Prøv avisen

Video: Det mener bispekandidaterne om flygtninge, omskæring og homoseksuelle vielser

Se videoen, hvor fire kandidater svarer på fire spørgsmål i forbindelse med bispevalget i Helsingør i år.

I år er der der bispevalg i Helsingør Stift. Mød de fire bispekadidater, der italesætter aktuelle debatter om klimapolitik, drengeomskæring, flygtningestrømme og homeseksuelle vielser

Bispevalgets fire kandidater i Helsingør Stift diskuterer, hvordan folkekirken skal forholde sig til klimaudfordringer, jødiske og muslimske ritualer, flygtningestrømme mod Europa og vielser af homoseksuelle.

Kandidaterne til dette års bispevalg er Asser Skude, sognepræst i Bellahøj-Utterslev, Ulla Thorbjørn Hansen, provst i Slagelse, Eva Holmegaard Larsen, sognepræst i Nødebo og Gadevang Kirker og Peter Birch, provst i Gentofte.

I videoen ovenfor kan du høre kandidaternes svar på en række spørgsmål i forbindelse med bipsevalget i Helsingør. Du kan også læse svarene i artiklen herunder.

Skal folkekirken have et overordnet klimamål?

Eva Holmegaard Larsen: Nej det synes jeg ikke, men jeg mener, at folkekirken skal være med til at løfte den opgave at komme i mål med de klimamål, som resten af samfundet har sat.

Peter Birch: Nej. Folkekirken skal deltage i den grønne omstilling, men ikke have et konkret mål. Vi skal tænke os om, ligesom alle andre gør.

Ulla Thorbjørn Hansen: Ligesom alle andre tænker vi på klimaet og skal passe godt på det, men vi skal ikke som folkekirke have et bestemt mål. Det er netop også op til demokratiet. Hvert enkelt sogn kan gøre den forskel, som man har mulighed for i det enkelte sogn. Regeringen fører en klimapolitik. Den må vi også støtte op om.

Asser Skude: Nej. Som udgangspunkt skal folkekirken ikke have et overordnet klimamål. Det er op til menighedsrådene, provstierne og stiftsrådene, hvordan de vil gribe disse klimaforandringer og klimaudfordringer an.

Skal folkekirken gøre mere for flygtninge, der kommer til Europa?

Eva Holmegaard Larsen: Ja. I det omfang, hvor samfundet har brug for kirkens hjælp til at modtage de flygtninge, der kommer til vores land, og med de udfordringer, der er i det. Grundlæggende mener jeg, at man som kristen må åbne sit hjerte for en forståelse for mennesker i nød – også folk der kommer langvejs fra.

Peter Birch: Ja. Vi har som kirke en forpligtelse til at tage os af den nødstedte og det svage menneske, der har et reelt behov.

Ulla Thorbjørn Hansen: Ja, når folk kommer til folkekirkens dør, så skal vi selvfølgelig også tage godt imod dem. Der er nogen, der opsøger kirken og gerne vil døbes. Der skal vi stå klar med tolke om nødvendig, så vi kan kommunikere og fortælle om det kristne budskab og om folkekirken.

Asser Skude: Folkekirken skal være meget opmærksom på den flygtningestrøm, der er til Europa. Når det er sagt, så synes jeg, vi skal være meget opmærksom på alle de kristne, der kommer til Europa, som er forfulgte.

Går du ind for et forbud mod omskæring af drenge?

Eva Holmegaard Larsen: Nej, det gør jeg ikke. Det er ikke, fordi jeg ikke kan se, at diskussionen kan være nødvendig, fordi der er mange interesser i det her både fra lægefaglig side og fra det jødiske og muslimske samfunds side. Jeg mener, at et eventuelt forbud altid skal komme fra den jødiske og muslimske befolkning selv.

Peter Birch: Nej. Jeg mener, at vi skal værne om religionsfriheden, og at den jødiske omskæring er en afgørende vigtig del af den jødiske identitet.

Ulla Thorbjørn Hansen: Nej. Der er religionsfrihed her i landet, og det er noget med at have sans for betydningen hos dem, som udfører det. Der er også lande, hvor man gør det af sundhedsmæssige grunde.

Asser Skude: Ja, det går jeg ind for. Allerede for to år siden sagde jeg det klart og tydeligt. Og allerede for to år siden var jeg også med til at støtte forbuddet mod maskering i vores offentlige rum.

Bør det være obligatorisk for præster at vie homoseksuelle?

Eva Holmegaard Larsen: Nej, det skal det ikke. Vi har en tradition for trosfrihed i folkekirken. En frihed til at tolke evangeliet efter sin samvittighed, og der er nok præster i folkekirken, der glad og gerne vier homoseksuelle.

Peter Birch: Nej. Der skal være en samvittighedsfrihed for den enkelte præst til at sige nej til det.

Ulla Thorbjørn Hansen: Nej. Der kommer ikke noget godt ud af tvang i samvittighedsspørgsmål. Folkekirken er rummelig – den er netop en folkekirke, så der er plads til forskelligheder i spørgsmål om tro og samvittighed.

Asser Skude: Nej, det bør ikke være et krav til præster i den danske folkekirke, at de skal vie homoseksuelle. Jeg har tidligere sagt, at det ritual, man har lavet faktisk udskammer homoseksuelle, så på den måde er jeg faktisk også imod det nuværende ritual for homoseksuelle.