Prøv avisen
Interview

Viggo Jacobsen har været provst i Sydslesvig i 25 år: Vi har bevæget os væk fra dem og os

Viggo Jacobsen siger til december farvel til Helligåndskirken i Flensborg, hvor han har virket som provst i 25 år. Kirken forblev efter Genforeningen i 1920 på tyske hænder, men var udlejet til mindretallet, indtil de danske sydslesvigere fik overdraget den i 1997. – Fotos: Emil Kastrup Andersen.

Viggo Jacobsen har været ansat ved den danske kirke i Sydslesvig i 35 år, heraf de 25 som provst. Til efteråret går han på pension og kan se tilbage på en udvikling i grænselandet, hvor barndommens skarpe opdeling mellem danskere og tyskere er afløst af gensidig accept, men også dalende tilslutning til kirkelivet