gældende med de andre religioner i Europa. Mens kun cirka 8 procent af de unge beder en gang om dagen i lande som Frankrig eller Rusland, så gør hele 90 procent af deres jævnaldrende det samme i mere religiøse lande som for eksempel Guatemala eller Nigeria.

Den største vestlige undtagelse er USA, hvor næsten 90 procent af de unge kristne betegner sig selv som meget religiøse.

Hans Raun Iversen, der er lektor i teologi ved Københavns Universitet, er ikke overrasket over, at Europa er det mindst religiøse område i verden.

Det religiøse mønster udvikler sig i to retninger i øjeblikket. Blandt unge i Europa er der øget interesse for en personlig gud, men samtidig oplever vi i mange europæiske lande en total sekularisering, som aldrig nogensinde tidligere har fundet sted. Et stigende antal unge, også i Danmark, er aldrig i kontakt med nogen form for religion. Derfor skal vi ikke forvente, at Europas unge pludselig kaster sig over religionerne i massevis, siger Hans Raun Iversen.

Den tyske undersøgelse viser, at religion næsten ikke spiller nogen rolle for de unges politiske overbevisning hverken i Europa eller på verdensplan. Derimod er der stor forskel på unges syn på forbindelsen mellem sex og tro. Mens kun syv procent af de unge europæere siger, at religion har indflydelse på deres sexliv, så er tallet helt oppe på 41 procent blandt unge uden for Europa.

Set på baggrund af debatten om Vatikanets holdning til prævention og aids er det måske lidt overraskende, at unge katolikker globalt set har et mere afslappet forhold til sex end protestanterne. Cirka 52 procent af verdens katolikker mener, at der er en sammenhæng mellem sex og religiøsitet, mens hele 67 procent af de unge protestanter mener det samme.

På dette punkt udgør Europa for øvrigt også en undtagelse, idet kun syv procent af de unge europæiske protestanter lader religion have indflydelse på deres sexliv.

Ifølge Hans Raun Iversen bekræfter den nye undersøgelse det globale billede af religion, som også flere andre studier har vist i de senere år. Tro er internationalt på fremmarch undtagen i Europa.

Mange internationale meningsmålinger har de seneste år dokumenteret denne udvikling. Adskillige af disse undersøgelser er kun blevet lavet med det formål at dokumentere, at religion har noget med dumhed at gøre. Indtil for 10 år siden var den fremherskende holdning i Europa, at andre lande uden for Europas grænser var bag efter os i deres udvikling, og at de med tiden ville blive ligesom os, hvis blot vi gav dem lidt oplysning. Resultatet af den nye undersøgelse fra Bertelsmannstiftelsen skyder denne teori helt i sænk. Undersøgelsen viser netop, at der er mange gode grunde til fortsat at være religiøs, siger Hans Raun Iversen.

Bertelsmannstiftelsen har planer om at fortsætte sine undersøgelser og vil også udvide dem til at omfatte yderligere lande i løbet af de kommende år.

kirke@kristeligt-dagblad.dk