Asser Skude: Vi må italesætte, at så mange kristne bliver forfulgt

Sognepræst Asser Skude er kandidat til at blive biskop i Helsingør Stift. Han beskriver sig selv som “Indre Mission light” og vil arbejde for at sætte fokus på problemerne for forfulgte kristne

Asser Skude har blandt andet sin erfaring med kirkelige organisationer gennem Luthersk Mission i Nansensgade i København, hvor han har arbejdet for hjemløse. Her ses han i Bellahøj Kirke i København. – Foto: Johanne Teglgård Olsen.– Foto: Johanne Teglgard Olsen.
Asser Skude har blandt andet sin erfaring med kirkelige organisationer gennem Luthersk Mission i Nansensgade i København, hvor han har arbejdet for hjemløse. Her ses han i Bellahøj Kirke i København. – Foto: Johanne Teglgård Olsen.– Foto: Johanne Teglgard Olsen.

For læsere, der har fulgt de seneste 20 års bispevalg, er sognepræst i Bellahøj-Utterslev Sogn Asser Skude ikke et nyt bekendtskab. Han var også med i opløbet for ti år siden, da slaget stod om bispesædet i Københavns Stift, hvor han dengang tabte til Peter Skov-Jakobsen. Men nu gælder det Helsingør, og her er Asser Skude blandt de fire præster, som har samlet stillere nok til at kalde sig bispekandidat.

”Jeg tænker umiddelbart, at det er en fordel, at jeg kender spillet. Dengang fik jeg at vide, jeg var for ung. Jeg var jo den yngste. Det er jeg stadigvæk. Men nu er jeg trods alt 50 år, hvor jeg var 39 år dengang. Jeg har stadig noget positivisme og en tro på, at det godt kan lade sig gøre. Jeg er glad for at have nået så langt, og nu må vi se, hvor langt det kan bære. Alt, hvad man gør i livet, giver noget erfaring,” siger sognepræsten, som Kristeligt Dagblad har mødt til en samtale om hans kandidatur og visioner.

Asser Skude.
Asser Skude. Foto: Johanne Teglgard Olsen

Teologisk stikker Asser Skude ud fra sine tre medkandidater, idet de andre i et vist omfang alle har beskrevet sig selv som forskellige grader af grundtvigske. Asser Skude kalder imidlertid sit teologiske ståsted for ”Indre Mission light.”

”Det betyder, at jeg lægger stor vægt på troen. At Kristus er min personlige frelser, men også verdens frelser. Og det betyder så også, at de, som ikke har hørt om ham, potentielt kan gå tabt. Derfor må vi række ud til dem,” siger han.

”Det indebærer også, at der skal følge nogle gerninger med, selvom det ikke er noget, vi skal skilte med. Det er også noget, Jesus advarer mod, en udvortes hyklerisk fromhed. Men jeg vil gerne stå ved, at jeg beder aftenbøn, og at jeg takker Gud for hvert måltid og prøver ikke at have en telefon med ved bordet eller læse avis, når vi spiser.”

Gennem sin ungdom har Asser Skude frekventeret Luthersk Mission i Nansensgade i København. Og i ti år fra 2003 til 2013 ledte han et projekt med navnet Gjaestebud, der uddelte mad og tøj til hjemløse. En del af årene holdt projektet til i Indre Missions lokaler i Bethesda ved Nørreport i København. Det er erfaringen herfra, han vil trække på, når det handler om den side af bispekåben, der hedder jura, økonomi og administration. Et område, hvor han er oppe imod flere andre kandidater med erfaringer som provster.

”Men en biskop er jo noget helt andet end en provst. Provstierne har det primære ansvar for økonomien i stiftet, hvor biskoppen har det teologiske ansvar og tilsynsansvar i forhold til præsternes prædiken og forrettelse af sakramenterne, og om de lever op til præsteløftet. En biskop skal være en akademisk teologisk medspiller til præsterne. Men umiddelbart må det være præsterne og menighedsrådene, der har selvjustits sammen om, hvordan de bedst driver kirkerne lokalt,” siger Asser Skude.

Som biskop vil han arbejde for, at folkekirken ikke går til i fornyelsesiver. Der skal ikke pilles for meget ved højmesseliturgien, for det kan medføre, at vi som samfund kaster værdifuldt arvegods over bord, mener han. Og så vil han italesætte problemerne, der vedrører forfulgte kristne.

”Jeg synes, det er dybt problematisk, at kristne ikke kan få lov til at være kristne. De bliver forfulgt, tortureret og også henrettet nogle steder. Det er oftest i den ikke-vestlige verden, at man ser det fænomen, og det er begrædeligt. Det er ulykkeligt. Det strider mod min opfattelse af frie borgerrettigheder og religionsfrihed. Og så er det et wakeupcall for os, at så mange kristne bliver forfulgt ude i verden. Vi bliver nødt til at være solidariske med dem.”

Asser Skude mener, at der i bispekollegiet kan gøres mere for at italesætte problemet med forfulgte kristne, end der er gjort hidtil.

Også herhjemme. For kristne i Danmark kan også løbe ind i problemer med at leve, som de vil, mener han. Det gælder blandt andet i det område, hvor han bor i Københavns Nordvestkvarter. Her er der mange indvandrere med ikke-vestlig baggrund, og hans børn går på en lokal folkeskole, hvor han oplever, at nogle bliver drillet med, at den mad, de spiser, er ulækkert.

Er din italesættelse af problemet med forfulgte kristne også en islamkritik?

”Jeg er i hvert fald kritisk over for dem, som benægter, at Jesus er opstået. Og mig bekendt er der flere religioner, der gør det. Det er vranglære, hvis det skal siges meget enkelt. Og som præst har jeg lovet at bekæmpe vranglære. Jeg synes, det er vranglære, hvis man siger, opstandelsen er et fupnummer.”

Men vil du beskrive dig selv som islamkritiker?

”Ja, det må man sige. Hvis det skal være ja eller nej. Jeg er i hvert fald kritisk over for religioner, der ikke vil lade sig integrere i det danske samfund.”

Lise-Lotte Rebel er den sidste biskop i det nuværende bispekollegie, som offentligt har kritiseret indførelsen af et ritual for vielse af homoseksuelle i folkekirken. Asser Skude vil som biskop holde fast i, at præster har ret til at vie dem, de vil, fordi en præst ”som ethvert andet kristent døbt menneske er bundet af en samvittighed over for Gud i forhold til, hvordan troen skal udmønte sig i praksis”, som han siger.

Han er aldrig selv blevet spurgt, om han ville vie et homoseksuelt par. Men hvis der kom nogen, ville han være tøvende. Han forholder sig meget kritisk over for det ritual, som blev indført i begyndelsen af 2010’erne.

”Jeg vil sige til dem, at der er et ritual, men at det ritual desværre er et, der udskammer dem. Det er jo et andet ritual end det, som man giver til heteroseksuelle. Homoseksuelle får ikke læsninger om, at Gud skaber jorden og velsigner manden og kvinden og sætter dem til at forvalte skaberværket. Ritualet er lavet i god mening, men jeg synes faktisk, det gør ondt værre,” siger Asser Skude.

Og hvis parret så siger ”det er o.k. med os”, vil du så sige ja til at vie dem?

”Ja ja, men der skal arbejdes på et ritual. Det er ulykkeligt, når vi kommer til at sætte hinanden i bås eller udskamme hinanden. Det synes jeg er smadderærgerligt, og det synes jeg det ritual gør. Det gør ondt værre,” lyder det fra Asser Skude.