Muslim: Vi bør debattere andet end tørklæder og frikadeller

Du har ikke ret i alle dine kritikpunkter af islam i Danmark. For eksempel har sprogkundskaber intet med religion at gøre, skriver lektor Saliha Marie Fetteh til integrationsordfører Marcus Knuth (V) som reaktion på et indlæg i Berlingske

Selvfølgelig skal fredagsprædikenen i landets moskeer foregå på dansk. Det er jeg helt enig med dig i, men dit ønske om, at danske imamer går sammen om en reformation og liberalisering af islam i Danmark, er ikke ”bare” noget, imamerne kan opfylde og gøre efter forgodtbefindende, mener lektor Saliha Marie Fetteh.
Selvfølgelig skal fredagsprædikenen i landets moskeer foregå på dansk. Det er jeg helt enig med dig i, men dit ønske om, at danske imamer går sammen om en reformation og liberalisering af islam i Danmark, er ikke ”bare” noget, imamerne kan opfylde og gøre efter forgodtbefindende, mener lektor Saliha Marie Fetteh.

Kære Marcus Knuth, integrationsordfører (V), du efterlyser i et indlæg i Berlingske en undersøgelse af, hvordan man kan stå imod den trussel mod danske værdier, som islam efter din mening udgør.

Du skriver i indlægget, at det danske samfund er bygget på kristne værdier som demokrati, frihed og lighed mellem kønnene, mens dele af islam prædiker teokrati, forbud og kvindeundertrykkelse. Og du ser især følgende punkter som problematiske: tørklæder, svinekød, kønsopdelt svømning, dårlige sprogkundskaber, omskæring, forbud mod ægteskab med en ikke-muslim, parallelsamfund, sharia-domstole og imamer. Jeg mener imidlertid ikke, at du har helt ret i alle dine kritikpunkter:

I dag bærer de fleste muslimske piger ikke tørklæde af religiøse årsager, men derimod som en slags identitetsmarkør, ligesom korset om halsen for kristne. Og hvad angår svinekød, så skal det vel ikke presses ned i halsen på vores børn? Hvis problemet med svinekød er så stort i daginstitutionerne, så må personalet bede muslimske forældre om at smøre en madpakke til deres barn.

Hvad angår kønsopdelt svømning for voksne, så kan jeg ikke se problemet, da der i generationer har været kønsopdelte gymnastik- og svømmehold i Danmark. Men børn burde kunne svømme sammen. Her er jeg helt enig med dig.

Folks sprogkundskaber har intet med deres religion at gøre. Men naturligvis skal folk bosat i Danmark kunne tale dansk, så de har mulighed for at begå sig på det danske arbejdsmarked og derigennem blive en del af det danske samfund. Det er dog ikke et handicap, at kunne tale flere sprog. Børn, der taler et sprog i hjemmet, kan sagtens lære at tale et andet, når de er i skole.

Muslimer og jøder har i generationer omskåret deres drengebørn. Danske jøder har længe været velintegrerede og respekterede borgere i dette land, selvom de - ligesom de fleste muslimer - ikke spiser svinekød og lader deres drengebørn omskære.

Det er ifølge islamisk tradition tilladt muslimske mænd at gifte sig med kristne eller jødiske kvinder, men ikke omvendt, da eventuelle børn følger farens religion. I Koranen er der imidlertid ikke noget forbud mod ægteskab mellem en muslimsk kvinde og eksempelvis en kristen eller jødisk mand. Der står kun skrevet, at de ikke må gifte sig med polyteister.

Ghettoområdernes shariadomstole er, som du påpeger, problematiske og skal under ingen omstændigheder tillades, men der skal findes en alternativ løsning ved skilsmisse, da en skilsmisse ved statsamtet kun ophæver en dansk vielse og ikke en islamisk vielse.

Selvfølgelig skal fredagsprædikenen i landets moskeer foregå på dansk. Det er jeg helt enig med dig i, men dit ønske om, at danske imamer går sammen om en reformation og liberalisering af islam i Danmark, er ikke ”bare” noget, imamerne kan opfylde og gøre efter forgodtbefindende. Men nogle af dem kunne godt tænke lidt mere over forskellen mellem de religiøse pligter, som de står skrevet i Koranen, Guds ord, og de muslimske lærdes fortolkninger af disse ord.

Men jeg er overbevist om, at ghettoimamerne under alle omstændigheder taber i det lange løb. Det er kun et mindretal af danske muslimer, der anvender Koranen som kompas. En stor del af den nye generation af unge veluddannede muslimer kan ikke identificere sig med imamernes dommedagsprædiken. Et stigende antal unge muslimer er enige i, at værdierne demokrati, frihed og lighed mellem kønnene er i alles interesse. Værdierne er dog ikke kristne. De er derimod resultatet af en gradvis sekularisering af det danske samfund. 

Islam er i dag så stor en religion i Danmark, at debatten om islam bør handle om andet end tørklæder og frikadeller. Muslimer skal naturligvis rette sig efter dansk lovgivning, samt tilpasse sig den danske kultur, fordi vi som religiøs minoritet i et demokratisk samfund ikke kun har rettigheder, men også pligter.

Sidst, men ikke mindst, så har du helt ret i, at gruppen af muslimer, der lever i parallelsamfund afskærmet fra resten af det danske samfund, arbejdsmarked, sprog og de danske værdier, er for stor. Det kan vi blandt andet takke en årelang forfejlet integrationspolitik for!

Saliha Marie Fetteh er VUC-lektor i arabisk sprogfærdighed, forfatter og debattør og skriver kommentaren ved religion.dk.