Prøv avisen

Unge vejer tungt i ny kirketælling

Man kan se det som et udtryk for, at når kirken yder en målrettet indsats mod en bestemt gruppe, bærer det også frugt. De unge tager imod invitationen og møder godt op” siger projektkoordinator for kirketællingen. Billedet er af en flok minikonfirmander i Bistrup kirke i Nordsjælland. Foto: Vibeke Toft.

Ifølge den nyeste kirketælling fra Aalborg Stift er konfirmations- og ungdomsgudstjenester de arrangementer, der trækker flest ind på kirkebænkene

Myten om de gabende tomme sognekirker og den ugidelige ungdom synes aflivet i det nordjyske.

En ny kirketælling viser, at kirkerne i Aalborg Stift havde 1,1 million besøgende fra april til december 2014. Der er dog ikke tale om unikke besøgende.

Tallene skyldes blandt andet, at konfirmationer og ungdomsgudstjenester trækker mange folk til kirken. I gennemsnit sidder godt 200 mennesker på kirkebænkene til konfirmationsgudstjenester, mens 160 deltager ved ungdomsgudstjenesterne. Den traditionelle søndagshøjmesse har gennemsnitligt 47 deltagere.

Peter Lüchau fra Københavns Universitet er religionssociolog, og ifølge ham giver det god mening, at arrangementerne for unge er særligt populære.

”De generationer, der kommer frem nu, har ganske enkelt en større interesse for religion og kristendom end de generationer, der kom før dem,” siger han.

Det gør sig ikke kun gældende i Aalborg Stift - det er en generel tendens, siger han. Han mener, at der er en interesse for religion blandt de yngre, som man ikke har set i de seneste fire-fem generationer.

”Det er sådan, fordi vi har indset, at religion kan forklare og sætte ord på nogle ting, som videnskab, politik og ideologi ikke kan. Det genopdager man en gang i 1990'erne, og derfor er det klart nok, at vi ser mere interesse for konfirmationer og ungdomsgudstjenester,” siger han.

Projektkoordinator for indsamlingen af data til kirketællingen, Christen Staghøj Sinding, tror også, at kirkens indsats skal have en del af æren.

”Man kan se det som et udtryk for, at når kirken yder en målrettet indsats mod en bestemt gruppe, bærer det også frugt. De unge tager imod invitationen og møder godt op,” siger han.

Kirketællingen er den første af sin slags i Aalborg Stift, men det er ikke den sidste. Det er meningen, at optællingen skal foretages de kommende år, og tallene for 2015 forventes klar i begyndelsen af det nye år. Også i flere af landets andre stifter er de besøgende blevet talt.

Andre læser lige nu