Vi kan forandre folks liv

Jesus lærer os at behandle de udstødte og ringeagtede med værdighed, siger præstedatteren og den radikale leder Margrethe Vestager

Den radikale leder Margrethe Vestager er opvokset i et hjem, hvor mor og far var præster. Alligevel var der ikke tale om daglige andagter og bibellæsninger. –
Den radikale leder Margrethe Vestager er opvokset i et hjem, hvor mor og far var præster. Alligevel var der ikke tale om daglige andagter og bibellæsninger. – Foto: .

Hvilken passage i Bibelen har gjort særligt indtryk på dig?

Fortællingen i Lukasevangeliet om den rige overtolder Zakæus der på grund af sin lille størrelse kravlede op i et træ for at se Jesus, da han kom til byen er meget rammende, fordi den vender op og ned på vores forestilling om, hvem der er inde, og hvem der er ude.

Toldere blev på Jesu tid betragtet som syndere, men til folkets store forargelse vælger Jesus at gæste Zakæus. Ved at vise tolderen imødekommenhed ændrer Jesus mandens selvforståelse. Han giver ham hans værdighed tilbage.

Hvornår stødte du første gang på fortællingen?

Artiklen fortsætter under annoncen

Jeg har hørt den som barn. Det er en af de beretninger, der nærmest sidder i hånden, fordi man i kristendomsundervisningen tegnede til. Teksten har så stærk en billedlig tale, at det virker, som om man selv har været til stede sammen med Jesus og tolderen.

I princippet kan jeg også have hørt den i mit barndomshjem, hvor begge mine forældre var præster ja, min far er endnu men det var kendetegnet ved, at vi ikke blev fodret med bibelfortællinger. Det var et grundtvigiansk hjem uden daglige andagter og bibellæsninger.

Hvordan vurderer du Bibelens rolle i dag?

Bibelen spiller en meget forskellig rolle afhængig af, hvor man befinder sig. I valgmenigheder, bibelkredse og i visse folkekirkelige sammenhænge er den en vigtig faktor. For det store flertal har Bibelen dog primært en kulturel betydning.

Og hvad med folkekirkens rolle i dag?

Det er vigtigt, at vi har en folkekirke, hvor der er højt til loftet, så der er plads til både vanekristne, kirkefremmede, grundtvigianere og lutheranere. Den særlige danske kirkeordning er med til at sikre en stor rummelighed. Måske er det den rummelighed, der gør, at flertallet tilslutter sig folkekirken.