Prøv avisen
LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at dele artiklen

Glemt adgangskode? Klik her.

Villads-sagen: "Kirkens ledelse var ikke interesseret i at løse konflikter"

Den fyrede præst Mette Villads Christensen bliver taget i forsvar af sin rådgiver og erhvervspsykolog, som siger, at biskoppen og provsten ikke gjorde nok for at løse konflikten i sognene (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger Denmark

Erhvervspsykolog og rådgiver for den fyrede præst Mette Villads beskylder provst og biskop for ikke at ønske konflikten i sognene løst

Det var den nu fyrede sognepræst Mette Villads Christensens venner, der var i vidneskranken i går i Østre Landsret på andendagen af retssagen.

Sagen står mellem Kirkeministeriet og Mette Villads Christensen, hvor sidstnævnte kræver 1,3 millioner kroner i kompensation fra Kirkeministeriet for uberettiget fyring i 2009.

LÆS OGSÅ: Fyret sognepræst søger oprejsning

Og efter i går kunne man få den fornemmelse, at stridighederne alene bunder i, at Mette Villads ikke er vendelbo, at hun låser dørene, og at hun ved én lejlighed ikke har afleveret salmenumre til tiden. Det er i hvert fald de tre emner, der går igen i mange af de vidneudsagn, der kom i retten i går.

Erhvervspsykolog Henrik Rosenstjerne, som har været bisidder for Mette Villads ved blandt andet en samtale med daværende biskop Søren Lodberg Hvas, var i hvert fald ikke imponeret af konflikthåndteringen i Villads tre landsogne.

Der er tale om en både enkel og kompliceret sag. Men der har ingen interesse været for at løse konflikten, for så havde man vel fundet nogen, der var vant til konfliktløsning, sagde han blandt andet.

Det var meget svært at få øje på ledelsen i sognene.

Henrik Rosenstjerne var også med til et møde mellem Mette Villads og Søren Lodberg Hvas, men afbrød mødet, da det gik op for ham, at det ikke handlede om at få Mette Villads tilbage i arbejde efter sygdom, men om at få hende til at tage sin afsked.

Et andet vidne, vikarierende organist Anne Antonsen, berettede om, at det allerede i 2006 stod klart for hende, at i hvert fald provst Lars-Erich Stephansen ville af med sognepræsten.

LÆS OGSÅ: Mette Villads: Kirken emmede af gode aktiviteter

Vi sad og snakkede om Mette Villads og om, at hun havde mange sygedage. Og så sagde provsten, at det var en uholdbar situation, som der skulle gøres noget ved. Og at det snart ville blive gjort.

På det tidspunkt havde organist og kirkesanger i Rubjerg Sogn lagt sig syge på ubestemt tid, og derfor vikarierede Anne Antonsen for den faste organist.

Jeg tænkte allerede dengang, at det måtte ende i en fyring, når Lars-Erich formulerede sig sådan, sagde hun.

Ole Stevns, tidligere skoleinspektør og indtil 2008 formand for det provstiudvalg, der omfatter Villads tre sogne, mente, at Mette Villads blev behandlet dårligt. Han var blevet inviteret til et møde af fællesformanden for de tre landsogne, Ove Jessen, lige før menighedsrådsvalget i 2008. Jessen havde spurgt, om Stevns ville lede mødet.

Ove Jessen ridsede alt op om Mette Villads gøren og laden, men han tog kun ting med, der gavnede hans egen sag. Det var ikke objektivt, sagde Ole Stevns fra vidneskranken.

I skal behandle præsten ordentligt, og det synes jeg ikke, at I gør, sagde Ole Stevns også ved mødet til Jessen.

Det var ved det møde, at Ove Jessen opfordrede alle tre menighedsråd til at skrive under på, at præsten skulle trække sig.

Graverne i de tre landsogne Rubjerg, Lyngby og Jelstrup, lidt nordøst for Løkken, havde intet ondt at sige om sognepræsten. I hvert fald ikke ud over, at hun var københavner, som graver Lars Kirkedal, Jelstrup Sogn, udtrykte det på vendelbomål.

Og vi takkede da også for godt samarbejde ved mødet med det kirkelige personale i 2007, ligesom vi også gjorde forrige år og årene før det, sagde han.

Graveren fra Rubjerg Sogn, Tage Carlsen, var på samme linje i sine udsagn. Heller ikke han vidste af klager over sognepræsten fra folkekirkemedlemmerne i sognet.

Kammeradvokat, og dermed repræsenterende Kirkeministeriet, Nina Ammitzbøll Juul spurgte ind til, om Mette Villads ved en lejlighed havde undladt at hilse på graverens kone.

Det er jo noget, der sker, svarede Carlsen, som også henviste til gårsdagens diskussion om, at Mette Villads låste døren til præsteboligen.

Hun var 10 år forud. Ingen låste dørene i Vendsyssel for 10 år siden, nu gør vi det allesammen. Dengang blev vi forskrækkede over den låste dør.

Der var også flere vidner i går, som ikke forstod, hvordan det var endt i en fyring. Villads advokat, Klaus Antonsen, stillede langt hovedparten af spørgsmålene til vidnerne. Hovedsageligt om, hvorvidt menigheden var enig med menighedsrådene om, at Villads ikke hørte hjemme i sognet.

I dag kommer både provst Lars-Erich Stephansen og daværende biskop Søren Lodberg Hvas i vidneskranken.