Præst tror på reinkarnation: Vi præster sidder ikke inde med sandheden

Ifølge sognepræst fra nordvestsjællandske Vig Annette Berg, 50 år, kan man sagtens tro på reinkarnation som præst, og hun er selv optaget af healing og auralæsning

Sognepræst fra nordvestsjællandske Vig Annette Berg.
Sognepræst fra nordvestsjællandske Vig Annette Berg. . Foto: Tom Brun.

Tror du, at sjælen lever videre i en anden nyfødt krop, når vi er døde?

"Jeg tror på kødets opstandelse, men jeg vil ikke afvise, at sjælen lever videre, og at vi måske kan leve videre i en ny krop. Så i den forstand tror jeg på reinkarnation. Jeg er optaget af beretninger fra folk, som har været på den anden side af dette liv, som ikke beretter entydigt om, hvad der sker. Jeg er kommet i mange alternative miljøer og har hørt mange historier, og jeg vil gerne være med til at åbne en dør for, at vi er på en rejse, som fortsætter efter dette liv, og at der måske er flere liv."

Har du selv en fornemmelse af, at du har levet før?

"Det har jeg fået at vide af en meget dygtig clairvoyant, som jeg har kendt gennem mange år. Jeg kender også til en spændende kvinde, Dolores Cannon, som de seneste 30 år har ført mennesker tilbage til deres tidligere liv. Hun fortæller, at vi er udgået fra Gud og er på rejse gennem forskellige liv. Jeg vil gerne lade døren stå på klem og lade det være åbent."

Men står der noget sted i Bibelen, at vores sjæle skal leve videre i andre nyfødte kroppe?

"Der står, at 'i min Faders hus er der mange boliger', og det kunne tolkes sådan, at der er flere former for liv end det, vi kender til. Men jeg kan ikke slynge bibelsteder ud, hvor det er et tema. Jeg er ikke dykket nok ned i det."

Hvorfor skal døren så stå på klem?

"Fordi jeg taler med alle mulige mennesker i dåbssamtaler eller begravelsessamtaler, som har mistet en kær, og som har tanker og erfaringer med det her. Vi er opvokset med, at reinkarnation er et fyord. Men jeg vil gerne være åben i stedet for at sidde i min lille boks og bekrige andre og sige, at det ikke er kristendom."

Taler I så om, at den afdøde vil leve videre i en ny krop?

"Det kommer helt an på, hvilken retning samtalen tager. Hvis de selv lufter den holdning, så afviser jeg den ikke. Men jeg tror ikke, jeg bare kunne finde på at sige det til dem."

Men hvordan hænger reinkarnation sammen med den kristne opstandelsestanke?

"Opstandelsestanken forstår jeg sådan, at der er en fortsættelse efter døden, men der er forskellige beretninger om, hvordan den fortsættelse er. I Bibelen møder vi den opstandne Kristus på forskellig vis. Maria Magdalene, som var den første, der så den tomme grav, kunne ikke genkende Kristus, og de to mænd, der vandrede til Emmaus, kunne heller ikke kende ham. Det er altså ikke så entydigt, hvad der sker. Der er mange muligheder for, hvad der sker på den anden side af døden."

Er der ingen grænser for, hvad du som præst kan være åben for?

"Det er der uden tvivl. Jeg har mange grænser for, hvornår det ikke giver mening i forhold til det kristne grundlag, jeg står på. Satanisme for eksempel. Eller dyrkelse af de nordiske guder. Eller dyrkelse af naturen alene. Det ville jeg ikke være så interesseret i, som jeg er i tanken om, at vi kan leve videre efter dette liv, måske i flere kroppe. Bibelens ord bliver kun større af at få udvidet pladsen lidt, og måske er tiden ved at være klar til, at vi åbner for nogle tanker, som også var der oprindeligt."

Du mener, at de første kristne dyrkede reinkarnation?

"Ja, der var oprindelig reinkarnationstanker i oldkirken, som blev skåret fra, da man bestemte, hvad der skulle være den sande tro. Jeg ved ikke meget om det, men jeg ved, at der var skrifter, som beskæftigede sig med reinkarnation, og det var en tankegang, som fandtes på Jesu tid."

Ønsker du ikke blot at tækkes de mange danskere, som tror på reinkarnation?

"Overhovedet ikke. Jeg taler med mennesker om det, fordi det er min egen interesse. Jeg vil gerne være brobygger mellem kirken og den alternative verden. Der har været alt for meget religionskrig i verden, og det bliver der ved med, hvis vi ikke begynder at tale om, hvad vi har tilfælles. Jeg har også taget efteruddannelse inden for healing og auralæsning, fordi det er min egen store interesse."

Auralæsning?

"Jeg vil gerne kunne forstå mennesket bedst muligt, og hvis man i sin aura er indhyllet i mørke, så er der en grund til, at man har det skidt. Det er ikke noget, jeg har megen træning i. Men der er mennesker, som kan se ens aura - det vil sige det energifelt, vi har uden for vores krop. Jeg har selv fået foretaget auralæsning, og jeg har fået foretaget healing, fordi jeg havde spændinger i højre arm. Det hjalp meget."

Det har før skabt ballade, at en kirketjener troede på reinkarnation. Hvis du får ballade, vil du så alligevel holde fast i de her holdninger?

"Jeg vil helst ikke ind i den her skyttegravskrig om, hvad der er inden for kirkens rammer, og hvad der ikke er. Mit fundament er folkekirken, men vi bør kunne diskutere det indholdsmæssige frem for at stemple hinanden inde eller ude og frem for at gå så højt op i, om vi bruger de rigtige ord og begreber."

Du bliver beskyldt for at svække folkekirkens troværdighed. Gør du det?

"Tværtimod. Hvis vi begynder at tale med hinanden frem for at tro, at teologer alene ved bedst, så kan der kun komme noget konstruktivt ud af det. Vi præster sidder ikke inde med sandheden. Det her handler om menneskelig indsigt, og det er noget andet end det, man kan læse sig til."

Hvad er ifølge dig kernen i kristendommen?

"Det er, at Gud er kærlighed, og at Gud er større end alle religioner, og at Kristus er større end kristendommen. Kernen i alle religioner handler om kærlighed og barmhjertighed og renhed i hjertet, men vi har føjet så mange menneskelige ting til, som gør, at vi bekriger hinanden."