Prøv avisen
Etisk set

Lars Kolind: Derfor elsker magthavere krig og konflikt

Regeringens krig mod bandekriminalitet og ghettoer gør det muligt for politikerne at gennemføre tiltag, som ellers ikke var mulige, skriver Lars Kolind. Foto: Jonas Olufson/Ritzau Scanpix

Lars Kolind

Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

Krig har en fordel for magthaverne, som de fleste overser: Tiltag, som var utænkelige i fredstid, bliver mulige. Krig er et påskud, skriver Lars Kolind

MAN SKULLE TRO, at magthavere elskede fred. I fredstid kan vi handle med hinanden, rejse frit ud i verden, opbygge gode institutioner og godt samarbejde. Krig koster penge og menneskeliv.

Men krig har en fordel for magthaverne, som de fleste overser: Tiltag, som var utænkelige i fredstid, bliver mulige. Krig er et påskud.

I krig kan staten prioritere, hvad virksomhederne skal lave: ikke flere køleskabe eller kondisko; hellere kanoner og krigsskibe. Krigsøkonomi er planøkonomi, mens fredsøkonomi er markedsøkonomi. I krig kommer statens behov altid før borgernes.

I krig kan staten overvåge alt og alle med henvisning til statens sikkerhed. Hvor du bevæger dig, hvem du taler i telefon med, hvem du skriver sammen med, hvad du siger, hvad du læser, og hvad du mener. Og da krig koster penge, er krig det bedste påskud for at hæve skatten. Vi må vise solidaritet mod den fælles fjende.

Listen er uendelig.

Danmarks deltagelse i den såkaldte krig mod terror efter angrebet på World Trade Center i New York i 2001 har betydet en markant udvidelse af statens rolle og beføjelser, og politikerne har spillet med på stadig skærpet overvagning, ikke blot af formodede terrorister, men af os alle.

Du gør dig ingen forestilling om, hvor mange oplysninger staten har om hver enkelt borger – også alle os, som ingen i deres vildeste fantasi ville mistænke for at være terrorister. Hvis nogen havde beskrevet det for 20 år siden, ville alle have trukket pa smilebåndet: utænkeligt. Men det er virkelighed i dag.

Historien fortsætter. Nu er vi i ”krig” mod indvandringen, og derfor bryder politikerne de mest fundamentale retsprincipper; værst princippet om lighed for loven. Hvis du begår en forbrydelse som bliver opdaget, skal du straffes. Sådan har det altid været. Men ikke mere, for hvis du bor i et såkaldt ghettoområde bliver din straf fordoblet. Vi kunne lige så godt fordoble straffen for de rødhårede, de venstrehåndede, de homoseksuelle, de rige eller jøderne, men det kan de fleste heldigvis se er vanvid.

Vi er også i krig mod bandemedlemmerne, og derfor skal netop de forhindres i at få dansk statsborgerskab, hvis de begår alvorlig personfarlig kriminalitet. Hvis en anden udlænding begår samme forbrydelse, kan han eller hun fortsat søge om dansk statsborgerskab.

Vi er faktisk også i krig mod hvidvask af sorte penge, og derfor skal alle borgere, der sender eller modtager større beløb fra udlandet, igennem en omfattende procedure for at dokumentere deres uskyld. Her er ingen uskyldige, indtil de er dømt, og her påhviler bevisbyrden borgeren – ikke systemet.

Listen er længere endnu. Magthaverne elsker krigen, og nar den på et tidspunkt slutter, fortsætter de fleste bestemmelser fra krigens tid. Nu har befolkningen jo vænnet sig til tvangen, så hvorfor tage besværet med at normalisere situationen? Og hvad er i øvrigt normalt?

Det normale er, at borgeren er fri, at borgeren har ret til privatliv, at der er lighed for loven, og at staten skal beskytte borgeren mod overgreb – ikke mindst fra staten selv. Det normale er også, at borgeren kan handle uden at blive mistænkt for svindel, og hvis en myndighed fatter mistanke, så skal mistanken være tilstrækkelig begrundet til, at en dommer vil tillade overvågning eller indgreb mod borgeren.

Hvorfor ikke starte med at gøre Danmark normalt igen ved at spørge om al den overvågning og tvang, vi har fået de seneste 15 år, fortsat er rimelig og nødvendig?

Det er den ikke.

Etisk set skrives på skift af professor i psykologi Lene Tanggaard, bestyrelsesformand, iværksætter og adjungeret professor Lars Kolind, univer sitetslektor i bioetik Mickey Gjerris, direktør i Cepos Martin Ågerup og formand for Jordemoderforeningen Lillian Bondo.

Krigsøkonomi er planøkonomi, mens fredsøkonomi er markedsøkonomi. I krig kommer statens behov altid før borgernes

Lars Kolind