Prøv avisen

Vestens kirker må bekæmpe ensomhed

Kirkerne i Vesten har i disse år en fælles opgave i at nå de mange ensomme mennesker, siger Jan Paulsen, der er verdensleder for Adventist- kirken. Foto: Syvende dags adventisterne

Vestens store problem i disse år er den store ensomhed, som rammer mange uden det store familienetværk, som findes især på den sydlige del af jorden, siger verdenslederen i Syvende dags adventisterne, Jan Paulsen

Kirkerne må spille en aktiv rolle for at gøre kristendommen nærværende for mennesker igen.

Det mener Syvende dags adventisternes norske verdensleder, Jan Paulsen, som efterhånden er ved slutningen af sin første valgperiode, men regner med at genopstille til næste år. Han var for nylig i Danmark for at fejre sit 50 års jubilæum – Jan Paulsen tog sin studentereksamen på adventisternes Vejlefjordskolen.

For ikke så mange år siden var Syvende dags adventisterne nogen, som de øvrige kirkesamfund så på med skepsis, og der eksisterede ikke så få myter. Årsagen var blandt andet den meget kategoriske udmeldning, at Jesu genkomst ville finde sted i 1844. Da det ikke skete skabte det stor skuffelse og den daværende vækkelse i Amerika døde ud. Senere blev adventistkirken med fokus på Jesu genkomst dog stiftet i Amerika, men der blev nedlagt forbud mod forudsigelser, og det er der stadig.

Men gennem en informationsindsats fra adventisterne selv, som kulminerede med et succesfuldt dialogarbejde sammen med Det Lutherske Verdensforbund, er der ingen som i dag vil fraregne dem i den kirkelige familie.

Adventistkirken har selv en meget aktiv missionsvirksomhed, men orienterer sig også i retning af andre etablerede kirker.

"Kirkerne i Vesten har i disse år en fælles opgave i at nå de mange ensomme mennesker, som ikke oplever den tryghed, det er at være medlem af en stor familie, som folk på den sydlige del af jorden gør. I det hele taget må kirkerne i fællesskab diskutere, hvorfor kristendommen tilsyneladende har mistet sin glød i den vestlige verden. Er det fordi, vi efterhånden har alt hvad hjertet begærer af materielle goder og derfor glemmer de åndelige behov," spørger Jan Paulsen.

Adventisterne i Danmark indtil 1991 kendt for deres ejerskab af helse-komplekset Skodsborg Sanatorium og sundhedsprodukter fra Nutana. Alt det har man dog været nødt til at sælge på grund af dårlig økonomi.

I dag er der også problemer med medlemstallet i Danmark, som er faldet fra omkring 4000, da det var på sit på sit højeste, til i dag cirka 2800.

"Vi må tænke i retning af cafemiljø eller cafekirke og projekter, hvor ungdommen kan have det sociale liv med," siger Ole Kendel, som for nylig er vendt hjem fra en årrække i adventisternes internationale hospitals- og skolearbejde. Han blev øjeblikkeligt hyret som ny landsleder i Danmark for at forsøge at vende den negative medlemsudvikling.

Vækkelsen i USA og interessen for Bibelens lære om Kristi genkomst førte i 1863 til stiftelsen af den protestantiske kirke Syvende dags adventisterne i Battle Creek, Michigan, USA, med ledende personligheder som James og Ellen G. White, der har bidraget med talrige teologiske skrifter.

Herhjemme blev den første menighed stiftet i 1878 i Vendsyssel af John Gottlieb Matteson, der i sin tid var udvandret fra Langeland til Amerika.

I 2003 fik kirken en million nye medlemmer.

Syvende-dags adventisterne har et stort nødhjælpsarbejde blandt andet i Uganda, Rwanda, Sudan (Darfur), Malawi, Kosovo, Tanzania, Sierra Leone, Liberia, Burundi og Somalia.