Prøv avisen
Debat

Alle betaler jo også til ateisterne

Fra SKATs hjemmeside

Hvorfor den store hellige forargelse over statens tilskud til folkekirken?

Nogle gange tænker jeg: Så omlæg dog statens driftstilskud til folkekirken, så vi kan få arbejdsro.

Jeg er træt af den forargelse, som nogle er grebet af. Når de er grebet af ”hellig forargelse” af, at de støtter folkekirkens forkyndelse. Det vel underordnet, om pengene går til bevarelsen af folkekirkens bygninger eller forkyndelsen. I praksis er det lige meget, hvis det da er det samme beløb.

De store udgifter går til aflønning af kirkens personale, vedligeholdelse af kirker og renholdelse af kirkegårdene. Ved bloktilskud ville folkekirken få et tilskud til at dække udgifterne til noget af det.

Kirkegården med dens gamle diger er dyr i drift, og her har også folk, som ikke er medlemmer af folkekirken ret til at blive begravet/bisat. Den smule, som de skal give for at erhverve et gravsted som ikke-medlemmer, dækker overhovedet ikke de faktiske udgifter til driften af kirkegården.

Det er slet ikke så enkelt.

Enhver dansker støtter alverdens religioner ud over et hav af foreninger. Hvor mange det drejer sig om, kan man se på: Skats hjemmeside. Det er mange lige fra forskellige islamiske trossamfund til Humanistisk Samfund. Bidrag til de mange foreninger og religiøse samfund er nemlig fradragsberettiget op til 15.000 kroner om året.

Så enhver dansker støtter indirekte et væld af foreninger. Nogle af dem sympatiserer den enkelte måske med, mens det vender sig i en, at man støtter noget, som man tager afstand fra.

Hvorfor skal jeg være med til for eksempel at støtte udbredelsen af ateisme? Det er der ikke så mange, som hæver et øjenbryn over. Kun medlemmer af folkekirken yder personlige bidrag til folkekirken i form af kirkeskat.

Den nuværende situation er, at staten betaler biskoppernes fulde løn og 40 procent af præstelønningerne. Resten af folkekirkens udgifter bliver dækket af kirkeskatten.
Er det så slemt, når alle andre trossamfund kan trække deres medlemsbidrag fra på selvangivelsen?

Man må undres!