Prøv avisen

Folkekirken har fået markant flere præster, men det er ikke nok

Historien om præstemangel fortælles ofte som en forfaldshistorie, men de seneste år er antallet af præstestillinger faktisk steget. Således var der 220 flere præstestillinger i folkekirken i 2014 sammenlignet med 30 år tidligere, kan man læse i betænkningen. Foto: Cæciliie Philipa Vibe Pedersen/arkivfoto

Folkekirken forventes at mangle præster i fremtiden. Samtidig er antallet af ansatte præster dog øget markant de seneste 30 år, blandt andet i form af de såkaldte funktionspræster. Der er mere brug for sognepræster, lyder kritik

Det er svært at skaffe præster i den danske folkekirke. På teologiuddannelserne ser man et stort frafald hos de studerende, og senest har et udvalg nedsat af Kirkeministeriet i denne uge foreslået at åbne præsteembedet for ikke-teologer for at dæmme op for en forventet præstemangel i de kommende år.

Historien om præstemangel fortælles ofte som en forfaldshistorie, men de seneste år er antallet af præstestillinger faktisk steget. Således var der 220 flere præstestillinger i folkekirken i 2014 sammenlignet med 30 år tidligere, kan man læse i betænkningen.

Der er lidt over 2000 præster ansat i folkekirken, så stigningen er til at tage og føle på, og den skyldes ikke mindst et aktivitetsniveau i folkekirken, som er noget nær fordoblet gennem de seneste 50 år. Det forklarer Hans Raun Iversen, der er lektor emeritus i systematisk teologi.

”Indtil skoleloven af 1975 lå dåbsoplæringen i skolen, men i dag ligger den hos kirken, der derfor laver langt flere børneoplæringsaktiviter som eksempelvis minikonfirmationsundervisning,” siger han.

Siden 2006 har det været muligt for menighedsråd at ansætte en ekstra præst ved hjælp af lokalfinansiering, og i betænkningen fra præstemangeludvalget kan man læse, at der i maj sidste år var 95 årsværk i denne kategori fordelt på 171 stillinger. Hans Raun Iversen vurderer, at stigningen i antallet af præster blandt andet skyldes den mulighed.

Havde det ikke været rettidig omhu, hvis antallet af præster havde ligget på et stabilt leje, og man dermed måske havde undgået den forudsete præstemangel?