Prøv avisen

USAs katolikker flygter fra kirken

Det massive frafald kan koges ned til syv kritikpunkter, hvoraf skandaler om sexmisbrug og kirkens holdning til homoseksualitet vægter højest. Foto: colourbox.com

Misbrugssager og kirkens holdning til homoseksualitet er hovedårsager til, at én af ti amerikanere er ekskatolik

USAs katolikker har inden for de seneste årtier forladt kirken i så store antal, at 10 procent af alle amerikanere eller cirka 30 millioner mennesker i dag er tidligere katolikker. Det massive frafald kan koges ned til syv kritikpunkter, hvoraf skandaler om sexmisbrug og kirkens holdning til homoseksualitet vægter højest.

LÆS OGSÅ: Amerikanere er trætte af tro i politik

Det viser en undersøgelse, som to amerikanske forskere har foretaget på vegne af det katolske stift i Trenton i delstaten New Jersey.

Resultaterne er ifølge forskerne, professor William J. Byron fra St. Josephs University og Charles Zech, der er stifter af forskningscentret Center for Church Management ved Villanova University, også repræsentative for resten af USA.

De frafaldne katolikkers oftest anførte motiv til at forlade kirken er kirkeledelsens mangelfulde håndtering af de mange sager om gejstliges seksuelle overgreb på sognebørn, som begyndte med afsløringer i Boston i 2002.

Ekskatolikkernes næstvigtigste frafaldsårsag er kirkens negative og i manges øjne umoderne holdning til homoseksualitet. Mens stadig flere amerikanere bakker op om homoseksuelles lige ret til eksempelvis ægteskab, så står den katolske ledelse fast i deres fordømmelse af homoseksualitet, og den holdning fremmedgør mange katolikker.

Også utilfredshed med præsten vægter højt. Ifølge forskerne bruger mange svarpersoner ord som arrogant, kølig, fjern og ufølsom til at beskrive deres tidligere præst, ligesom de også klager over uinspirerende prædikener.

Opfattelsen af, at kirken er for tæt knyttet til konservativ politik, vækker også ubehag hos mange af ekskatolikkerne, omend nogle ifølge undersøgelsen ønsker sig, at kirken var endnu mere konservativ.

Desuden er kirkens holdning til skilsmisse upopulær.

Den katolske kirke opfatter indgåelsen af et nyt ægteskab efter skilsmisse som ægteskabsbrud, og derfor nægtes fraskilte katolikker, som har giftet sig igen uden at have fået en kirkelige annullering det tidligere ægteskab, at modtage nadver.

Endelig problematiserer flere svarpersoner også det forhold, at mens andre kirker tillader kvindelige præster, så fastholder den katolske kirke sit forbud.

Ifølge en undersøgelse fra Pew Research Center erstatter halvdelen af de frafaldne katolicismen med en protestantisk trosretning, mens den anden halvdel helt dropper kirkelivet.

Godt en fjerdedel af den samlede voksne amerikanske befolkning har skiftet trosretning mindst én gang i deres liv.

Andelen af amerikanske katolikker, der går til gudstjeneste hver søndag, er ifølge en nylig undersøgelse fra Georgetown University 31 procent. Tidligere undersøgelser har vist, at kirkegangsfrekvensen blandt katolikker er gennemsnitlig set i forhold til frekvensen for samtlige trosretninger i USA. 22 procent af den amerikanske befolkning er katolikker, og de cirka 68 millioner tilhængere gør den katolske kirke til USAs største kirkesamfund.