Vielse af homoseksuelle splitter lutherske kirker

Spørgsmålet om vielse af homoseksuelle har skabt konflikt mellem konservative ortodokse kirker og liberale lutherske og reformerte kirker. Nu har en luthersk kirke for første gang brudt med sine søsterkirker. Det rammer også folkekirken

Mekane Yesus-kirken, der med omkring 5,5 millioner medlemmer er en af verdens største lutherske kirker, har brudt sine kirkelige relationer med de store lutherske kirker. Her ses uddeling af nødhjælp fra Folkekirkens Nødhjælp gennem Mekane Yesus i Dhas distriktet i Etiopien.
Mekane Yesus-kirken, der med omkring 5,5 millioner medlemmer er en af verdens største lutherske kirker, har brudt sine kirkelige relationer med de store lutherske kirker. Her ses uddeling af nødhjælp fra Folkekirkens Nødhjælp gennem Mekane Yesus i Dhas distriktet i Etiopien. Foto: Sofia Wraber Denmark.

Der er blevet raslet gevaldigt med den kirkelige sabel de senere år.

Spørgsmålet om vielser af homoseksuelle i kirken har tidligere skabt konflikt i Kirkernes Verdensråd mellem de konservative ortodokse kirker og de liberale lutherske og reformerte kirker. Og det anglikanske kirkefællesskab har også været truet af intern splittelse.

Nu er turen kommet til et internt opgør mellem de lutherske kirker med den etiopiske Mekane Yesus-kirke på den ene side. Den etiopiske kirke har sammen med den evangeliske kirke i Tanzania i de senere år truet med at bryde samarbejdet og sige nej til penge fra lutherske kirker, der vier homoseksuelle. Nu har etiopierne sat handling bag ordene.

LÆS OGSÅ: Den gamle verdens kirkefællesskab er på retur

Mekane Yesus-kirken, der med omkring 5,5 millioner medlemmer er en af verdens største lutherske kirker, har brudt sine kirkelige relationer med de store lutherske kirker Evangelical Lutheran Church of America og Svenska Kyrkan på grund af deres holdning til familie, ægteskab og seksualitet, lyder det. Og ikke nok med det. Beslutningen omfatter alle kirker, der åbent accepterer vielser af homoseksuelle. Dermed også den danske folkekirke, der har haft Mekane Yesus-kirken som en af sine helt store samarbejdspartnere gennem mange år.

Beslutningen, der blev truffet på kirkens seneste generalforsamling, er dybt beklagelig, mener biskop Niels Henrik Arendt, der er medlem af Rådet i Det Lutherske Verdensforbund, hvor både etiopierne, amerikanerne, svenskerne og den danske folkekirke er repræsenteret. Det skader det internationale samarbejde, når en medlemskirke ikke anerkender visse andre.

Vi havde samtaler i sommer i verdensforbundet, og selvom vi ikke nåede til enighed, troede jeg, der var eta-bleret en forståelse af, at etiopierne godt kunne forblive i fællesskabet trods vores forskellighed. Man kan forestille sig, at andre kirker i Afrika, der deler samme holdning, vil følge efter. Og måske vil det indebære, at de søger mod mere konservative kirkelige fællesskaber, siger han.

Mekane Yesus-kirken har traditionelt haft et tæt samarbejde med danske missionsselskaber. Hos Dansk Ethioper Mission deler man Mekane Yesus-kirkens teologiske standpunkt. Alligevel overrasker etiopiernes handling formand Per Rasmussen.

Selvom vi ikke kan følge beslutningen om at tillade vielser af homoseksuelle i folkekirken, kan vi godt være en del af folkekirken. Derfor vil vi nu gå i dialog med Mekane Yesus-kirken for at kunne bevare vores fremtidige partnerskab ved at give dem en forståelse for den danske model, hvor missionsselskaberne inden for folkekirken er selvstændige organisationer, siger han.

Dansk Ethioper Mission vil nu kontakte andre kirker i deres netværk af blandt andet afrikanske kirker for at finde ud af, om Mekane Yesus-kirkens eksempel danner præcedens.

At Mekane Yesus-kirken har brudt sine kirkerelationer, betyder formentlig, at Etiopien vil afvise økonomisk støtte fra partnerlandene, og at de pågældende landes præster ikke længere kan forvente automatisk at blive anerkendt som præster, hvis de rejser til Etiopien. Desuden er nadverfællesskabet brudt. Og det ærgrer Jørgen Skov Sørensen, der er sekretariatschef i Folkekirkens mellemkirkelige Råd.

Idet man bryder nadverfællesskabet, hvor vi alle står over for noget større, synes jeg, man er gået et skridt for vidt. Da handler man på Guds vegne. Vi kan være uenige om mange ting, men vi skal kunne mødes ved alterbordet, siger han.