Prøv avisen
Kiosken

Nu skal der stemmes rigtigt

Den britiske avis The Independent stiller sig nu bag et krav om at få en ny Brexit-afstemning. – Foto: John D. McHugh/AP/Ritzau Scanpix

Anders Raahauge

Dette er en kommentar, og teksten er et udtryk for skribentens egen holdning.

FORHANDLINGERNE MELLEM Storbritannien og EU om en mindelig associeringsaftale efter Brexit kommer ikke ud af stedet.

Man taler nu om muligheden for en ”No Deal”-udtrædelse. Imens står avisen The Independent bag en kampagne for, at man kan få lov at stemme om. ”A Final Say” kaldes den, og avisen samler underskrifter til kravet om at kunne stemme om det samme som ved Brexit-afstemningen i 2016.

Den 20. oktober holdes en Final Say- demonstration i London i samarbejde med en tilsvarende kampagne, der kalder sig ”People’s Vote”. Samtidig skitserer The Independent dagligt en britisk fremtid uden for EU. Økonomien vil bryde sammen, epidemier af mæslinger og influenza vil hærge, fordi man ikke længere kan importere vaccine fra Europa, ligesom det vil blive umuligt at importere fødevarer nok til at brødføde befolkningen.

På lederplads skriver The Independent, at oktobermarchen bliver et ”højt råb om demokrati”. De, som fortsat støtter Brexit, skal dog ikke have munden stoppet ved næste valgkamp, loves det storsindet.

”Også de har ret til at lade deres stemme høre, og de kan få lov at argumentere for deres vision af Brexit, når tiden er inde til ’A Final Say’.”

Men deres chancer vil denne gang være små: ”Den næste folkeafstemning bliver anderledes end den, som gik forud. Man vil bedre kunne forstå landets muligheder.” Om om-afstemningen hedder det: ”Det burde ikke være nødvendigt, at vi skal forlange den, men når det bliver den 20. oktober, skal vi så sandelig forlange den”.

The Guardian går ligeledes ind for en om- afstemning, men formulerer sig anderledes forsigtigt end konkurrenten. På lederplads skrev man forleden håbefuldt, at en ny afstemning sikkert vil få stor folkelig opbakning på grund af ”No Deal”-perspektivet.

Avisens faste kommentatorer forlanger løbende ”A Final Say”. Også her berettes om et britisk mangelsamfund uden for EU. Danske mænd leverer knap halvdelen af sæden til kunstig befrugtning af britiske kvinder, og deres friske sæd vil fremover rådne i ventetiden i tolden, hvis Storbritannien står uden for EU, hævdes det i The Guardian.

I magasinet Spiked karakteriserer økonom Phil Mullan de uhyggelige fremtidsvisioner som en fantasifuld skræmmekampagne. Hverken USA, Kina, Indien, Brasilien eller Rusland har en handelsaftale, men de har ikke desto mindre svimlende stor samhandel med EU.

Forestillingen om fødevaremangel hviler på antagelsen af, at landbrugsprodukter vil blive ramt af en told på 22 procent, men importtoldens størrelse fastsætter Storbritannien jo selv, påpeger den engelske økonom. Han mener, at priserne på fødevarer og forbrugsgoder sandsynligvis vil falde, for står man uden for EU, falder EU’s strenge importregler bort.

Han afslutter sine økonomiske analyser med at understrege, at den vigtigste pointe er af en helt anden orden. Befolkningen fik ved afstemningen i 2016 at vide, at dette var en ”eneste gang i en generation-afgørelse”, og i en regeringsomdelt brochure til alle husstande – som argumenterede for et ja til at blive i EU – hed det: ”Dette er din afgørelse. Regeringen vil implementere, hvad du end beslutter dig for”.

Så skal regeringen også gøre, hvad befolkningen bad den om, mener økonomen, mens Spikeds chefredaktør, Brendan O’ Neill, kalder det en antidemokratisk handling at stemme om. En elite forsøger at kuppe den største demokratiske afstemning i britisk historie og fører et ”kynisk, orwellsk pseudodemokratisk sprog for at såre og dræbe et stort og historisk engagements handling”.

The Spectators Rod Liddle bemærker, at kampagnen for en ny afstemning antager, at de britiske vælgere var for dumme til at tage stilling til EU-spørgsmål. Han finder det komisk, at de, der ivrer for om-afstemning, henviser til bevægelser i meningsmålingerne.

På selve afstemningsaftenen i 2016 viste målingerne faktisk et klart flertal for forbliven i EU. I lighed med andre skribenter i The Spectator formoder han, at premierminister Theresa May bevidst håndterer forhandlingerne om udtrædelse på en måde, så de bryder sammen, hvad der kunne bane vej for en forbliven i EU – sådan som hun gik ind for det i 2016.

Og i Bruxelles står man meget stejlt. ”EU’s ildesindede og vredladne tilgang til Brexit-forhandlingerne burde overbevise endnu flere mennesker om, at det er fuldkommen rigtigt at forlade denne organisation.”

The Daily Telegraph skriver også lederartikel om emnet og citerer med tilslutning Manchesters borgmester, Andy Burnham fra Labour, der har udtalt, at en om-afstemning ”yderligere vil give næring til forestillingen om en arrogant politisk klasse, som ikke lytter, og som ikke tager sig af de sager, der overhovedet gjorde, at der i sin tid kom en afstemning”.

Kiosken samler og kommenterer den internationale værdi- og religionsdebat og skrives på skift af Bjørn Thomassen, professor mso i socialvidenskab ved Roskilde Universitet, og Anders Raahauge, sognepræst i Sønderborg.