Prøv avisen

Voldhøj Kirkepå ny grund

Festgudstjeneste på søndag ved biskop Karsten Nissen

Det var mandag den 13. og grundlaget forsvandt bogstavelig talt under Voldhøj Kirke i Struer, men kun for en kort stund, og nu er den lille, men landskendte kirke klar på sin nye grund. Bygningen er flyttet 50 meter, for den kom i vejen for et kommunalt institutionsbyggeri. På søndag tages den, efter at være lukket en måned, i brug igen med en fest- og høstgudstjeneste ved biskop Karsten Nissen. Selve kirkeflytningen forløb stille og roligt. Den 30 tons tunge forhenværende vandrekirke blev løftet over på nabogrunden af en overdimensioneret kran. Struer Kommune har foræret valgmenigheden den nye grund, men menigheden skal selv dække halvdelen af flytteomkostningerne, der løber op i 500.000 kroner til blandt andet nyt tag og nye fundamenter. Det er baggrunden for den indsamling, der nu er sat i gang. Frivillige fra menigheden har været involveret i arbejdet med flytningen. Voldhøj Kirke blev landskendt i forbindelse med en opslidende »kirkekamp«, der udviklede sig til en principiel sag mellem kirketilhængere og socialdemokratiske kirkestormere. Det hele begyndte fredeligt med, at Struer menighedsråd i 1980 købte en grund til byggeri af et nyt kirkecenter i vestbyen, begrundet i byudviklingen. Ved menighedsrådsvalget i 1984 fik socialdemokraterne, som var modstandere af kirkebyggeri, to mandater i Struer menighedsråd. På grund af den socialdemokratiske modstand stilles byggeplanerne i ro. I stedet lejes en vandrekirke, som indvies den 25. september 1988, samtidig med at Voldhøj kirkedistrikt udskilles fra Struer Sogn. Ved det første menighedsrådsvalg i det nye kirkedistrikt, i november samme år, får socialdemokraterne et massivt flertal. Deres krav om at få nedlagt den netop indviede kirke og tilbageført distriktet til Struer Sogn, lykkes efter en lang sej kamp, da socialdemokraterne i 1993 kupper nedlæggelsen igennem. 30. august samme år danner tilhængerne af en kirke i Struer vestby Voldhøj Valgmenighed, som overtager vandrekirken som en foræring fra Kirkefondet. Med oprettelsen af Voldhøj Valgmenighed skrives kirkehistorie: Det er første gang en del af en sognemenighed forvandler sig til en valgmenighed for at bevare den lokale kirke.