Kristeligt Dagblad mener: Det er på høje tid at sløjfe corona som en samfundskritisk sygdom

Det har aldrig været intentionen med epidemiloven, at sundhedsministre generelt skulle have en endeløs, enevældig magt til at begrænse frihedsrettighederne

Covid-19 kaldes en samfundskritisk sygdom. Det betyder, at det er en alment farlig sygdom, som kan forstyrre vigtige samfundsfunktioner. Og det betyder også, at sundhedsministeren har helt ekstraordinær magt til at åbne eller lukke skoler og virksomheder og begrænse fundamentale frihedsrettigheder i øvrigt. Ifølge epidemiloven er det desuden op til sundhedsministeren at vurdere, om der i det hele taget er en risiko for, at vigtige samfundsfunktioner forstyrres eller ej. Nu er et flertal uden om regeringen – de borgerlige partier, Enhedslisten og muligvis De Radikale – muligvis efterhånden klar til at kræve stemplet ”samfundskritisk” fjernet fra covid-19. Sker det, må ministeren selvføjelig bøje sig.