Vi har ingen skjult dagsorden om at evangelisere

For 20 år siden indledte Mission Øst sit arbejde i Armenien. Nødhjælp er at omsætte kristendom til handling, siger generalsekretær og læge Kim Hartzner

”Det er ikke vores opgave at moralisere, men at hjælpe mennesker, der er i risiko for at dø.,” siger Mission Østsgeneralsekretær, Kim Hartzner. –
”Det er ikke vores opgave at moralisere, men at hjælpe mennesker, der er i risiko for at dø.,” siger Mission Østsgeneralsekretær, Kim Hartzner. –. Foto: Mette Frandsen.

Kim Hartzner, arbejder Mission Øst kun med nødhjælp og udvikling eller også med mission?

Det er nød og udvikling. Vi er en humanitær organisation, men vi er baseret på kristne værdier som omsorg og respekt, og det påvirker vores arbejde, at vi har denne tilgang. Set med kristne briller er det at udføre nødhjælp og udvikling i kriselande, hvor folk er faldet igennem, det samme som at omsætte kristendommen til handling. Vi samarbejder også med kirkelige organisationer, hvis de kan udføre humanitært arbejde. Men vi har ingen skjult dagsorden om at evangelisere.

LÆS OGSÅ: En missionær rejser til Esbjerg

Hvorfor navnet Mission Øst, hvis I ikke arbejder med mission?

Man skal forstå det sådan, at vi har en mission østpå. Mission er i sin grundbetydning en opgave, og vores opgave er at hjælpe mennesker, som er udsat for akut nød eller for et samfund, der er gået i stå. Vi blev født som en organisation, der leverede nødhjælp til Østerupa efter Sovjets sammenbrud. Dengang var kirkerne de mest pålidelige samarbejdspartnere, og vi samarbejdede med dem. Senere fik vi brug for at have en helt tydelig profil, og derfor skilte vi projekter med et kirkeligt sigte fra og lagde dem over i Aktiv Mission, som min far driver. Både i forhold til Danida-støtte og de private støtter havde vi brug for at tydeliggøre, hvad der var kirkeligt arbejde, og hvad der ikke var kirkeligt. Vores støtter er både kristne og ikke-kristne, og det skal være tydeligt, hvad man giver pengene til.

Mange armeniere har tilsyneladende en indbygget mistro over for alle andre kirkesamfund end den armenske kirke. Du og andre i Mission Øst kommer med en protestantisk kirkebaggrund. Har det givet jer problemer?

Aldrig. Når vi åbner nye børneklubber eller rehabiliteringscentre i Armenien, er der altid en præst fra den armenske kirke til stede. Det er helt naturligt. På den måde viser vi også vores respekt for den armenske kirkes rolle i samfundet.

Hvad mener den armenske kirke om, at I distribuerer kondomer i forbindelse med jeres hiv/aids-arbejde?

3Den armenske kirke går ind for afholdenhed før ægteskab. Men de går ikke imod vores arbejde. Kirken har en særlig autoritet og en moralsk opgave i samfundet. Det er ikke vores opgave at moralisere, men at hjælpe mennesker, der er i risiko for at dø. Det mener jeg er meget kristent. Jesus hjalp jo også først og fremmest mennesker, som var udsatte.

Samarbejder I med den armenske kirke?

Ikke formelt. Ikke ud over, at præsterne er engageret, når vi indvier centre og skoler eller har jubilæer. Det er en slags arbejdsfællesskab, hvor den lokale præst er med. Og set med armenske briller er det en blåstempling af vores projekter.