"Fattigdommens uvæsen skal bekæmpes"

Vi bør følge Jesu eksempel og bringe de socialt udsatte ud af fattigdommen, skriver provstipræst Asser Skude

Den internationale fattigdomsdag den. 17. oktober bør give enhver anledning til at diskutere fattigdom: Skal man som samfund kæmpe aktivt imod enhver form for fattigdom? Skal man som samfund forsøge at gøre ligesom Jesus gjorde? Skal man forsøge at give de udsatte vejen tilbage til livet, spørger provstipræst Asser Skude. Foto: Ulrik Jantzen/Das Büro

Hvordan vil vi behandle vores fattige?

Er det mon næstekærligt at gøre socialt udsatte endnu mere marginaliserede, end de i forvejen er? Ønsker vi i stedet at hjælpe dem og inkludere dem i vores samfund, så de får mulighed for at skaffe sig livsgrundlag, identitet og selvværd?

Jesus ændrede de fattiges liv
Hvad viste Guds søn os, da Han gik på jord? Hjalp Han ikke netop udstødte og marginaliserede tilbage til samfundet? Beretningen om enken i Nain (Lukas 7,11-17) fortæller om en kvinde, der ikke længere havde familie eller økonomi, men havde mistet hele sit livsgrundlag.

Hendes mand var død og hendes eneste søn var død. Men enken fra Nain fik livet tilbage den dag, da Jesus kom og gav hende sønnen tilbage: Hun fik livet tilbage, både livet som mor og som samfundsborger, da hun fik sin søn tilbage. Sådan lød evangeliet søndag den 9. oktober.

Samme dag kunne jeg konstatere, at den mest læste artikel på Jyllandspostens hjemmeside var en debatartikel om socialt marginaliserede. Artiklen bærer overskriften: Cepos: Derfor gavner starthjælpen.

Artiklen fører følgende til torvs: Det kommer til at koste en gennemsnitsfamilie 200 kr. om året, hvis man fjerner starthjælpen for indvandrere."

Der refereres til beregninger fra tænketanken Cepos. Og vicedirektør og cheføkonom i Cepos, Mads Lundby Hansen, er citeret for, at han "undrer" sig over den nye regerings planer om at afskaffe starthjælpen:

"Mads Lundby Hansen kalder det 'underligt,' at folk skal betale for at fjerne initiativer, der øger beskæftigelsen i Danmark."

Han henviser "til en rapport fra Rockwoolfonden, der konkluderer, at starthjælpen bidrager til at få indvandrere i arbejde."

Fattigdom skal bekæmpes
Ganske vist er jeg hverken økonom eller arbejdsmarkedsforsker, men jeg kan ikke tro, at økonomi skulle være incitament til at få folk i arbejde. Jeg tror på at alle ønsker at bidrage til samfundet, og at alle ønsker at have en følelse af, at der er brug for en. Sociale relationer og livskvalitet bør betyde langt mere: Arbejde giver flere sociale relationer, og arbejde giver øget livskvalitet.

Sagt på en anden måde: Fattigdom kan ikke anspore nogen til at søge arbejde, men gør det tværtimod endnu mere uoverskueligt.

Regler, som begrænser ydelser til socialt udsatte, såsom 450-timers reglen, starthjælp og kontanthjælpsloft, rammer ikke alene de arbejdsløse voksne, men også deres børn.

Børn har ikke årsag eller skyld i deres forældres livsvilkår, men rammes også af fattigdommen: Børn af socialt udsatte har eksempelvis ikke mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter på lige fod med deres kammerater.

Fattigdom er og bliver et uvæsen, der forhindrer mennesker i at skabe sig økonomi, social identitet og selvværd. Og hvordan skulle fattigdom medføre noget godt?

Med god grund har FN valgt at sætte fokus på fattigdom, og med god grund går FN aktivt imod fattigdommens uvæsen: På mandag den 17. oktober er det international fattigdomsdag.

Socialt udsatte skal have en chance
Den internationale fattigdomsdag bør give enhver anledning til at diskutere fattigdom: Skal man som samfund kæmpe aktivt imod enhver form for fattigdom? Skal man som samfund forsøge at gøre ligesom Jesus gjorde? Skal man forsøge at give de udsatte vejen tilbage til livet?

Ønsker man at give de socialt udsatte en vej tilbage til at genskabe deres liv, selvværd og identitet? Ønsker man en gang for alle at bringe de socialt udsatte ud af fattigdommen og dens nedværdigelser?

Asser Skude er provstipræst i Bispebjerg-Bellahøj provsti. Har desuden stiftet "Gjaestebud," et projekt, der går ud på hjælpe hjemløse. Læs mere på www.gjaestebud.dk og på www.asserskude.dk.