Voksende ligestilling løsner kristendommens tag i kvinder

Flere kvinder end mænd er religiøse. Men bedre uddannelse og karriere betyder, at kvinder i vestlige lande nærmer sig mænd i forhold til andelen af religiøse, påpeger forskere

Andelen af mænd uden religiøs tilknytning har i årevis været større end andelen af kvinder, men på længere sigt vil forskellen formentlig forsvinde, konkluderer forskere på baggrund af flere undersøgelser. Modelfoto
Andelen af mænd uden religiøs tilknytning har i årevis været større end andelen af kvinder, men på længere sigt vil forskellen formentlig forsvinde, konkluderer forskere på baggrund af flere undersøgelser. Modelfoto.

Det var kvinder, der græd ved Jesu korsfæstelse, det var kvinder, der først så Jesus opstå af graven, og det er kvinder, der gennem tiden har fyldt langt de fleste kirkebænke verden over.

Men kvindernes klippefaste tro er godt på vej til at smuldre i store dele af Vesten.

Andelen af mænd uden religiøs tilknytning har i årevis været større end andelen af kvinder, men på længere sigt vil forskellen formentlig forsvinde, konkluderer forskere på baggrund af flere undersøgelser.

I det overvejende kristne USA vokser andelen af kvinder uden tilknytning til religion i dag med cirka samme hast som andelen af mænd, viser en rapport fra analyseinstituttet Pew Research Center offentliggjort i maj.

19 procent af kvinderne i USA opfatter sig i dag som uden tilknytning til en religion, mens tallet for otte år siden var nede på 13 procent. Til sammenligning er tallet for amerikanske mænd 27 procent i dag mod 20 procent i 2007.

Tendensen gør sig også gældende i mange andre vestlige lande, bekræfter Marta Trzebiatowska, religionsforsker med speciale i køn og religion ved universitet i Aberdeen, Skotland, og medforfatter til bogen ”Hvorfor er kvinder mere religiøse end mænd?”.

En af forklaringerne er ifølge hende, at voksende ligestilling i moderne vestlige lande gør kvinder mere tilbøjelige til at træffe deres egne valg i livet, her-under om valg og fravalg af religion.

”Uanset hvordan man prøver at retfærdiggøre det, er de fleste religioner domineret af mænd på ledelsesniveau, og de moralske koder og forskrifter giver simpelthen ikke mening for kvinder, der er uddannede og uafhængige,” siger hun.

En årsag til, at kristendommen i mange år har haft bedre tag i kvinder, er, at religioner generelt betragter kærlighed og omsorg som centrale principper, og kvinder i højere grad end mænd er opdraget til at knytte disse værdier til deres kønsidentitet, mener Marta Trzebiatowska.

Men i takt med, at kvinders liv i Vesten i stigende grad ligner mændenes - fuldtidskarriere og deling af ansvar for børnene - bliver den religiøse forskel også mindre.

”De traditionelle kirker har mistet deres sociale betydning i Vesten. Det betyder ikke, at religionen er død, men det betyder, at dens indvirkning på sociale normer er mindsket betydeligt over de seneste 100 år,” siger hun.

Religionsforsker ved Københavns Universitet Brian Arly Jacobsen bekræfter, at tendensen også gør sig gældende herhjemme. Den er bare ikke er så tydelig som i USA, hvor kønsforskellene længe har været større.

Han henviser til Den Danske Værdiundersøgelse, som blev foretaget første gang i 1981 og senest i 2008. Den viser for eksempel, at så snart kvinder får en videregående uddannelse, nærmer de sig mændenes gennemsnitlige niveau af tro eller ikke-tro på Gud eller syn på sig selv som troende, ikke-troende eller ateist.

”Selvom kvinderne stadig er i overtal, hvad angår tro, kan vi se, at forskellen mellem kønnene minimeres. Tilsyneladende hænger den traditionelle forskel sammen med, at ældre generationer af kvinder havde et lavere uddannelsesniveau og en lavere indkomst end mænd. Så man kan godt udlede, at ligestilling på eksempelvis uddannelsesområdet minimerer trosforskellen mellem kønnene,” siger han og tilføjer, at forskellen formentlig vil blive yderligere minimeret i fremtiden.

Ifølge internationale studier mister kvinder tilknytning til kirken simpelthen på grund af øget travlhed, i takt med at de gør karriere.

Det påpeger lektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter Benedicte Hammer Præstholm, der har skrevet ph.d.-afhandlingen ”Kønfrontation? Køn, kultur og forandring i nyere dansk teologi”.

”Men jeg tror ikke, vi kommer til at se en kvindeflugt fra kirken herhjemme, som man måske oplever andre steder,” mener hun.

”Danmark har været et ret ligestillet samfund i mange år, og det har ikke betydet, at de kvindelige medlemmer er strømmet ud af kirken.”

Se grafikker og læs mere her