Klima

Lucas Jackson / Reuters / Ritzau Scanpix
Klodens klima forandrer sig markant i disse år. Havene stiger, isen smelter, og vejret er mere voldsomt end tidligere. Kristeligt Dagblad sætter fokus på konsekvenserne af klimaændringerne. Både politisk, globalt, lokalt og etisk.
1. Introduktion

Alle taler om klima, global opvarmning og CO 2..Men hvad handler det om? Hvad er konsekvenserne? Og kan vi nå at forhindre global opvarmning?

Hvad er klimaforandringer?

Klimaet er gennemsnittet af vejrforhold i atmosfæren målt over en periode på mindst 30 år. Klimaet forandrer sig over tid af naturlige årsager, men over de sidste 100 år er den globale temperatur steget med ca. 0,7˚C, særligt siden 1950. Der er bred enighed om, at denne markante temperaturstigning skyldes menneskets udledning af drivhusgasser. Udledningen af drivhusgasser er knyttet til menneskets ændrede levevis med en stigende global transport, energi-, landbrugs- og industriproduktion. Specielt er koncentrationen af CO2 i atmosfæren intesiveret, på grund af forbrændingen af fossile brændsler som kul, olie og gas. 

Hvilke konsekvenser har klimaforandringer globalt?

Allerede nu kan man observere forandringer i klimaet. Temperaturer og vandstande er stigende. Disse stigninger påvirker natur og økosystemer verden over. Isen smelter i bjergene og ved Nord- og Sydpolerne. Snedækket er faldende i de fleste regioner. Vejret er flere steder blevet mere ekstremt med tørkeperioder, ørkendannelse, heftigere storme og store oversvømmelser, skovbrande, vandmangel og fejlslagen høst. De fattigste samfund er særligt udsatte over for klimaændringer, da de ikke har ressourcerne til at investere i forebyggelse. Der forventes derfor et stigende antal af fordrevne mennesker. 

Hvilke konsekvenser kan klimaforandringer få for Danmark?

Klimaet i Danmark er også under forandring. Siden 1980 er der sket en stigning i både nedbør og antal solskinstimer. Fortsætter udviklingen vil vi se varmere somre, mildere vintre og hyppigere storme i Danmark. Derudover kan vi forvente mere intens nedbør, mere vinternedbør og vandstandsstigninger. Hyppigere stormfloder og ekstremt højvande, hvilke vil øge risikoen for oversvømmelse og erosion på mange kyststrækninger.

Kan global opvarmning stoppes?

Ifølge FN's klimapanel er vi nødsaget til at holde de globale temperaturstigninger nede på maksimalt 1,5 grader. Under COP21 indgik 196 lande en juridisk bindende klimaaftale (Parisaftalen) om at nedbringe deres drivhusgasudslip og tilpasse sig konsekvenser af klimaændringerne. Parisaftalen er en begyndelse, men skal temperaturen holdes nede, kræver det, at alle landene skrider til handling. Der er endnu stor forskel på de løfter, som landene har afgivet, og landenes nationale planer for at føre dem ud i livet. Over hele verden diskuteres konsekvenserne af klimaets forandring, men de fleste forskere er i dag enige om, at der skal hurtige, omfattende og hidtil usete forandringer til, hvis vi vil skal nå at forhindre den globale opvarmning når op over 1,5 grader.

2. Klima politik
Video

Det mener partierne om klimaafgifter

Skal der lægges afgifter på klimabelastende varer? Læs her, hvad de politiske partier mener om klimaafgifter

3. International klima politik
Klima

Hvad nytter elbil og vegetarbøf, når Kinas kulkraft kører?

Danskere opfordres til at droppe flyrejser og spise mindre kød, og regeringen vil udfase benzin- og dieselbiler. Men spørgsmålet er, om det giver mening, at Danmark, der udsender en promille af verdens CO2, vil redde klimaet, når Kina opfører kulkraftværker

4. Klima etik
Dilemma

Skal der være plads til skeptikere i klimadebatten?

Klima og miljø er for første gang øverst på listen over de emner, vælgerne finder mest afgørende i den kommende valgkamp. Men er der stadig behov for en debat om, hvorvidt klimaforandringerne er menneskeskabte? Ja, mener geologen Jens Morten Hansen. Nej, mener ngo-stifteren Lotte Hansen

Er det forbrugernes ansvar at løse klimaproblemerne?

Forbrugerne er nødt til at tage ansvar for de stigende temperaturer, siger professor, der ikke mener, ansvaret kan overlades til myndighederne. Men man skal ikke regne med den politiske forbruger, mener liberal debattør

Er det i orden at hygge sig med brændeovne, selv om de forurener?

Brændeovne er den helt store luftforurener. Alligevel har mange en derhjemme. Men ovnene er ikke kun et helbredsmæssigt og økonomisk problem. Det er også etisk betænkeligt at påføre andre ulemper gennem egen nydelse, mener forskere

5. Klima debat
6. Klima og religion

Poul Joachim Stender: Klimakrisen er blevet den moderne synds- og dommedagsfortælling

Dommedagsmarkedet er stjålet fra kirken og overtaget af miljøaktivister, der kommer med forudsigelser om, at alt er ved at bryde sammen. Klimasagen kan let blive skalkeskjul for puritanere, der ønsker en moralsk renhed, og det gør det svært at være menneske, siger Poul Joachim Stender, sognepræst i Kirke Saaby og Kisserup Sogn på Midtsjælland

Serie: Økoteologi

Økoteologi handler om at sætte spørgsmålstegn ved vores fokus på vækst

En række kirker har samlet sig i initiativet "Grøn kirke," der kalder til kamp for klimaet og respekt for skaberværket. En af præsterne bag Grøn kirke Helene Wonsbek Rasmussen fortæller her om, hvorfor det er en god idé for kirken at kere sig om miljøet

Portræt

Kritisk, grundtvigsk og grøn

Dr.theol. Ole Jensen var mange år forud for sin tid, da han i 1976 bekymret skrev om miljø og natursyn. I dag, hvor han modtager Grundtvigsk Forums pris, ærgrer han sig over, at bekymringen har vist sig at være berettiget

7. Lokale intiativer
8. Klima guides

Tal åbent med dine børn om klimaforandringer

Under Den Kolde Krig var atomkrig den kollektive frygt blandt børn og voksne. I dag er det klimaforandringer, som børnefamilier skal finde en måde at tale om uden at hverken skræmme eller skærme børnene. Det prøver de på hos familien Chercka på Vestamager

Syv råd: Sådan taler du med dit barn om klimaforandringerne

Da nødhjælpsorganisationen Unicef for nylig spurgte børn og unge i EU, hvad der bekymrer dem mest, svarede mere end 40 procent klimaforandringer. Og undersøgelsen viste samtidig stor afmægtighed hos børnene. Her giver Unicefs Børne- og ungechef syv råd til, hvordan du kan tale med dit barn om det, der skræmmer

9. Seneste artikler
Video

Det mener partierne om klimaafgifter

Skal der lægges afgifter på klimabelastende varer? Læs her, hvad de politiske partier mener om klimaafgifter

Danmark er nordisk duks i klimapolitik

Tal viser, at Danmarks udledning af drivhusgasser er faldet markant siden 1990. Det viser, at det kan lade sig gøre at indfrie Danmarks klimamål, siger formand for Klimarådet op til, at regeringen i dag præsenterer sit nye klimaudspil

Kunstigt designede køer skal hjælpe både landbrug og klima

Ny dansk forskning skal gøre det muligt med dna-test at udvælge det bedste kvæg, allerede inden det bliver født. Det skal gøre kvæget sundere, mere produktivt og mindre pruttende – af hensyn til klimaet. Men hvor meget skal man pille ved naturen?

Jesper Theilgaard: De unge bør lave klima-oprør

Den tidligere altid muntre vejr-vært Jesper Theilgaard ser ikke kun lyst på det gode vejr udenfor og har et dystert budskab fra Folkemødet, især til ungdommen: Kom nu på klima-barrikaderne!

Se flere