Prøv avisen

Victor Borges aske deles

Røre i Mosaisk Trossamfund over den afdøde entertainers aske

Den afdøde, verdensberømte entertainer Victor Borge har ønsket at blive begravet to steder: Både i sit fødeland Danmark og i sit hjemland gennem over 60 år, USA. Borges beslutning har skabt røre i Mosaisk Trossamfund i København. Dele af hans aske er nemlig blandet med hans (ikke-jødiske) kone, Sannas aske. - Hun er for det første ikke jøde, og for det andet er gravene på Mosaisk Vestre Begravelsesplads enkeltgrave, så derfor kan urnen ikke sættes ned, hvis asken er blandet, siger overrabbiner Bent Lexner. Derfor har Victor Borges ven gennem mange år, tidligere Tivoli-direktør Niels-Jørgen Kaiser, stået for både forhandlingerne med Mosaisk Trossamfund og som vitterlighedsvidne for, at det udelukkende er Borges aske, der befinder sig i den urne, der skal nedsættes på den jødiske begravelsesplads i København. Det oplyser formand for Mosaisk Trossamfund Jacques Blum. Havde Niels-Jørgen Kaiser ikke kunnet stå inde for det, var Borge ikke blevet tilladt nedsat på Mosaisk Vestre Begravelsesplads. Den resterende del af Victor Borges aske er lagt i hustruens Sannas urne. De er sammen sat ned i USA. Ingen urnebegravelser Når sagen overhovedet har været behandlet i Mosaisk Trossamfund, er det fordi Victor Borge ikke var medlem af Mosaisk Trossamfund. Derfor skulle repræsentantskabet tage stilling til, om urnen overhovedet kunne nedsættes. I forhold til jødisk tro eksisterer urnebegravelser ikke - i hvert fald ikke som religiøse begravelser. Overrrabbiner Bent Lexner forklarer, at man alligevel gennem næsten 100 år har accepteret, at også jøder har ønsket kremation. Men selve nedsættelsen er ikke en religiøs begivenhed, men sker på de efterladtes eget initiativ. For nogle jøder er bare tilstedeværelsen af urner på en jødisk kirkegård nok til, at de ikke ønsker begravelse dér. Overrabbiner Bent Lexner deltager af ovenstående årsager ikke i nedsættelsen af Victor Borges urne, som nedsættes, når hans familie kommer til Danmark næste gang. Til gengæld deltager Bent Lexner på et senere tidspunkt i en stenafsløring for Borge, som Mosaisk Trossamfund er vært for. Victor Borge døde 91 år gammel i december sidste år. Han overlevede sin kone med nogle få måneder og efterlod sig fem børn, ni børnebørn og ét oldebarn.