Vil europæiske muslimer få mere europæiske værdier over tid?

En ny undersøgelse føjer sig til flere andre undersøgelser, der viser, at mange af Europas muslimer har holdninger, der er på kant med kontinentets frihedsværdier. Om det ændrer sig, er iagttagere uenige om

52 procent af Storbritanniens muslimer mener ikke, at homoseksualitet bør være lovligt, og 31 procent mener, at mænd må have flere hustruer. Arkivfoto.
52 procent af Storbritanniens muslimer mener ikke, at homoseksualitet bør være lovligt, og 31 procent mener, at mænd må have flere hustruer. Arkivfoto. . Foto: Corbis.

Sharialov og muslimske parallelsamfund kom på dagsordenen herhjemme, efter Tv 2 sendte en dokumentarserie om moskéer i Danmark. Nu er det også et stort sam- taleemne i Storbritannien, efter at tv-stationen Channel 4 sendte en udsendelse om britiske muslimers holdning til blandt andet sharialov og ligestilling.

52 procent af Storbritanniens muslimer mener ikke, at homoseksualitet bør være lovligt, og 31 procent mener, at mænd må have flere hustruer. Det viser en meningsmåling, som udsendelsen byggede på. I undersøgelsen, som analyseinstituttet ICM har foretaget, er 1000 britiske muslimer blevet personligt interviewet om blandt andet deres holdning til at leve i Storbritannien, terrorhandlinger og demokratiske værdier som ligestilling og ytringsfrihed.

Undersøgelsens resultater siger ikke kun noget om britiske muslimer, men kan sammenlignes med situationen i andre europæiske lande, mener Jens Peter Frølund Thomsen, der er lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet og har forsket i etniske minoriteter. Han vurderer muslimers kulturelle og politiske integration som et generelt problem i europæiske lande.

”Der er tal i undersøgelsen, der afviger fra majoritetsbefolkningen i allerhøjeste grad på nogle punkter. Det helt centrale er, at der er flere undersøgelser, der viser noget af det samme, og det gør, at man kan se, at det mønster fremtræder i europæiske lande, der lever meget forskelligt, og som ikke er lige multikulturelle. Der må være noget muslimsk, der bevirker, at man ser på demokratiet og frihedsrettigheder og frigørelsesprocesser på en helt anden måde end i majoritets-befolkningen, og desuden også i lovgivningen. Det er en indikation på, at muslimer er sværere at integrere kulturelt og politisk set i de gamle veletablerede demokratier,” siger han.

Undersøgelser fra andre europæiske lande viser nogle af de samme tendenser. Integrationsudfordringerne er ifølge forskeren kommet bag på de europæiske samfund:

”Det er holdninger, der ændrer sig meget langsomt. Der vil nok ske en vis tilpasning, men det vil tage flere generationer. Man ligner sine forældre, og holdninger er noget, man bliver opdraget til. Spørgsmålet er, om forskellen nogensinde vil forsvinde helt.”

Undersøgelsen viser desuden, at kun 34 procent vil kontakte politiet, hvis en bekendt bliver involveret i terrorisme, og at 23 procent af de britiske muslimer foretrækker sharialov fremfor britisk lovgivning. Men Jørgen Bæk Simonsen, der er lektor ved Københavns Universitet og har forsket i muslimske minoriteter i Danmark, mener, at undersøgelser om muslimske europæere og udsendelser som TV 2’s dokumentar ofte giver et misvisende billede.

”Langt hovedparten af muslimer, der har boet i Storbritannien de seneste mange år, er godt integrerede og velrepræsenterede i demokratiet. Tallene er efter min bedste vurdering ikke repræsentative for den sociale praksis, de i Storbritannien bosiddende muslimer håndhæver. Der er et gab mellem normative idealer på den ene side og praksis på den anden side. Det svarer til, hvis du spørger en kristen, hvad der er den kristne tros primære idé. Der vil de sige næstekærlighed, og at de gerne vil leve efter det. Men de samme mennesker udøver ikke nødvendigvis næstekærlighed i praksis. Masser af muslimer vil mene, at sharia er bedre end den britiske lovgivning, men det er normativt,” siger han.

Jørgen Bæk Simonsen mener desuden, at der blandt yngre muslimer ses en holdningsændring i retning af ”et begyndende opgør med den normative fordømmelse” af homoseksualitet.

Ifølge Brian Arly Jacobsen , der har forsket i islam i Europa, vil undersøgelser af muslimer i Vesteuropa altid møde kritik, da det er en stor udfordring at lave en undersøgelse, hvor alle muslimer er retvisende repræsenteret. Han mener alligevel, at det er vigtigt, at der fortsat bliver lavet undersøgelser på området.

”Selvom undersøgelserne kan kritiseres, er de med til at tegne et billede. Flere undersøgelser fra forskellige lande peger på problemstillinger, især hvad angår værdier på områder som køn, ligestilling og seksualitet, der ikke harmonerer med majoritetsbefolkningens,” siger han.

Mens den britiske undersøgelse har resultater, der kan tydes som tegn på manglende integration og tilegnelse af landets værdier, er der også dele af undersøgelsen, der peger på det modsatte. 86 procent af de britiske muslimer føler et stærkt tilhørsforhold til Storbritannien, hvilket er højere end det nationale gennemsnit på 83 procent.

”I den britiske offentlighed er undersøgelsen af nogle kommentatorer udlagt sådan, at der var en manglende integration på baggrund af holdninger om blandt andet køn og homoseksualitet, mens den af andre kommentatorer er blevet udlagt lige modsat. Når man har spurgt til oplevelsen af tilhørsforhold til Storbritannien og deres oplevelse af integration, har undersøgelsen vist andre resultater. Der er en stor del af de unge 18-24-årige, der ønskede at blive integrerede eller næsten fuldt integrerede i alle aspekter af livet,” siger han.