Prøv avisen

Voksne lolliker skal lære om kristendom

Skolepige, eksamen, skole, undervisning Foto: stock.xchng

Over de næste tre år vil præster og menighedsråd i Lolland-Falster Stift skabe nye undervisningstilbud og -former, der skal gøre kirken og troen vedkommende for voksne

Børnene har babysalmesang, børneklubber og minikonfirmandgrupper. De unge har konfirmationsforberedelsen, hvor de får den kristne tro ind under huden.

Nu er turen kommet til de voksne. I Lolland-Falster Stift har man besluttet, at der over de næste tre år skal være øget fokus på, hvordan voksenundervisningen i den kristne tro kan styrkes yderligere.
LÆS OGSÅ: Hvordan kan man forstå det ubegribelige, hvis man ikke tør give sig hen?

I stiftet har vi gennem årene haft forskellige fokusområder, blandt andet på gudstjenesten og diakonien. Nu er turen kommet til voksenundervisningen i den kristne tro, siger Steen Skovsgaard, biskop over Lolland-Falster Stift.

Han er med i den styregruppe bestående af biskop, præster og menighedsrådsmedlemmer der har taget initiativ til det nye fokus på voksenundervisning, som til foråret skydes i gang på den årlige stiftsdag.

Styregruppen har ikke lagt en fast form ned over, hvordan fremtidens kirkelige voksenundervisning skal tage sig ud, men håber, at der vil opstå et hav af nye og idérige tiltag på kryds og tværs af stiftet. Netværk, workshops og foredrag skal inspirere præster og menighedsrådsmedlemmer til at finde nye veje.

Undervisningen kan have mange forskellige former. Der kan være præster og menighedsrådsmedlemmer, der vil arbejde med brugen af digitale virkemidler i undervisningen. Andre kan arbejde med foredrag eller trykt materiale. Det handler om, at vi finder de mange forskellige indgange til at skabe voksenundervisning i den kristne tro, siger Anne Birgitte Villadsen, provst i Lolland Østre Provsti og en del af styregruppen.

På Lolland-Falster føler man sig overbevist om, at det nye initiativ rammer lige ind i tidens behov. Således støder biskop Steen Skovsgaard ofte ind i præster og menighedsrådsmedlemmer, der er nysgerrige efter, hvordan de kan tænke voksenundervisning ind i kirken på nye måder. Samtidig understreger han, at det ikke er hensigten at begynde fra nul.

Rundt om i de enkelte sogne sker der mange ting, hvor der allerede er fokus på voksenundervisning. Det være sig foredrag, studiekredse og så videre. Men vi vil gerne udvide det yderligere og gerne opkvalificere de eksisterende tilbud, siger Steen Skovsgaard.

Først og fremmest er spørgsmålet, hvordan kirken overhovedet kommer i kontakt med den gruppe af voksne, der ikke hører til kernemenigheden og har sin vante gang til gudstjenester? Her lægges der op til, at præster udnytter muligheden for at skabe voksenundervisning i de fora, hvor voksne banker på kirkens dør.

Ved dåbssamtaler har kirken en naturlig indgang til de unge forældre. Senere møder vi de voksne, når deres børn skal konfirmeres, ligesom vi ved begravelsessamtaler har den tætte dialog med pårørende. Mange voksne er rent faktisk interesserede i at høre mere om, hvad det er for en kristen tro, som deres børn døbes til og siger ja til ved konfirmationen. Her har vi nogle oplagte indgange til at skabe voksenundervisning, siger Anne Birgitte Villadsen, der ikke vil lægge sig fast på formen af undervisningen.

Det vil være meget individuelt, hvordan man griber voksenundervisningen an. Det vigtige er, at vi kommer til at inspirere hinanden og finder nye måder at gøre den kristne tro levende og nærværende på over for såvel de kirkevante som de kirkefremmede, siger provsten.