Prøv avisen

- Vi skal levere en pakke med ritualer

Asa Tro holder sommerlejr ved Ebeltoft. Silja fra Norge flette en krans som skal indgår som kvindelig frugtbarhedssymbol til en af deres ritualer . 26,07,2009 Foto: Arkivfoto

Måske vil de asatroende i fremtiden tilbyde alternative ritualer ved bryllup og begravelse. Forn Sidrs formand tror, at ritualer knyttet til asatroen vil få flere til at melde sig ind i trossamfundet

Ivan Larsen, hvorfor skal Forn Sidr have en ritualuddannelse?

Vi er endnu ikke helt enige om, hvor meget bryllupper og begravelser skal formaliseres. Nogle mener, formaliserede ritualer er et skråplan at komme ind på, fordi man selv skal have lov at bestemme. Jeg tror, at vi skal levere en pakke med ritualer for ægteskabspagten og begravelsen, hvis vi skal være et godt tilbud til den almindelige dansker.

Hvorfor det?

Man hører tit folk sige, at når de skal herfra og begraves, vil de være sikre på, at det foregår ordentligt. Derfor vælger en del asatroende folkekirken, som jo tilbyder en samlet pakke ved begravelse. Men det er en vigtig detalje, hvad der skal ske i den sidste ende af livet. Derfor skal der være et sted for de asatroende, hvor de kan blive lagt i jorden. Men der skal også være nogen, der tager hånd om det organisatoriske og tilbyder at tage hånd om et ritual. At vi har et ritual for dette, vil sandsynligvis resultere i medlemsfremgang.

Hvordan skal ritualerne se ud?

Så langt er vi ikke kommet. Men det kommer nok til at foregå i naturen, så vi kan være i direkte kontakt med naturens ånder. Desuden skal der være mulighed for, at den enkelte familie kommer meget ind over ritualerne. Bryllupsritualet indeholder faste elementer – ord, man skal sige til hinanden, for at det er gyldigt. Et bryllup er også et af højdepunkterne i tilværelsen, og derfor er det helt klart, at vi skal have et ritual for det. Det behøver ikke nødvendigvis at have meget med den nordiske mytologi at gøre. Men det ligger til mennesker at dyrke det rituelle, og det er også en måde at styrke fællesskabet på.

Hvorfor kan jeres medlemmer ikke bare blive gift eller begravet i folkekirken, som jo har ritualerne?

Hvis man tilhører et trossamfund, er det ikke nærliggende at blive gift eller begravet inden for rammerne af et andet trossamfund. For hvis man ikke tror på Gud, giver det ikke mening at stå i kirken og love Gud, at man holder sammen. Hvis man har taget skridtet og meldt sig ind i asatrossamfundet, mener man noget med det og vil gerne have, at tingene er konsekvente hele vejen igennem.

schnabel@kristeligt-dagblad.dk