De ni læsninger skaber stemning i landets kirker

Traditionen tro er det i julemåneden muligt at opleve samspillet mellem de ni læsninger, kormusik og salmer i kirker landet over

I mange af landets kirker er den stemningsfyldte musikgudstjeneste De ni læsninger en fast tradition i december. Her er det Munkebjerg Kirke i Odense. --
I mange af landets kirker er den stemningsfyldte musikgudstjeneste De ni læsninger en fast tradition i december. Her er det Munkebjerg Kirke i Odense. --. Foto: Sonny Munk Carlsen.

Det er ni bibeltekster, som spænder fra skabelsen over syndefaldet til profetier om Jesus og slutter med juleevangeliernes beretning om Jesu fødsel, som udgør den røde tråd, når kirker landet over holder gudstjeneste under overskriften De ni læsninger. Fællessang, korsang og musik går hånd i hånd med teksterne fra den bibelske historie, som ofte læses op af medlemmer af menigheden.

Traditionen med de ni læsninger stammer fra England, men er i dag blevet fast inventar i december i mange danske kirker. Således også i Gurre Kirke i Helsingør Stift, hvor man lader konfirmanderne være oplæsere af teksterne.

"Det er en meget stemningsfuld gudstjeneste, for julen er i sig selv stemningsfuld. Og da vi ender med historien om Jesu fødsel og lovprisningen af ham, er vi helt inde i julens hjerte," siger sognepræst i Gurre og Tikøb Kirke Annemette Nissen og fortsætter:

"Det er specielt for denne gudstjeneste, at teksterne får lov at stå alene uden kommentarer. Det virker meget stærkt og smukt. De kommer til deres ret suppleret af musik og salmer, og det er desuden en mulighed for at få menigheden inddraget i selve gudstjenesten, når det er dem, der læser teksterne op. Julen byder på mange almindelige gudstjenester og så bruger vi fjerde søndag i advent til denne form for gudstjeneste, hvormed vi synger julen ind."

Sogne- og hospitalspræst i Præstevang Kirke i Hillerød Ib Lauritsen, som står for afholdelsen af denne gudstjeneste, fortæller, at man hos dem har holdt traditionen i hævd i 20-25 år. Han mener især, at det er vekselvirkningen mellem de musikalske indslag og teksterne, der skaber den helt særlige stemning.

"Det er en på en gang festlig og højtidelig gudstjeneste. Det er i høj grad musikken, som skaber den stemning, og hos os trækker vi meget på den engelske tradition med rødder til det klassiske musikliv. Oplæsningerne står også meget prægnant, når de bliver læst op, uden at præsten prædiker over dem," siger han.

I flere kirker bliver lejligheden til at ønske hinanden god jul også benyttet, når kirkerne serverer gløgg eller vin efterfølgende.

De ni læsninger i Gurre Kirke holdes søndag den 19. december klokken 10.30.

De ni læsninger i Præstevang Kirke holdes søndag den 19. december klokken 19.30.

graa@k.dk