Verdensdommen passer til mit socialistiske verdenssyn

Folketingsmedlem Mai Villadsen (EL) bryder sig ikke om tanken om et helvede, men ser ellers et klogt og smukt budskab i morgendagens prædiketekst. Teksten er på mange måder kernen af kristendom og socialisme på samme tid, mener hun

”Enhedslistens officielle politik er jo at adskille kirke og stat, og den er jeg helt enig i. Men udover det synes jeg ikke, det er så mærkeligt at gå i kirke og være optaget af kristendom som socialist, så længe det ikke er en fundamentalistisk kristendom, der for eksempel vil modarbejde ligestilling mellem mænd og kvinder,” siger Mai Villadsen. – Foto: Steen Brogaard.
”Enhedslistens officielle politik er jo at adskille kirke og stat, og den er jeg helt enig i. Men udover det synes jeg ikke, det er så mærkeligt at gå i kirke og være optaget af kristendom som socialist, så længe det ikke er en fundamentalistisk kristendom, der for eksempel vil modarbejde ligestilling mellem mænd og kvinder,” siger Mai Villadsen. – Foto: Steen Brogaard.

Det siges, at mange sognepræster i folkekirken har lyst til at pjække, hver gang de skal prædike over morgendagens prædiketekst, der er kendt som Verdensdommen. Her taler Jesus om, at han på dommens dag vil dømme en gruppe til evig fortabelse og en anden gruppe til evig frelse. Dommen vil falde på baggrund af, hvordan man har handlet over for samfundets trængte.

Ligesom mange præster bryder folketingsmedlem for Enhedslisten Mai Villadsen sig ikke om tanken om, at Gud vil fordømme mennesker til evig pine. Men derudover er der mange spændende ting i teksten fra Matthæusevangeliet, mener politikeren, der blev valgt ind i Folketinget i juni.

”Teksten handler om, hvordan man skal opføre sig over for andre mennesker og ikke mindst over for samfundets svageste. Det synes jeg er meget smukt og klogt, og det passer jo ind i det grundlæggende budskab i kristendommen, nemlig næstekærligheden. Samtidig hænger det sammen med mit verdenssyn, som er præget af socialismen. Vi lever i en verden, hvor mange ikke får mad og drikke. Hvor alt for mange er ensomme, og hvor behandlingen af fremmede eller flygtninge alt for sjældent er næstekærlig. De skal hjælpes af os med de bredeste skuldre, siger denne tekst og mit politiske ståsted mig,” siger hun.

Mai Villadsen er 27 år og kommer oprindeligt fra landsbyen Kibæk ved Herning, hvor hun sang i Assing Kirkes kirkekor. Ad den vej er hun blevet en erfaren kirkegænger, og hun går stadig til gudstjeneste af og til i København, hvor hun bor nu.

”Jeg bruger kirkerummet til at reflektere over de store spørgsmål i livet. Jeg har et kompliceret forhold til tro personligt, men jeg synes, at det er vigtigt, at vi har steder, man kan finde ro og fordybe sig i det lidt mere eksistentielle. Om det så er religiøse rum eller andre rum er ikke så afgørende for mig,” siger politikeren, som er klar over, at hendes kirkegang for nogle vil virke uforeneligt med det at være socialist.

”Enhedslistens officielle politik er jo at adskille kirke og stat, og den er jeg helt enig i. Men udover det synes jeg ikke, det er så mærkeligt at gå i kirke og være optaget af kristendom som socialist, så længe det ikke er en fundamentalistisk kristendom, der for eksempel vil modarbejde ligestilling mellem mænd og kvinder.”

Heller ikke i udlægningen af morgendagens tekst har Mai Villadsen meget til overs for bogstavtro kristendom. I hvert fald har hun svært ved at tro på, at Jesu ord om et helvede til evig straf skal forstås bogstaveligt.

”Jeg tror, at hele domsafsigelsen og det med at skille fårene fra bukkene skal fortolkes. Jeg tror, at alle mennesker begår fejl, så det er for sort-hvidt at fremstille det sådan, at én gruppe handler kærligt, mens en anden har undladt at handle næstekærligt,” siger hun.