Kirke
Før søndagen

Chefredaktør: Vi skal kæmpe for at fastholde de kristne værdier

Europas udfordringer med migranter og asylansøgere kan ikke løses med kortsigtede politiske indgreb. Der må langsigtede løsninger til, som bygger på kristne værdier. Det er en oplagt lære af søndagens tekst, mener chefredaktør på Flensborg Avis, Jørgen Møllekær

Kirkeanalyse

I Danmark mødes klosterkald med hovedrysten

Næsten ingen danskere går i kloster. Det er der historiske og sociale grunde til. Men diskussionen om klostervæsenets krise her til lands rækker samtidig videre end spørgsmålet om dansk egenart

Før søndagen

Operasanger: At frygte Gud er at være uden frygt

Noget af det, vi bør frygte allermest, er den negative form for frygt, mener operasanger Jens-Christian Wandt. Til gengæld er gudsfrygten positiv. For selvom Gud er nærværende i hele livet, er Gud aldrig årsagen til det onde

Sommerens udflugtsmål

Middelalderhistorien bliver levende ved Sct. Bendts Kirke

I Ringsted kan man opleve en vigtig del af Danmarkshistorien omkring kirken Sct. Bendts. Her viser kalkmalerierne, hvordan en dronning lavede politisk propaganda, og omkring kirken levendegøres middelalderkulturen

Før søndagen

Kenneth Kristensen Berth: Gud stiller uopnåelige krav — og det er sundt

Kristendommen er ikke en gerningsreligion, men den sætter barren højt for, hvordan vi bør stræbe efter at leve vores liv. Det viser søndagens prædikentekst fra Matthæusevangeliet, mener folketingsmedlem Kenneth Kristensen Berth, Dansk Folkeparti

Kirkeanalyse

Gammeldanskere holder fast i folkekirken

Siden 1989 er andelen af medlemmer af folkekirken blandt personer af dansk oprindelse faldet mellem fem og otte procentpoint. Fremover ser vi måske et større fald

Kirken i verden

Pave mødes med ortodokse om kristenforfølgelser

Efter sidste måneds tale til Kirkernes Verdensråd i Genève besøger pave Frans på lørdag den syditalienske by Bari for at mødes med overhoveder for alle de østlige kirker, ortodokse såvel som orientalske og katolske. For Frans er mødet i Bari vigtigere end talen i Genève

Sommerens udflugtsmål

Religiøs nutidskunst har fundet sin plads i den gamle højskole

Da en højskole lukkede i 2010, blev de smukke lokaler omdannet til kunstgalleriet og kursuscenteret Emmaus. I løbet af sommerferien guider kristendom.dk til en række spændende kirkelige udflugtsmål

Kirken i verden

Islam vokser i Europa. Hvad er kirkens svar?

Kirkerne skal vandre, bede og handle sammen, har paven for nylig sagt. Men hvad skal de gøre? Et bud ville være at tage fat på det, som kristne i Europa er optaget af: Islam

Kirken i verden

Teologien skiller kristne, men opgaverne er fælles

Der florerer en vis optimisme i kredse, der arbejder med tværkirkelig brobygning, ikke mindst på grund af pave Frans, der i dag taler til ortodokse og protestanter i Kirkernes Verdensråd i Geneve

Kirkeanalyse

Folkekirken er i et identitetspolitisk krydsfelt

Halvdelen af de kristne danskere mener ifølge undersøgelse, at islam er fundamentalt uforenelig med dansk kultur og værdier. Kirken er blevet en markør i modstillingen mellem ”os” og ”dem” – om man kan lide det eller ej

Kirken i verden

Abort er blevet et symbol på det moderne, progressive og sekulære samfund

Med maj måneds folkeafstemning i Irland, der sikrede fri abort, er det katolske land blevet en del af den sekulære, værdipolitiske hovedstrøm i Europa. Dagens abortafstemning i det argentinske parlament vil vise, om det irske resultat smitter af på Latinamerika

Kirken i verden

Mellemøstens kristne kan regne med Rusland

Ruslands politik i Mellemøsten skal ifølge russiske politikere beskytte kristne. Spørgsmålet er, om Vestens kamp mod den syriske præsident Assad omvendt har forværret de kristnes position

Præster vil have større frihed under gudstjenesten

Den nuværende gudstjenesteform er for stram og ufleksibel, mener præster og menighedsråd ifølge ny rapport. Spørgsmålet om frihed og ejerskab over gudstjenesten skal nu til debat

Kirkeanalyse

Er kirken gymnastikforening eller missionsmark?

”Yoga i kirken” var overskriften på et seminar i Roskilde i går, og det rejser ifølge teolog Viggo Mortensen en lang række spørgsmål. Mødet mellem yoga og kirke er nemlig også et religiøst møde

Før søndagen

Generalsekretær: Vi skal være bedre til at ofre os – også når det gør ondt

Søndagens tekst fortæller os, at vi skal have mod til selvopofrelse midt i usikkerheden, mener generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke Tim Whyte. Flere gange i sit virke har han selv været vidne til så voldsomme konsekvenser, at tvivlen et øjeblik fejlagtigt overskyggede denne vigtige pointe

Kirken i verden

Verdens ældste Markus-fragment giver røde ører

I 2012 blev et stykke papyrus præsenteret som det hidtil ældste fragment af Markusevangeliet. Nu er der udkommet en bog, som ændrer den debat

Før søndagen

Højskoleforstander: Nogle gange savner jeg en god begravelse

Det er godt at blive mindet brutalt om, at vi skal dø, sådan som vi bliver i søndagens tekst. For i en kultur, der sætter selvtilstrækkeligheden højt, glemmer vi let, hvad der virkelig batter, siger højskoleforstander Simon Lægsgaard

Se flere

Mest læste

Hverdagens usynlige munke og nonner vinder frem

Mens klosterlivet generelt går tilbage, oplever flere af de katolske lægordener medlemstilgang. De giver alle mulighed for at følge klosterlivets spiritualitet

Præster udfordres i religionsmøde ved alteret

Når par fra forskellige religioner giver hinanden deres ja foran alteret, rykker religionsmødet helt ind i kirkerummets indre. Det rejser en række spørgsmål om, hvordan folkekirkens liturgi kan imødekomme dem og deres forskelligheder, siger generalsekretær, som vil igangsætte debat i år

”Kom så, de hviie! Kom så, de hviie!”

Der var mere end fyldt i Sankt Lukas Kirke i Aarhus i dag, da der forud for byens holds første hjemmekamp i sæsonen blev holdt en særlig AGF-andagt

Aarhus-kirke holder AGF-andagt

Inden fodboldklubben AGF spiller sæsonens første hjemmebanekamp i næste weekend, vil der være en andagt tilegnet byens hold i Sankt Lukas Kirke i Aarhus. AGF-tilhænger og tidligere biskop synes godt om idéen, mens højskoleforstander og fodboldfan ikke bryder sig om sammenblandingen

Jobmarked

Se flere jobopslag

Læserklub