Danmission: Vi kan se sort på hvidt, at vi får mindre at gøre godt med under denne regering

Danmission får fremover beskåret sit statstilskud. Det rammer blandt andet direkte mennesker i Afrika, siger generalsekretær Mogens Kjær

"Vi kan jo se sort på hvidt, at vi får mindre at gøre godt med under den blå regering, og det vil naturligvis kunne mærkes. Jeg vil derfor opfordre regeringen til at droppe finanslovens voldsomme besparelser på udviklingsbistanden," siger Danmissions Mogens Kjær.
"Vi kan jo se sort på hvidt, at vi får mindre at gøre godt med under den blå regering, og det vil naturligvis kunne mærkes. Jeg vil derfor opfordre regeringen til at droppe finanslovens voldsomme besparelser på udviklingsbistanden," siger Danmissions Mogens Kjær. . Foto: Tobin Jones/AFP.

Danmission er en af de 17 organisationer, som har en rammeaftale med Danida. Samlet set bliver det offentlige tilskud til organisationerne skåret ned fra 808 millioner kroner om året til 595,6 millioner kroner.

I 2015 har Danmission fået et statstilskud på 14 millioner kroner. Det vil til næste år og fremover blive beskåret til 10,3 millioner kroner.

Danmission skal spare. Hvordan vil de besparelser kunne mærkes konkret i jeres arbejde?

"Så voldsom en besparelse vil få store konsekvenser for vores arbejde. De træder jo i kraft allerede fra nytår, så der vil være projekter til gavn for mange mennesker, som vi ikke vil kunne fortsætte. Vi analyserer i disse dage på den nye situation for at finde ud af, hvad vi kan fortsætte med, og hvad vi er nødt til at lukke. I værste fald kommer vi til at lukke dele af vores arbejde helt, for det giver ikke megen mening at fortsætte med alt, bare beskåret med 26 procent."

Hvilken effekt vil det få for de enkelte mennesker i de projekter, Danmission er involveret i og er nødt til at spare på?

"Alle ved, at det tager tid at bekæmpe fattigdom i verden. Det tager år at ændre sædvaner, kæmpe for rettigheder og få nye metoder indøvet, så modtagerne oplever forbedringer i deres levevilkår. Vi bliver nødt til at stoppe flere projekter på grund af nedskæringerne, og dermed fjerner vi håbet fra en masse mennesker. Det har vi det meget dårligt med."

Har Danmission ikke mulighed for at kompensere for besparelserne, så de ikke mærkes i Afrika?

"Det har vi ikke rigtig nogen mulighed for. Hvad vi ellers arbejder med og er engageret i, er jo også vigtigt arbejde. Vi ønsker ikke at skære ned på for eksempel teologisk undervisning i kirkerne for at bruge de penge på at bekæmpe fattigdom. Mennesker lever ikke af brød alene."

Danmission er for eksempel involveret i et vigtigt dialogprojekt med Det Arabiske Initiativ. Vil det blive ramt af besparelser?

"Nej. Vores forståelse er, at de 6,5 millioner kroner, Danmission modtager under Det Arabiske Initiativ, ikke bliver rørt i 2016. Det ville også være dybt mærkeligt, fordi disse projekter også er med til at sikre bedre forhold for kristne og give dem muligheder for fortsat at kunne leve i muslimske samfund. Regeringen har jo i sit grundlag et løfte om at afhjælpe situationen for forfulgte kristne og andre religiøse minoriteter."

Hvis afrikanerne skal holde for i udviklingsarbejdet, ville det så ikke være rimeligt at Danmission på hjemmefronten også selv påtog sig en del af besparelserne?

"Det, vi laver på hjemmefronten, er også topprioriteret arbejde. Og med et stærkt stigende antal flygtninge er der også i Danmark stærkt brug for øget arbejde med dialog."

Ville det være muligt at dække besparelserne eller en del af dem gennem forøgede gaveindtægter?

"Vi bestræber os hele tiden på at øge gaveindtægterne. Vi kan da håbe, at flere vil give mere, når det offentlige giver mindre. Men at hente 3,7 millioner kroner yderligere i form af stigende gaveindtægter er urealistisk."

Er det blevet sværere at være i dialog med udviklingslande og religioner under en blå regering end under en rød?

"Vi kan jo se sort på hvidt, at vi får mindre at gøre godt med under den blå regering, og det vil naturligvis kunne mærkes. Jeg vil derfor opfordre regeringen til at droppe finanslovens voldsomme besparelser på udviklingsbistanden."