Prøv avisen

Vrede over homoseksuelle vielser

Svenske kirkefolk har fået voldsom international kritik, efter at kirken i dette efterår vedtog at indføre kirkevielser af homoseksuelle. Her et billede fra pressemødet i Uppsala, hvor beslutningen blev offentliggjort. Til venstre den svenske ærkebiskop, Anders Wejryd. -- Foto: Bob StrongReuters.

En lesbisk biskop og homoseksuelle vielser i Sverige møder international kritik

Kombinationen af sex og kirke har til alle tider været sprængfarlig og truer nu med at sønderdele mange års samarbejde mellem den svenske kirke og verdens store kirkesamfund.

Kirkemødet, den svenske kirkes øverste organ, sagde i oktober ja til vielse af homoseksuelle i kirken. Beslutningen blev mødt med vrede fra både den anglikanske kirke og lutheranske kirker i Afrika. Og vreden blev ikke mindre, da Sveriges ærkebiskop, Anders Wejryd, for to uger siden indsatte en biskop i Stockholm Stift, Eva Brunne, der lever i et lesbisk forhold.

Den evangelisk-lutherske kirke i Kenya overvejer nu at "kappe ethvert bånd" til den svenske kirke, mens samme kirkesamfund i Tanzania kalder beslutningen om vielse af homoseksuelle for "sabotage af Guds bud". I Storbritannien har to anglikanske biskopper advaret den svenske kirke om, at beslutningen kan få "øjeblikkelige og negative" konsekvenser for det tværkirkelige forhold mellem den svenske og den anglikanske kirke. Den svenske kirkes beslutning er en "fundamental omdefinering af den kristne lære om ægteskabet og af grundlæggende kristent menneskesyn", skriver biskopperne Christopher Hill fra Guildford og John Hind fra Chichester i et brev til den svenske ærkebiskop.

Også inden for Sveriges grænser trues det økumeniske arbejde af beslutningen. I en fælles erklæring skriver Sveriges katolske og ortodokse kirke, at de ikke ønsker at annullere den økumeniske dialog med den svenske kirke, men at kirkens beslutning "vil gøre gabet mellem kirkesamfund større".

I Norge vedtog Stortinget i 2008 en ægteskabslov, der ligestiller heteroseksuelle og homoseksuelle par. I første omgang ville politikerne også her have den norske kirke til at udforme et vielsesritual, men det kom ikke med i den endelige udgave. Derfor står den svenske kirke fortsat alene i Norden med sin beslutning.

Den svenske kirkes ærkebiskop møder kritikken af den svenske alenegang med sindsro og siger, at verdens kirkesamfund ikke behøver at være enige om moralske spørgsmål for at kunne samarbejde.

– Der er givetvis mange kristne og mange kirker, der ikke deler vores holdning. Vi er samtidig mange, der mener, at kirkerne behøver hinanden – også selvom de har vidt forskellige holdninger, siger Anders Wejryd.

Ifølge ærkebiskoppen kan bibelske teksters fordømmelse af homoseksualitet ikke bruges til at argumentere imod homoseksuelles rettigheder, for de bibelske tekster er også fulde af slaveri, dødsstraf og underkastelse af kvinder. Samtidig har fortolkninger af Bibelens budskab om kærlighed og frihed i tidens løb hjulpet Sverige til et opgør mod den undertrykkelse, der netop findes i de bibelske tekster. Det samme gør sig nu gældende ved den svenske kirkes opbakning til homoseksuelles rettigheder.

– Særligt for mange lutheranere er det her frem for alt et etisk spørgsmål og ikke et kirkeligt dogmatisk spørgsmål eller en del af en uforanderlig skabelsesordning, siger Anders Wejryd og understreger, at kirken tager skarpt afstand fra promis-kuitet og opfordrer folk til at leve i faste parforhold.

Ifølge professor i missionsvidenskab og økumeni ved Lunds Universitet, Mika Vähäkangas sætter den svenske kirke en stolthed i at gå foran i spørgsmål, der deler kirkesamfund, men har den brede svenske befolknings opbakning.

– Den svenske kirke har altid gerne villet være avantgarde. Det har man nu været i det her spørgsmål. Denne avantgardeposition har skabt økumeniske spændinger i årevis. Det vil koste kirken en del anseelse. Hvis du vil være pioner, kan du ikke være i centrum af de tværkirkelige begivenheder, siger han.

Beslutningen vil ikke blot koste anseelse, men også formindske den svenske kirkes indflydelse markant på den internationale kirkescene. Og når Det Lutherske Verdensforbund mødes til generalforsamling i den tyske by Stuttgart i juli 2010, vil beslutningen føre til et kæmpemæssigt verbalt slagsmål. Det mener professor i teologi og Danmarks repræsentant i Det Lutherske Verdensforbunds øverste ledelse Niels Henrik Gregersen.

– Det kommer til at koste noget for den svenske kirke. Det bliver for eksempel svært for den svenske kirke at få internationale kirkelige topposter – også selvom den svenske kirke er en af de kirker, der yder størst økonomisk hjælp til lutherske kirker på verdensplan, siger han.

Trods de massive protester imod den svenske kirkes beslutning om vielse af homoseksuelle vil folkekirken i Danmark om få år følge trop, vurderer Mika Vähäkangas.

– Den svenske kirke vil helt sikkert ikke forblive alene i denne position. Spørgsmålet om homoseksuelles rettigheder fylder meget i mange vestlige lande, og det skulle være ganske over- raskende, om ikke mange flere af de liberale kirker i blandt andet Danmark og Finland følger med. Særligt de kirker, der har været statskirker, og som fortsat betragter sig som folkekirke, presses til at følge den almindelige samfundsholdning, siger han.

Niels Henrik Gregersen mener ikke, at den svenske kirke med sit centrale styre er en stor rollemodel for den danske kirke, der vægter tanken om autonomi højt. Desuden har den danske folkekirke allerede en pragmatisk ordning, der gør, at to mænd eller to kvinder kan være i et parforhold med kirkens velsignelse.

– I folkekirken har vi lavet en løsning, der kan det samme, når det drejer sig om en kirkelige anerken-delse og velsignelse af et forpligtet kærlighedsforhold mellem mennesker af samme køn. Forskellen er, at velsignelsen ikke er juridisk gyldig som i den svenske model, og at man ikke kalder det et bryllup, men en velsignelse af parforholdet, siger han.

johansen@kristeligt-dagblad.dk