Prøv avisen

Retten til Liv: Abort er en umenneskelig byrde

Abort burde forbydes, mener landssekretær for Retten til Liv, Ellen Højlund Wibe

- Indførslen af den fri abort i 1973 var ingen sejr for kvinder. Loven tvinger kvinden ind i en situation, hvor de skal være dommere over liv og død.
Det mener Ellen Højlund Wibe, landsekretær for Retten til Liv.

- Abort er mere en byrde end et valg, siger hun og fortsætter:

- Spørgsmålet om abort er et umenneskeligt stort ansvar at give den gravide. Ved at give kvinden ene-ansvaret, kan samfundet og faren til barnet - fraskrive sig ansvaret for aflivningen. Og fortryder hun bagefter, har hun dybest set kun sig selv at bebrejde. Som gravid står kvinden i en sårbar situation, hvor alt er under forandring, både psykisk og fysisk. Derfor bør hun ikke skulle tage stilling til sådan en stor beslutning. Mange kvinder har heller ikke noget reelt valg, da de presses fra deres omgivelser, familie, kærester, venner, til at få en abort. Den situation ville slet ikke opstå, hvis aborten blev forbudt og samfundet påtog sig ansvaret for ethvert menneskes ukrænkelige ret til livet, fødte såvel som ufødte.

Livet begynder ved dag et


Der er mange holdninger til, i hvilket stadie af graviditeten, man kan kalde fosteret for et barn. Hvornår mener I, at livet begynder?

- Når sæd og æg smelter sammen, kodes der DNA til et individ, og et nyt liv skabes. Det er ikke en subjektiv holdning vi har, men det er et videnskabeligt faktum, som alle læger vil skrive under på. Mange vil påstå, at livet først begynder, når fosteret udvikler sig, og ligner mere og mere et barn med arme, ben og hjerte. Men selvom fosteret efterhånden udvikler sig til noget, vi bedre kan relatere til, så ændrer det ikke på det faktum, at fosterets liv opstår i befrugtningsøjeblikket. Livet har værdi fra dag ét.

Mener I at en fortrydelsespille, som man tager senest 72 timer efter samlejet, også skal anses som en abort?

Fortrydelsespillen er et spøgelse i abortdebatten, da man ikke kan vide præcist, hvor mange børn der må lade livet på denne måde. Fortrydelsespillen stopper en mulig graviditet, og da vi mener, at livet skabes ved befrugtningsøjeblikket, mener vi også, at pillen skal anses som en tidlig abort.

Vi skal redde så mange liv som muligt


Er abort efter din mening nogensinde acceptabelt?

- Som udgangspunkt er der aldrig nogen situation, hvor aborten vil være en acceptabel løsning. Men
i tilfælde af, at den gravide er i livsfare, og en eventuel abort kan redde kvindens liv, så skal man overveje at få en abort. Kvindens og barnets liv er ligeværdigt, og alle menneskeliv er ukrænkelige. Men i en situation, hvor man kan risikere, at der er to liv der går tabt i stedet for et enkelt, så må man redde så mange liv som muligt. Hvis kvinden dør, ville det være to liv, der ville gå tabt.

Hvad med kvinder, som er blevet ufrivilligt gravide ved voldtægt?

- Det er en rigtig svær situation, som selvfølgelig er dybt tragisk og traumatiserende for kvinden, der er blevet uskyldigt offer for en forbrydelse. Hun fortjener al den støtte, hun kan få fra sit netværk og fra vores samfund.
Når det så er sagt, så mener vi ikke, at en abort kan fjerne oplevelsen. Selvom man fjerner barnet, der også er et uskyldigt offer, så vil kvinden alligevel have den traumatiserende oplevelse med i bagagen. I nogle tilfælde har man endda set, at kvinden føler, at voldtægtsforbryderen vil få en dobbelt sejr over hende, hvis hun vælger en abort. Kvinden vil gennemgå to meget svære situationer i stedet for en enkelt. Derfor viser undersøgelser, at der er en del kvinder, som vælger at gennemføre graviditeten på trods af voldtægten. Kvinderne vil måske stadig være i stand til at føle kærlighed til barnet. En anden løsning er også adoption, som vi mener ikke bliver belyst nok i hele abort-debatten.

Piger helt ned til 13 år bliver gravide ved uheld og på grund af manglende vejledning om sex og prævention. Skal de heller ikke have muligheden for at få en abort?

- Gravide unge piger står i en meget svær situation, som de i mange tilfælde ikke er klar til. Det skal dog siges, at de er hoppet med på legen, og selvom de er unge, har de også et ansvar, når de vælger at have sex. Vores samfund skal selvfølgelig støtte dem. Det samme gælder deres netværk af familie og venner.
Vi synes dog, det er problematisk, at vores velfærdsamfund kun fremlægger abort som løsning på deres situation. Er det virkelig den eneste løsning? Hvad med adoption? Andre muligheder skal frem i lyset, så pigerne kan se, at abort ikke er det eneste alternativ, for det er ikke alle unge, der vil have en abort.

Vi rådgiver aldrig til abort


Når man søger på abort på Google, er det jeres hotline, Abortlinien, som er det første søgeresultatet der dukker op. Alene af den grund, får I vel mange opkald fra kvinder, som er interesseret i at få en abort. Rådgiver I nogensinde en kvinde, til at få en abort?

- Nej, det gør vi ikke. Vi er imod abort, og derfor rådgiver vi aldrig direkte til abort. Der er mange andre alternativer, som er værd at overveje. Vi ved godt hvorhen samtalen bærer hen, hvis vi har en kvinde i røret, og hun udelukkende spørger om praktiske oplysninger om abort. Mange af de mennesker vi har igennem på telefonen, ender med at få foretaget en abort.
De fleste af vores dygtige rådgivere kan godt finde på, at spørge ind til personens valg, hvilket vi opfatter som en støtte til kvinden. Med forsigtige spørgsmål sikrer vi i sidste ende, at kvinden tager den rigtige beslutning, og ikke fortryder hendes valg.
Vi ved, at der ofte gemmer sig en underlæggende dagsorden, når vi får et opkald fra en kvinde, der overvejer at få en abort. Måske siger hun det ikke, men hun kan være i tvivl om hun gør det rigtige, og det er der mange der er. I de tilfælde spørger vi ind til hendes valg. Vi siger aldrig Jeg synes ikke du skal gøre det men vi kan godt finde på at spørge hende Er du nu sikker på dit valg?