Kløften

Indholdsfortegnelse

Kløften serielogo

1. Kløften kort fortalt

2. Samfundskløften

2. 1. Debat-duel

3. Dannelseskløften

Gymnasiers udfordring: Undgå laveste fællesnævner

3. 1. Hvad er dannelse i dag?

4. Intelligenskløften

5. Kreativitetskløften

6. Sundhedskløften

7. Den etniske kløft

8. Den geografiske kløft

Fra Strandvejen i Vejle til landsbyen Ranum

Huspriserne i Ranum i Himmerland er blandt landets laveste, mens et hus på Strandvejen i Vejle kan...

9. Religionskløften

10. Læs mere