Kristeligt Dagblad mener: Læger skal ikke slå deres patienter ihjel

At lade læger yde aktiv dødshjælp er en glidebane og et etisk morads. Men opbakningen til aktiv dødshjælp er stigende i både Holland og Belgien

Kristeligt Dagblad mener: Læger skal ikke slå deres patienter ihjel

Den nu afdøde præst og forfatter Johannes Møllehave fortalte engang om et møde, han havde deltaget i. Det handlede om dødshjælp og om, hvorvidt der skulle gives mulighed for at hjælpe mennesker til at dø, hvis de var uhelbredeligt syge. En mand i salen rejste sig og fortalte med fortvivlelse om sin syge og ulykkelige hustru, der langt om længe var død en naturlig død. Men hun havde haft det svært og ville gerne have haft hjælp til at komme herfra noget før. Manden pegede anklagende på lægen i debatpanelet og fastslog, at han og hans læge-kolleger havde svigtet og burde have hjulpet hans kone med at dø hurtigere. Efter noget tavshed svarede lægen med et modspørgsmål: ”Hvorfor slog du hende ikke ihjel selv?”. Lægen var Ole Hartling, der siden blev formand for Det Etiske Råd og skrev en bog, hvor han argumenterede mod aktiv dødshjælp.

Et af de mange argumenter mod lovliggørelsen af assisteret selvmord, hvor en læge hjælper patienten med at tage sig af dage, eller aktiv dødshjælp, hvor lægen eller en anden selv gør det, er netop det etiske dilemma: Kan man pålægge andre mennesker, herunder læger, at aflive patienter? For det er jo, hvad det handler om.

I de senere år er udviklingen i de lande, der har de mest liberale lovgivninger på området – Holland og Belgien – kørt helt af sporet. Her får flere og flere mennesker nu hjælp til at dø. Også mennesker, som kunne leve i mange år, men for eksempel kæmper med kroniske smerter eller dyb depression. Det er et skråplan, en glidebane og et etisk morads. Desværre er der rundtom i verden en tendens til, at flere og flere lande følger i Hollands og Belgiens kølvand og gør det muligt at yde aktiv dødshjælp under skiftende former. Tendensen går mod liberalisering.

Heldigvis går det ikke den vej herhjemme. Et stort flertal i Folketinget er imod at indføre aktiv dødshjælp. Det er også opmuntrende, at en meningsmåling, som Kristeligt Dagblad fik gennemført tidligere på året, viser dalende opbakning i befolkningen til dødshjælp, selvom det fortsat er et betydeligt flertal af danskere, der mener, at man skal kunne få hjælp til at dø, når man vil. I går skrev vi så i avisen, at et flertal af en stor gruppe danske læger er af den opfattelse, at jo mere man ved om mulighederne for at få lindring for sine smerter og komme på hospice i den sidste levetid, desto større er modstanden mod aktiv dødshjælp. Eller sagt på en anden måde: Støtten til dødshjælp skyldes manglende viden om alternativerne.

I dag kan Kristeligt Dagblad fortælle, at den kontroversielle pensionerede overlæge Svend Lings, der kæmper for at få lovliggjort aktiv dødshjælp, igen er ved at hjælpe et menneske, så det kan begå selvmord med stærk medicin. Svend Lings er frataget sin autorisation som læge, og han har været dømt for at være medvirkende til selvmord. Det er ulovligt, men han stopper ikke. Det burde han gøre. At komme herfra for egen hånd eller med hjælp er hverken en rigtig eller lykkelig måde at afslutte livet på. Læger skal ikke slå ihjel, men hjælpe mennesker med at leve og – når de ikke kan det længere – med at dø med så megen omsorg som muligt.