Danske muslimer bør tage afstand til Islamisk Stat

Moskeerne i Danmark bør på det kraftigste fordømme Islamisk Stat (IS) og tage utvetydigt afstand fra drab på uskyldige civile i islams navn, skriver lektor og muslim Saliha Marie Fetteh

En ting er at tage afstand fra IS på moskeens hjemmeside, en anden ting er at byde folk indenfor og give dem mulighed for at tale om IS med almindelige mennesker tilhørende det muslimske trossamfund, skriver lektor og muslim Saliha Marie Fetteh.
En ting er at tage afstand fra IS på moskeens hjemmeside, en anden ting er at byde folk indenfor og give dem mulighed for at tale om IS med almindelige mennesker tilhørende det muslimske trossamfund, skriver lektor og muslim Saliha Marie Fetteh.

Den 17. september kunne man i Kristeligt Dagblad læse, at de fire største muslimske foreninger i Tyskland var gået sammen om enstemmigt at tage afstand fra Islamisk Stat (IS). Dette skete ved, at 2000 af landets moskeer holdt åbent hus og inviterede de ikke-muslimske tyskere indenfor til blandt andet at deltage i en fredagsbøn. Initiativet skulle sende et signal til unge tyske muslimer om, at ekstremisme, terrorisme og kriminalitet ikke er velkomment i moskeerne og blandt andre muslimer.

LÆS OGSÅ: 2000 tyske moskeer inviterer til åbent hus i kamp mod IS
 
Jeg kan kun bifalde de tyske muslimers handlekraft. En handlekraft jeg ville ønske også var til stede i det danske moskemiljø, der hidtil har forholdt sig ret tavst omkring Islamisk Stats brutale voldshandlinger i Syrien og Irak. Det kan derfor ikke undre nogen, at en del borgere i Danmark nærmest anser moskeerne for at være terrorceller. At Grimhøjmoskeen og nogle af dens radikaliserede brugere i Århus desværre har bekræftet folk i deres fordomme hjælper ikke ligefrem på moskeernes omdømme. En del danskeres modstand mod moskeer i Danmark skyldes således angst, mens andre bare ikke bryder sig om, at religion er synlig i det danske samfund.
 
Man bør under alle omstændigheder tænke over, muslim eller ej, at vi i bund og grund er gensidigt afhængige af hinanden, både i Danmark og globalt, hvis IS skal bekæmpes. Vi burde derfor alle komme til fornuft og acceptere, at vi på trods af vores religiøse og politiske forskelligheder må stå sammen mod den umenneskelige ekstremisme og terrorisme, som IS dagligt udøver for øjnene af os på tv. Deres fanatiske udlægning af islam og dens budskab er ikke bare et problem, der hører til i ”de varme lande” langt væk fra vores breddegrader, men, som vi erfarede for nylig, også har vist sig at være udbredt i flere vestlige lande såsom England, Norge og Australien
 
Moskeerne er ikke kun bedesteder, men fungerer også som en slags forsamlingshuse, hvor der afholdes foredrag, undervisning og arrangementer i forbindelse med religiøse højtider. Hvor ville det dog klæde brugerne af disse moskeer på lige fod med muslimerne i Tyskland at byde offentligheden indenfor til en kop kaffe og en lille småkage efter fredagsbønnen eller en søndag eftermiddag! Drop dog osteklokkementaliteten og slut op omkring fællesskabet.

En ting er at tage afstand fra IS på moskeens hjemmeside, en anden ting er at byde folk indenfor og give dem mulighed for at tale om IS med almindelige mennesker tilhørende det muslimske trossamfund. Hvis vi muslimer vil være en naturlig del af det danske samfund, så må og skal vi også i højere grad åbne vores (moske)døre for det samfund, vi er en del af. Den nye moske i København burde gå foran som forbillede, tage et standpunkt og række hånden ud, hvorved den måske får den anerkendelse, den ikke fik af mange ved åbningen. Man bliver som bekendt ikke retfærdiggjort uden handlinger. Gud har givet os fornuften og den intellektuelle evne for at sætte os mennesker i stand til at gøre det rigtige.
 
Der må således ikke herske tvivl om danske muslimers standpunkt overfor Islamisk Stats brutale adfærd, der underminerer enhver respekt for menneskerettigheder. Moskeerne i Danmark bør på det kraftigste fordømme Islamisk Stat (IS) og tage utvetydigt afstand fra drab på uskyldige civile i islams navn, hvilket kan være noget af en udfordring, da de ikke er vant til at samarbejde. Moskeerne i Danmark har nemlig hidtil kun været enige om én ting. Nemlig, at de er uenige!

Saliha Marie Fetteh er ekstern lektor i arabisk sprogfærdighed og skriver kommentaren ved religion.dk.