Prøv avisen

Læs Kristeligt Dagblads årsrapport her

I Kristeligt Dagblads redaktionelle årsrapport gør vi status over, hvilke nye tiltag vi tog i det forgangne år, og hvordan vores læsere har taget imod det. Læs hele rapporten

Hvad er en avis? Det er der givet mange bud på igennem tiden.

En af 1800-tallets store filosoff er, tyskeren Hegel, kaldte avislæsning for demokratiets morgenbøn. I 1900-tallet beskrev den amerikanske forfatter Arthur Miller en god avis som ”a nation talking to itself” – et sted hvor et land og en befolkning taler med sig selv og hinanden.

Det behov, som avisen opfyldte engang, er der fortsat. Et velfungerende demokrati forudsætter en veloplyst befolkning. Vi lever i en digital tid, hvor en flodbølge af information skyller ind over de fleste mennesker fra morgen til aften. Det gør det kun mere nødvendigt at fremhæve avisens klassiske dyder – både på papir og digitalt.

En god avis skal sortere og skære fra. Den skal prioritere og sikre, at læserne får det vigtigste at vide. Den skal være troværdig. Og så skal den være åben over for sine læsere, over for kritik og over for idéer til, hvordan den kan blive bedre.

Det gælder også Kristeligt Dagblad. Vi vil gerne ses i kortene og vurderes af vore læsere. Derfor udgiver vi et redaktionelt årsregnskab. Det handler ikke om penge og avisens økonomi. Men det er vores eget spinkle forsøg på at måle og reflektere over, om vi gør det godt nok over for avisens læsere.

Læs hele årsrapporten for 2015 her

Vi leverer public service, hvilket bedst kan oversættes med, at vi er i offentlighedens tjeneste. Vi forlanger og forventer åbenhed og gennemsigtighed af vores omverden, og den vil vi også gerne selv levere.

Selvkritikken er afgørende på en avis, og den finder sted hver eneste dag på de daglige redaktionsmøder.

Vi er – tør jeg godt sige – vores egne værste kritikere. Dertil kommer, at vi trykker læserbreve og kommentarer, der kritiserer avisens journalistik, og vi bringer næsten dagligt faktuelle rettelser af fejl, vi begår. Vi har også en særlig klage-mail, som avisens læsere kan bruge.

Hvis læsere har væsentlige og relevante indvendinger imod det, der står i avisen, lytter vi til dem. Som avis er vi i udveksling med det samfund, vi er en del af. Heldigvis modtager vi langt mere ros end ris, og det er vi taknemmelige for. Det er svært at lave et redaktionelt årsregnskab, og vi er ikke de rigtige til at afgøre, om vi løfter vores opgave og ansvar ordentligt. Men vi mener, at avisens fortsatte vækst i oplaget er et signal om, at vi er på rette vej.

Aldrig har så mange holdt avisen på papir eller rent digitalt. Kristeligt Dagblads rekordvækst på nettet viser, at aldrig har så mange mennesker været konfronteret med avisens artikler som nu. 96 procent af vores abonnenter svarede i december 2015 i en undersøgelse, at de er ”meget tilfredse” eller bare ”tilfredse” med avisen, og det tager vi som tegn på stor opbakning.

Nu kan man indvende, at der ikke er mange, der vil blive ved med at holde en avis, som de ikke er tilfredse med. Men vi ved fra andre målinger i branchen, at vores tal er gode. Som avis ønsker vi ikke at blive vurderet på, om vi er hurtigst med nyhederne. Det er der andre, der er bedre til. Men vi vil gerne vurderes på, om Kristeligt Dagblad lever op til at væ- re Danmarks bedste kultur- og eksistensavis, sådan som vi har ambitioner om at være.

Det er på det område, vi som avis ønsker at præge samfundsdebatten. Vi vil dække de tre områder tro, etik og eksistens bedre end andre medier i landet. Og heldigvis angiver vore læsere og abonnenter i de forskellige undersøger, som vi har lavet i årets løb, at det er dækningen af netop de tre stofområder, der er deres vigtigste grund til at holde avisen.

Vi oplever ofte, at avisen ikke kun er til oplysning og inspiration, men også til trøst. De mange store livskloge interviews med mennesker, der har noget at sige andre i en vanskelig livssituation, er det stof, som vore læsere er gladest for at læse.

En avis skal gøre ens egen verden større, men også gerne virke til opmuntring. Kristeligt Dagblad befinder sig sammen med alle andre medier midt i en digital revolution. Papiravisens død er profeteret et utal af gange, men det er min opfattelse, at papiravisen som medie bliver stadigt vigtigere, fordi den skaber overblik og tid til eftertanke i en mere fragmenteret og forhastet tid.

Et voksende antal af Kristeligt Dagblads medarbejdere og en voksende del af avisens investeringer bruges på de digitale medier. Men vi har først og fremmest fokus på indholdet, på journalistikken, debatten og anmeldelserne – uanset om de udgives digitalt eller på papir. Det er indholdet, vi gerne vil vurderes på.

Læs Kristeligt Dagblads redaktionelle årsrapport for 2015 her  

Andre læser lige nu