"Debatten bukker ikke under på grund af en f-finger i Deadline"

Vi tør tage debatten i Danmark, og vi skal nok også med tiden blive bedre til at høre efter, hvad andre siger. Men forhåbentlig tænker vi, efter lørdagens udgave af Deadline, over, hvordan formulerer os i det offentlige rum, skriver muslimsk lektor Saliha Marie Fetteh

"Der er (gudskelov) forskel på at have radikale holdninger og så at skride til radikale handlinger, såsom vold, der ofte udøves af folk, der intellektuelt ikke formår at tackle mennesker, der er anderledes end dem selv", mener Saliha Marie Fetteh.
"Der er (gudskelov) forskel på at have radikale holdninger og så at skride til radikale handlinger, såsom vold, der ofte udøves af folk, der intellektuelt ikke formår at tackle mennesker, der er anderledes end dem selv", mener Saliha Marie Fetteh. Foto: Kirstine Mengel

I dronning Margrethes nytårstale 2013, sagde hun blandt andet, at vi i Danmark ikke skal lægge låg på diskussioner, men turde tage de debatter, der skal tages. Og at vi, som det næste skridt, skal høre efter hvad andre har at sige. Altså føre en debat i ordets bogstavelige forstand hvor alle implicerede får mulighed for at bidrage med noget!

Endvidere pointerede hun, at vi alle er en del af det samme samfund, selvom vi ikke alle har rod i samme kultur og religion. Tydeligere kan det vist ikke formuleres! Vi skal være her allesammen på trods af vores forskelligheder, hvilket set med mine øjne kræver, at vi omgås og taler med og ikke om og til hinanden, hvilket nok er mere problematisk.

LÆS OGSÅ:
Dokumentation: Dronningens nytårstale

Allerede nu, to uger inde i det nye år, diskuteres der aktuelle og følsomme emner, som får debattens termometer helt op i det røde felt og samtidig afslører, at adskillige mennesker først og fremmest tænker med følelserne og ikke med hovedet.

Tonen kan være særdeles hård, da nogle debattører forsøger at påføre andre deres egne holdninger i en til tider hadsk tone og via et utiltalende kropssprog. Dette kunne man både se og høre i Deadline på DR2 lørdag den 4. januar, hvor kunstneren Firoozeh Bazraflam ikke bare anvendte et sprog, der hører sig gaden til, men også afsluttende gav sin meddebattør, komikeren Omar Marzouk, f-fingeren.

En opførsel, der i høj grad kendetegner en debattør, der foruden at pleje sit eget image, også mangler opdragelse og respekt for andre mennesker, samt for deres holdninger. Det skal dog tilføjes, at ikke kun Firoozeh har disse tilbøjeligheder. Tilsyneladende har hip-hop kulturen, og hvad denne indeholder af vulgære udtryk, fundet en plads i den almene debat, hvis man skal dømme efter, hvor mange f-ord der dagligt anvendes der.

LÆS OGSÅ:Debat i Deadline skaber voldsom debat

Nogle debattører præges af religiøst snæversyn
Man må imidlertid ikke glemme, at Danmark er et demokrati, hvilket ikke kun betyder en anerkendelse af menneskers ret til at være forskellige. Ytringsfriheden er også et udtryk for demokratiet. Derfor har alle dem, hvis meninger "vi ikke kan lide, talefrihed, hvorfor også fundamentalister og ekstremister i alle afskygninger via debatten prøver på at påvirke andre. Hvis dette mislykkes, kan man næsten være sikker på at modtage en stime af ukvemsord næste gang man åbner munden, da det de repræsenterer, set med deres øjne, er sandheden.

De udgør samlet en slags sandhedsregime, præget af en stor portion intellektuel dumhed og/eller religiøst snæversyn, med en fast tro på en eller anden menneskelig (det ureflekterede publikum) eller guddommelig (Vorherres) accept af deres holdninger. Dette kom blandt andet til udtryk, da gruppen Kaldet til Islam truede politikeren Tina Petersen fra DF med, at de vil bede Gud om at straffe hende med lammelse.

Vold og trusler skal ikke undskyldes
Der er imidlertid (gudskelov) forskel på at have radikale holdninger og så at skride til radikale handlinger, såsom vold, der ofte udøves af folk, der intellektuelt ikke formår at tackle mennesker, der er anderledes end dem selv. De evner simpelthen ikke sprogligt at debattere, eller de er af den overbevisning, at den demokratiske debat ikke slår til, hvorfor de i stedet griber til fysisk vold eller trusler.

Noget der hverken skal gøres til en god vittighed, som Omar Marzouk gjorde det, eller på anden måde forsvares eller undskyldes. Ej heller religiøst vel at mærke. Det er kun at fralægge sig ansvaret for sine egne feje handlinger, når man skyder skylden på Vorherre.

Debatten bukker dog heldigvis ikke under, hverken på grund af en f-finger i Deadline, en debattørs manglende evne til at formulere sig på et anstændigt sprog, Omars Marzouks vittigheder eller radikale gruppers trusler. For vi tør tage debatten i Danmark, og vi skal nok også med tiden blive bedre til at høre efter, hvad andre siger.

Men forhåbentlig tænker vi, efter lørdagens udgave af Deadline, over, hvordan vi selv, både som privatpersoner og debattører, formulerer os i det offentlige rum.

Ellers må man give den gode Søren Kierkegaard ret i hans så kloge udsagn om at: Menneskene synes ikke at have modtaget sproget for at kunne skjule tankerne, men for at kunne skjule at de ingen tanker har.

Saliha Marie Fetteh er muslim, ekstern lektor i arabisk sprogfærdighed og skriver kommentaren ved religion.dk.