Prøv avisen

Verdens største unge-organisation kommer til Aarhus

KFUM og KFUK er danske grupper under den internationale organisation YMCA/YWCA. Om to år holder repræsentanter fra den globale bevægelse kongres i Aarhus. På billedet fra 2015 er det KFUM og KFUK, der holder højskolebogsangaften i København. Foto: Leif Tuxen

Over 30 millioner unge verden over er medlemmer af YMCA/YWCA, som er paraplyorganisation for danske KFUM og KFUK. I 2022 skal repræsentanter for den globale bevægelse holde kongres i Aarhus. Det kan gøre organisationen endnu bedre til at engagere sig i samfundet med kristendommen som afsæt, siger formand

Mindst 1500 delegerede fra hele verden kommer i juli 2022 til Aarhus for at deltage i den verdensomspændende organisation YMCA’s verdensrådsmøde. Bevægelsens danske medlem, KFUM og KFUK i Danmark, kommer til at stå som vært for den store kongres, som finder sted hvert fjerde år.

Forhåbentlig kan begivenheden skærpe organisationens arbejde med at give kristendommen et nutidigt udtryk og sætte kristne værdier i spil i samfundet på en måde, som også virker relevant for mennesker, der ikke deler den kristne tro. Det siger Henriette Lynderup Kirkeskov, formand for KFUM og KFUK i Danmark.

”Vi arbejder allerede meget bevidst med at åbne os op ud mod det samfund, vi er en del af, og engagere os med afsæt i vores kristne værdier. Vi vil gerne være tydelige om vores kristne udgangspunkt og samtidig give kristendommen et nutidigt udtryk. Opgaven med at stå for verdensrådsmødet kan styrke vores arbejde med det,” siger hun.

YMCA står for Young Men’s Christian Association (på dansk ”Kristelig Forening for Unge Mænd”). Den blev stiftet i London i 1844, hvor man samlede unge mænd, der var kommet til byen for at arbejde, om bøn og bibelstudier. Siden har bevægelsen spredt sig til hele verden, og YMCA er i dag verdens største ungdomsorganisation, som sammen med YWCA, Young Women’s Christian Association (på dansk ”Kristelig Forening for Unge Kvinder”), har flere end 30 millioner medlemmer i over 100 lande.

Verdensrådsmødet, som finder sted hvert fjerde år, har ikke været holdt i Danmark siden 1985, og Henriette Lynderup Kirkeskov ser værtskabet i 2022 som en chance for, at KFUM og KFUK i Danmark kan suge inspiration fra andre lande til sig og samtidig sætte sit præg på den internationale organisation ved at præsentere nogle stærke eksempler på frivillighed blandt unge.

”Sammenlignet med mange andre af YMCA’s medlemsorganisationer rundt om i verden er KFUM og KFUK i Danmark karakteriseret ved et stærkt frivilligt engagement blandt unge, ligesom vi har en stolt frihedstradition i Danmark. Rent teologisk befinder vi os desuden i en mellemposition blandt medlemsorganisationerne, hvor nogle lægger meget lidt vægt på det kristne udgangspunkt, mens andre har en mere traditionel kristendomsudlægning,” siger hun.

Verdensrådsmødet i Aarhus vil have FN’s verdensmål som tema, og KFUM og KFUK i Danmark håber, at mødet kan give input til, hvordan børn og unge i Danmark kan få blik for deres ansvar i en global verden og samtidig finde nye måder at arbejde med det på lokalt.

”Vi vil gerne gøre børn og unge engagerede i verden uden at føle sig så tyngede af ansvar, at de bliver handlingslammede. Tværtimod vil vi gerne finde nye veje til at lave lokale løsninger med global forbindelse,” siger Henriette Lynderup Kirkeskov.

At mødet finder sted i Aarhus giver mulighed for, at deltagerne under opholdet kan bevæge sig rundt til fods over de kortere afstande og opleve KFUM og KFUK’s lokale arbejde i byen – blandt andet verdens første børnehøjskole og caféen Fairbar, der drives af frivillige, og hvis overskud går til nogle af organisationens projekter i udviklingslande.